ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 03ກັນຍາ2020ນີ້, ທີ່ກະຊວງໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ(ປທສ) ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເປີດກ້ວາງຄົ້ນຄ້ວາປັບປຸງຮ່າງແຜນແມ່ບົດເສດຖະກິດດິຈິຕອນ ແຫ່ງຊາດ 5 ປີ (2021-2025)ຂຶ້ນທີ່ຫ້ອງປະຊຸມໃຫຍ່ກະຊວງ ປທສ.ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານປອ. ທັນສະໄໝ ກົມມະສິດ,ລັດຖະມົນຕີກະຊວງ ປທສ, ຮອງຫົວໜ້າຄະນະສະເພາະກິດ ການຫັນເປັນທັນສະໄໝ ໃນການຊຳລະສະສາງ ແລະ ການເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານ ຜ່ານລະບົບໂທລະສັບມືຖື,ມີທ່ານສຈ. ປອ. ບໍ່ວຽງຄໍາ ວົງດາລາ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ທ່ານ ນ. ເຂັມມະນີ ພົນເສນາລັດຖະມົນຕີກະຊວງອຸດສາຫະກຳແລະການຄ້າ, ມີຮອງລັດຖະມົນຕີຈາກບັນດາກະຊວງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະຊ່ວຍວຽກຄະນະສະເພາະກິດດັ່ງກ່າວແລະພະນັກງານຈາກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.

ທ່ານ ທັນສະໄໝ ກົມມະສິດ ໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມໝາຍຄວາມສໍາຄັນຂອງເສດຖະກິດດິຈິຕອນ ຊຶ່ງໃນປະຈຸບັນ ເສດຖະກິດດິຈິຕອນໄດ້ມີບົດບາດສຳຄັນຕໍ່ການຂັບເຄື່ອນເສດຖະກິດຂອງໂລກໂດຍການເປັນຕົວເສີມສ້າງນະວັດຕະກຳໃໝ່ໃຫ້ເກີດຂຶ້ນ ເເລະ ຜັກດັນການແຂ່ງຂັນໃຫ້ມີຄວາມດຸເດືອດຫຼາຍຂຶ້ນ. ດັ່ງນັ້ນ, ເຕັກໂນໂລຊີດິຈິຕອນ ຈຶ່ງໄດ້ກາຍເປັນໜຶ່ງໃນອົງປະກອບທີ່ສໍາຄັນຂອງການດໍາເນີນກິດຈະກໍາຕ່າງໆລວມທັງການປົກຄອງ, ການດໍາເນີນທຸລະກິດ ແລະ ການດໍາລົງຊີວິດຂອງບຸກຄົນ. ການກ້າວໄປສູ່ດິຈິຕອນ ບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນສ່ວນໜຶ່ງຂອງການເຄື່ອນໄຫວກິດຈະກໍາປະຈໍາວັນ ແຕ່ຍັງແມ່ນສະພາບພາວະວິໃສຂອງການຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານເສດຖະກິດ. ຊຶ່ງການພັດທະນາເສດຖະກິດິຈິຕອນ ຂອງ ສປປ ລາວ ໄດ້ມີ 2 ອົງປະກອບໃຫຍ່ຄື: (1)ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ກັບອຸດສາຫະກໍາໄອຊີທີຂອງລາວ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຂະແໜງການດິຈິຕອນປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນໂຄງສ້າງເສດຖະກິດຂອງປະເທດຫຼາຍຂຶ້ນ, (2)ສົ່ງເສີມບັນດາຂະແໜງການເສດຖະກິດອື່ນໆ ໂດຍສະເພາະກະສິກໍາ, ອຸດສາຫະກໍາ, ການຄ້າ, ການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ອື່ນໆ ນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີດິຈິຕອນ ເພື່ອເພີ່ມປະສິດທິພາບ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດຂອງການແຂ່ງຂັນ ລວມທັງການສ້າງມູນຄ່າເພີ່ມທາງດ້ານເສດຖະກິດ. ໃນການກໍານົດແນວທາງການພັດທະນາເສດຖະກິດບົນພື້ນຖານການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີດິຈິຕອນ ໃຫ້ເກີດການພັດທະນາສະໜັບສະໜູນການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດ ແລະ ກະຕຸກຊຸກຍູ້ແບບກ້າວກະໂດດພາຍໃນ ສປປ ລາວ.

ກຳນົດປັດໃຈພື້ນຖານ ແລະ ເສົາຄໍ້າ, ກໍານົດຄວາມຈໍາເປັນຫຼັກ ໃນການຂັບເຄື່ອນ ໄປສູ່ເສດຖະກິດຕິຈິຕອນ ຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ກໍານົດຂອບເຂດ, ທ່າແຮງ ທີ່ ສປປ ລາວ ຈະສາມາດເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ຍາດແຍ່ງຈາກກາລະໂອກາດຂອງການພັດທະນາເພື່ອກະຕຸ້ນການຂະຫຍາຍຕົວ ຂອງຂະແໜງການເສດຖະກິດ ແລະ ສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃນການແຂ່ງຂັນ ໃຫ້ ສປປ ລາວ ຜ່ານການພັດທະນາເສດຖະກິດດິຈິຕອນ ພ້ອມກັບການສຶບຕໍ່ປະຕິບັດນະໂຍບາຍການເຊື່ອມໂຍງ – ເຊື່ອມຈອດ ໄປຕາມສະພາບການປ່ຽນແປງໃໝ່ ທີ່ຫຼີກລ້ຽງບໍ່ໄດ້.
ພ້ອມນັ້ນ, ທ່ານ ແກ້ວວິສຸກ ໂສລະພົມ, ຫົວໜ້າສູນອິນເຕີເນັດແຫ່ງຊາດ, ຫົວໜ້າອະນຸກຳມະການຊ່ວຍວຽກການສ້າງແຜນແມ່ບົດການຫັນໄປສູ່ເສດຖະກິດດີຈີຕອນແຫ່ງຊາດ,ກະຊວງ ປທສ ໄດ້ສະເໜີຮ່າງແຜນແມ່ບົດເສດຖະກິດ ດິຈິຕອນ ຂອງ ສປປ ລາວ 5 ປີ (2021-2025). ພ້ອມນີ້, ທີ່ປະຊຸມໄດ້ມີການປຶກສາຫາລື, ແລກປ່ຽນຄໍາຄິດ, ຄໍາເຫັນ ຄົ້ນຄວ້າປະກອບຄຳເຫັນຢ່າງກົງໄປກົງມາຈາກຫຼາຍພາກສ່ວນ ແລະ ເອກະພາບຕໍ່ໂຄງຮ່າງແຜນແມ່ບົດດັ່ງກ່າວໃຫ້ຄະນະຮັບຜິດຊອບປັບປຸງເນື້ອໃນໃສ່ໃຫ້ຄົບຖ້ວນ ເພື່ອກະກຽມລາຍງານຕໍ່ກອງປະຊຸມລັດຖະບານໃນຂັ້ນຕໍ່ໄປ, ນອກຈາກນັ້ນ ກອງປະຊຸມຍັງໄດ້ແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບສະພາບຂອງການນໍາໃຊ້ ແລະ ທິດທາງຂອງພັດທະນາ ເສດຖະກິດດິຈິຕອນ ຂອງ ສປປ ລາວ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ.