ໃນວັນທີ 3 ກັນຍາ 2020 ທ່ານ ຄຳແພງ ໄຊສົມແພງ  ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ (ຮສສ) ທັງເປັນປະທານ ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງ ບ້ານຊ່ວຍເຫລືອເດັກ ເອັສໂອເອັສ ລາວ ໄດ້ລົງຢ້ຽມຢາມ ແລະ ມອບອຸປະກອນ ການຮຽນ-ການສອນ, ພ້ອມດ້ວຍເງິນສົດມູນຄ່າ 40 ລ້ານກີບ ໃຫ້ແກ່ບ້ານຊ່ວຍເຫລືອ ເດັກນ້ອຍເອັສໂອເອັສ ຢູ່ ແຂວງ ຫລວງພະບາງ, ເນື່ອງໃນໂອກາດວັນໄຂສົກຮຽນໃໝ່.

ໂອກາດດຽວກັນນີ້, ທ່ານ ຄຳແພງ ໄຊສົມແພງ ໄດ້ໃຫ້ກຽດໂອ້ລົມບັນດາ ຄູ-ອາຈານ, ແມ່ລ້ຽງ ເດັກ ແລະ ນ້ອງນ້ອຍນັກຮຽນ ໂດຍກ່າວວ່າ: ຍາມໃດພັກ-ລັດຖະບານ ກໍໄດ້ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນ ແລະ ເອົາ ໃຈໃສ່ໂດຍສະເພາະ ການສົ່ງເສີມສິດທິ ພື້ນຖານຂອງເດັກ ເປັນຕົ້ນ ການຢູ່ລອດ, ການພັດທະນາ, ການປົກປ້ອງ, ການຊ່ວຍເຫລືອ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງນ້ອງນ້ອຍ. ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ, ລັດຖະບານ ກໍ່ໄດ້ມີນິຕິກໍາ, ກົດໝາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດ ໃນວຽກງານດັ່ງກ່າວ. ບົນຈິດໃຈຂອງນິຕິກຳ ແລະ ຍຸດທະສາດ, ບັນດາຂະແໜງການທັງໃນລະດັບສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ກໍໄດ້ຈັດສັນທຶນຮອນ ໃສ່ບັນດາໜ້າວຽກປິ່ນອ້ອມ ເຊັ່ນ: ວຽກຈົດທະບຽນການເກີດ, ວຽກສຸຂະພາບແມ່ ແລະ ເດັກ, ວຽກໂພຊະນາການ, ວຽກສັກຢາ ກັນພະຍາດ, ວຽກລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມແມ່, ວຽກສຶກສາ, ວຽກແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ, ວຽກສານ, ໄອຍະການ, ຍຸຕິທຳ, ສະຫະພັນແມ່ຍິງ, ວຽກປົກປ້ອງ ແລະ ຊ່ວຍເຫລືອເດັກ ດ້ວຍການສ້າງຕັ້ງສານເດັກ, ໜ່ວຍໄກ່ເກ່ຍ ແລະ ຕາໜ່າງປົກປ້ອງເດັກ, ເປີດສາຍດ່ວນ ແລະ ສູນໃຫ້ການຊ່ວຍ ເຫລືອເດັກ-ແມ່ຍິງ ທີ່ຖືກເຄາະຮ້າຍຕ່າງໆ ເພື່ອຫລີກລ້ຽງການໃຊ້ ຄວາມຮຸນແຮງທຸກຮູບແບບ ລວມທັງ ການຂູດຮີດທາງເພດເດັກ, ການຄ້າປະເວນີເດັກ ແລະ ການໃຊ້ແຮງງານເດັກ.

ທ່ານ ຄຳແພງ ໄຊສົມແພງ ກ່າວຕື່ມວ່າ: ສຳລັບວຽກງານໃນຂົງເຂດປົກປ້ອງ ແລະ ຊ່ວຍເດັກກຳພ້າ-ກຳພອຍ, ເດັກດ້ອຍໂອກາດ, ໃນໄລຍະເວລາ ຜ່ານມາ, ກະຊວງ ຮສສ ໃນຖານະທີ່ເປັນຂະແໜງ ການ ຮັບຜິດຊອບໂດຍກົງ ໄດ້ຕັ້ງໜ້າຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ດ້ວຍຄວາມເອົາໃຈໃສ່ ແລະ ມີຜົນສຳເລັດຫລາຍດ້ານ, ເຊິ່ງສະແດງອອກ ໃນການປັບປຸງບ້ານຊ່ວຍເຫລືອ ເດັກເອັສໂອເອັສ ດ້ວຍການສ້າງນິຕິກຳ ແລະ ປັບປຸງລະບົບກົນໄກ ການປະສານງານຢູ່ແຕ່ລະຂັ້ນ, ປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ, ມາດຕະຖານຄຸນ ນະພາບການບໍລິການ, ລະບົບການລາຍງານ ແລະ ການຕິດຕາມກວດກາ, ສົ່ງເສີມໃຫ້ບ້ານຊ່ວຍເຫລືອເດັກ ມີຄວາມມຍືນຍົງ ໂດຍການປຸກລະດົມຂົນຂວາຍ ການມີສ່ວນຮ່ວມ ຈາກສັງຄົມໃຫ້ຫລາຍຂຶ້ນ ເພື່ອໃຫ້ເດັກນ້ອຍໄດ້ຮັບ ການເບີ່ງແຍງລ້ຽງດູ ຢູ່ບ້ານຊ່ວຍເຫລືອ ເດັກເອັສໂອເອັສ ລາວ ທັງ 6 ແຫ່ງ. ໃນນີ້ລວມມີແຂວງຫລວງ ພະບາງຂອງພວກເຮົາ ໄດ້ຮັບການເບິ່ງແຍງ ດູແລຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ທັງເຮັດໃຫ້ສັງຄົມໄດ້ເຫັນ ຄວາມສໍາຄັນຂອງແມ່ລ້ຽງ-ນ້າສາວ ເອັສໂອເອັສ ທີ່ີເປັນຜູ້ເສຍສະຫລະ ໃຫ້ການເບິ່ງແຍງດູແລ ເດັກນ້ອຍ ປຽບເໝືອນລູກຫລານຕົນເອງ. ພ້ອມດຽວກັນກໍຍົກສູງຄວາມ ຮັບຜິດຊອບຂອງພະນັກງານຄູ, ຜູ້ສຶກສາອົບຮົມເດັກ, ຫົວໜ້າເຍົາວະຊົນ, ພະນັກງານຂັ້ນບ້ານ ແລະ ພະນັກງານທັງໝົດ ທີ່ພວມ ປະຈຳການເຮັດໜ້າທີ່ຂອງຕົນ ມີຄວາມສະຫງົບດີ.

ໂອກາດດຽວກັນນີ້, ທ່ານ ຄຳແພງ ໄຊສົມແພງ ຍັງໄດ້ຮຽກຮ້ອງມາຍັງ ບ້ານຊ່ວຍເຫລືອເດັກນ້ອຍເອສໂອເອສລາວ ກໍຄື ອໍານາດການ ປົກຄອງບ້ານ ພ້ອມດ້ວຍພະນັກງານ ໃຫ້ສືບຕໍ່ຜັນຂະຫຍາຍ ໃນການບໍລິຫານບ້ານ ຊ່ວຍເຫລືອເດັກນ້ອຍເອສໂອເອສ, ເປັນກໍາລັງໃຈໃຫ້ແກ່ແມ່ ແລະ ນ້າສາວ ຜູ້ທີ່ຮັບ ຊອບ ແລະ ປະກອບສ່ວນສໍາຄັນ ໃນການສືບຕໍ່ຊ່ວຍເຫລືອ ເບິ່ງແຍງລ້ຽງດູເດັກ ໃຫ້ພວກເຂົາໄດ້ຮັບຄວາມຮັກ ຄວາມອົບອຸ່ນ ແລະ ໄດ້ມີສຸຂະພາບ ທີ່ດີທັງ ຮ່າງກາຍ, ສຸຂະພາບ ແລະ ຈິດໃຈ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດ ດໍາເນີນຊີວິດໄດ້ໃນສັງຄົມ, ພ້ອມທັງເປັນກໍາລັງແຮງ ໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາ ປະເທດຊາດ ໃນອານາຄົດ.

Medialaos MMD (ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຈາກ: ສຳນັກຂ່າວສານປະເທດລາວ)