ໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 3 ກັນຍາ 2020 ທີ່ ສານປະຊາຊົນ ສູງສຸດ, ທ່ານ ຄຳພາ ແສງດາລາ, ປະທານ ສານປະຊາຊົນສູງສຸດ, ໄດ້ສະແດງຄວາມຍິນດີຕ້ອນຮັບອັນອົບອຸ່ນມາຍັງ ທ່ານຜູ້ຕາງໜ້າຂອງອົງການ UNICEF ຄົນໃໝ່ ປະຈຳ ສປປ ລາວ, ພ້ອມທັງສະແດງຄວາມຂອບໃຈຕໍ່ການຮ່ວມມື ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງອົງການ UNICEF ຕໍ່ ສປປ ລາວ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາໂຄງການ ແລະ ກິດຈະກຳຕ່າງໆ ພາຍໃຕ້ແຜນງານຂອງອົງການ UNICEF ທີ່ສອດຄ່ອງກັບແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ ຂອງ ສປປ ລາວ ລວມທັງ ບັນດາໜ້າວຽກບູລິມະສິດ ຕິດພັນກັບການສົ່ງເສີມ ແລະ ປົກປ້ອງເດັກນ້ອຍ ກໍຄື ການຮັບປະກັນໃຫ້ເດັກນ້ອຍລາວທຸກຄົນໄດ້ຮັບການພັດທະນາ ແລະ ມີອະນາຄົດທີ່ດີ.

ໃນໂອກາດດັ່ງກ່າວ, ທ່ານ ຄຳພາ ແສງດາລາ ໄດ້ອວຍພອນໃຫ້ ທ່ານຜູ້ຕາງໜ້າ ອົງການ UNICEF ຄົນໃໝ່ ປະສົບຜົນສຳເລັດໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານ ຢູ່ ສປປ ລາວ.

ທ່ານ ດຣ ເພຍ ຣີແບນໂລ ບຣິດໂຕ ໄດ້ສະແດງຄວາມຂອບໃຈ ຕໍ່ການຕ້ອນຮັບອັນອົບອຸ່ນ ຂອງ , ທ່ານ ຄຳພາ ແສງດາລາ ແລະ ຢືນຢັນວ່າ ອົງການ UNICEF ຈະສືບຕໍ່ໃຫ້ການຮ່ວມມືຢ່າງເຕັມສ່ວນ ກັບສານປະຊາຊົນ ສູງສຸດ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວຽກງານຍຸດຕິທຳ ສຳລັບເດັກ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການແກ້ໄຂ ສິ່ງທ້າຍ ໃນການປັບປຸງ ການເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ຈໍານວນເດັກ ທີ່ຖືກດຳເນີນຄະດີ, ເດັກທີ່ຖືກເຄາະຮ້າຍ, ການປະເມີນຜົນ ແລະ ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດ ໃຫ້ແກ່ວຽກງານການດຳເນີນຄະດີເດັກ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ເດັກໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງ ແລະ ສິດທິຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮັບການເຄົາລົບໃນຂະບວນການດໍາເນີນຄະດີທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເດັກ.