ໃນຊີວິດອາດຈະມີບາງເທື່ອທີ່ພວກເຮົາໄດ້ສຳຜັດກັບແນວຮ້ອນໆ ເຊັ່ນ: ທໍ່ລົດ, ເຕົາລີດ ຫຼື ນໍ້າຮ້ອນລວກສ່ວນຫຼາຍ ແມ່ນເກີດຈາກຄວາມບໍ່ຕັ້ງໃຈ ເຊິ່ງເມື່ອມີບາດແຜກໍ່ມັກຈະຫາວິທີບັນເທົາ ຫຼື ຫຼຸດຮອຍແປ້ວເຫຼົ່ານັ້ນ ເພື່ອໃຫ້ເຊົາ ໂດຍບໍ່ປ່ອຍໃຫ້ມີຮ່ອງຮອຍໄວ້ໃຫ້ເຫັນອີກ ບົດຄວາມນີ້ຈະຂໍແນະນຳວິທີການຮັກສາບາດແຜນໍ້າຮ້ອນລວກແຕ່ກ່ອນຈະໄປເບິ່ງວິທີຮັກສາ ທ່ານຄວນຮູ້ລະດັບຄວາມເສຍຫາຍຂອງຜິວໜັງ ຂອງທ່ານເມື່ອຖືກນໍ້າຮ້ອນລວກກ່ອນວ່າມີຄວາມຮ້າຍແຮງໃນລະດັບໃດ? ເພື່ອທີ່ຈະປະເມີນສະພາບຂອງຜີວໜັງ ແລະ ເພື່ອຮັກສາອາການຕ່າງໆ ຕາມລຳດັບຕໍ່ໄປ.

ລະດັບ 1 ມີຜົນກະທົບຕໍ່ຜິວໜັງຊັ້ນນອກ ອາການທີ່ເຫັນມີອາການແດງ ໃຄ່ ແລະ ເຈັບ

ລະດັບ 2 ມີຜົນກະທົບຕໍ່ຜິວໜັງຊັ້ນນອກ ແລະ ຜິວໜັງຊັ້ນທີສອງ (ຜິວໜັງແທ້) ອາການໃນລະດັບນີ້ຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ເສັ້ນປະສາດ, ຮູຂຸມຂົນ ແລະ ເສັ້ນເລືອດ ຜິວໜັງຈະເປັນສີບົວຈາງໆ ຮູ້ສຶກເຈັບປວດ ແລະ ມີຕຸ່ມໂພງເລັກນ້ອຍ.

ລະດັບ 3 ບາດແຜໃນລະດັບທີສາມແມ່ນໄໝ້ເລິກ ແລະ ມີຄວາມໜາ ໃນລະດັບທີ 3 ຜິວຂອງທ່ານ ຈະໄດ້ຮັບຜົນເສຍເພາະຜິວຈະປ່ຽນເປັນສີແດງ ມີອາການໄຄ່ ບວມ ຮູ້ສືກເຈັບແສບ ຫຼື ອາດຈະບໍ່ເຈັບບາດແຜເລີຍກໍ່ເປັນໄດ້ ຜິວໜັງແທ້, ຮູຂຸມຂົນ ແລະ ຕ່ອມເຫື່ອ ຈະເປັນຕຳແໜ່ງທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ.

ລະດັບ 4 ລະດັບນີ້ຈະເປັນລະດັບທີ່ຜິວໜັງໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດຈາກບາດແຜ ເພາະສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ຜິວໜັງຊັ້ນນອກ ຜິວໜັງແທ້ ໃນການເຜົາໄໝ້ຂອງຜິວໜັງລະດັບນີ້ທ່ານຕ້ອງຮີບຮ້ອນໄປພົບແພດ ເພື່ອຮັກສາໂດຍດ່ວນເພາະຜິວໜັງຂອງທ່ານໄດ້ຮັບລະດັບຄວາມຮ້າຍແຮງໃນລະດັບນີ້ຈະເຮັດໃຫ້ເນື້ອເຍື່ອເຊວຜິວໜັງກາຍ ເປັນສີຜິວດຳຄໍ້າ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການການປິ່ນປົວຢ່າງຮີບດ່ວນ.

ວິທີການຮັກສາບາດແຜນໍ້າຮ້ອນລວກ

1. ປະເມີນສະພາບຂອງບາດແຜ ແລະ ປະຕິບັດການປິ່ນປົວເບື້ອງຕົ້ນ.

ປິດເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າໝົດທຸກຊະນິດ ເພື່ອປ້ອງກັນການເຈັບເພີ່ມ ຖ້າບາດແຜບໍ່ຮ້າຍແຮງຫຼາຍໃຫ້ໃຊ້ນໍ້າເຢັນລົງໃສ່ບາດແຜຢ່າງໜ້ອຍ 20 ນາທີ ຫ້າມໃຊ້ນໍ້າກ້ອນແຊ່ບາດແຜ ຄວນໃຊ້ນໍ້າເຢັນແທນ.

2. ຖ້າມີບາດແຜນໍ້າຮ້ອນລວກກວມເອົາພື້ນທີ່ບໍລິເວນກ້ວາງ ບໍ່ຄວນນໍາຮ່າງກາຍໄປແຊ່ໃນນໍ້າ ເພາະອາດຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານສູນເສຍຄວາມຮ້ອນໃນຮ່າງກາຍ ແລະ ອາດຈະເຮັດໃຫ້ບາດແຜຮ້າຍແຮງກວ່າເກົ່າ.

3. ໃຊ້ຄຣີມ ເຈລ ຫຼື ໂຟມທີ່ເຮັດໃຫ້ຜິວໜັງເຢັນລົງພ້ອມໃຫ້ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ ຫຼັງຈາກນັ້ນປິດບາດແຜດ້ວຍຜ້າພັນບາດ ເພື່ອປ້ອງກັນການຖືກກະທົບກະແທກຕ່າງໆ ແລະ ປົກປ້ອງຜິວໜັງທີ່ຍັງອ່ອນຢູ່.

4. ໝັ່ນຮັກສາຄວາມສະອາດ ແລະ ເບິ່ງແຍງຄວາມຊຸ່ມຊື່ນບໍລິເວນບາດແຜເພື່ອໃຫ້ບາດນັ້ນຫາຍດີ ແລະ ຟື້ນໂຕໄວ ນອກຈາກນັ້ນຖ້າມີອາການເຈັບບາດແຜ ສາມາດກິນຢາແກ້ປວດເພື່ອບັນເທົາອາການ.

5. ຫຼັງຈາກບາດແຜຫາຍດີແລ້ວສາມາດໃຊ້ຄີມເພື່ອຫຼຸດຮອຍແປ້ວ ບໍ່ຄວນທາໃນຂະນະທີ່ບາດແຜຍັງສົດຢູ່ ເພາະອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການຄັນ.

ຂໍ້ແນະນຳ

1. ຢ່າໃຊ້ຢາຖູແຂ້ວ ຫຼື ທາຢາມ່ອງໃສ່ບໍລິເວນມີບາດແຜນໍ້າຮ້ອນລວກ

2.ເດັກນ້ອຍ ແລະ ຜູ້ເຖົ້າ ບໍ່ວ່າຈະມີບາດແຜໜ້ອຍ ຫຼື ຫຼາຍ ຄວນໄປພົບແພດເພື່ອຮັກສາຫຼັງ ຈາກການຮັກສາເບື້ອງຕົ້ນແລ້ວຄວນຢູ່ໃນມືແພດ ເນື່ອງຈາກວ່າໃນທັງສອງໄວນີ້ມີຄວາມສ່ຽງຂອງການຕິດເຊື້ອສູງ.

3. ລະມັດລະວັງພະຍາດແຊກຊ້ອນຕ່າງໆ ຄວນຮັກສາບາດແຜໃຫ້ສະອາດເພື່ອປ້ອງກັນອາການພະຍາດແຊກຊ້ອນຕ່າງໆ.

4. ໃນໄລຍະທີ່ມີບາດແຜ ຄວນກິນອາຫານທີ່ມີປະໂຫຍດຕໍ່ສຸຂະພາບ ເຊັ່ນ: ຊີ້ນ, ນົມ, ໄຂ່ ເພື່ອເລັ່ງການສ້າງເນື້ອເຍື່ອ ແລະ ຄວນດື່ມນໍ້າໃຫ້ຫຼາຍກ່ວາປົກກະຕິ ເພື່ອຮັກສາຄວາມຊຸ່ມຊື່ນຂອງບາດແຜ ແລະ ອຸນຫະພູມໃນຮ່າງກາຍ.