ເມື່ອທ້າຍອາທິດຜ່ານມາ ທີ່ກະຊວງໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ (ປທສ) ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເປີດກ້ວາງ ຄົ້ນຄວ້າ ປັບປຸງຮ່າງແຜນແມ່ບົດ ເສດຖະກິດດິຈິຕອນ ແຫ່ງຊາດ 5 ປີ (2021-2025) ເພື່ອປຶກສາຫາລື ແລກປ່ຽນຄໍາຄິດຄໍາເຫັນຄົ້ນຄວ້າ ປະກອບຄຳເຫັນ ຢ່າງກົງໄປກົງມາ ຈາກຫລາຍພາກສ່ວນ, ໂດຍສະເພາະ ກະຊວງ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ, ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ແລະ ບັນດາ ກະຊວງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ເຊິ່ງໄດ້ເອກະພາບ ຕໍ່ໂຄງຮ່າງແຜນແມ່ບົດດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ຄະນະຮັບຜິດຊອບ ປັບປຸງເນື້ອໃນໃສ່ໃຫ້ຄົບຖ້ວນ ເພື່ອກະກຽມລາຍງານ ຕໍ່ກອງປະ ຊຸມລັດຖະບານໃນຂັ້ນຕໍ່ໄປ. ນອກຈາກນັ້ນ, ກອງປະຊຸມຍັງໄດ້ແລກປ່ຽນ ກ່ຽວກັບສະພາບຂອງການນໍາໃຊ້ ແລະ ທິດທາງຂອງ ການພັດທະນາ ເສດຖະກິດດິຈິຕອນ ຂອງ ສປປ ລາວ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ.

ທ່ານ ທັນສະໄໝ ກົມມະສິດ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ປທສ, ຮອງຫົວໜ້າຄະນະສະເພາະກິດ ການຫັນເປັນທັນສະໄໝ ໃນການຊຳລະສະສາງ ແລະ ການເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານ ຜ່ານລະບົບໂທລະສັບມືຖື ໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນເຖິງ ຄວາມໝາຍຄວາມສໍາຄັນ ຂອງເສດຖະກິດດິຈິຕອນ, ຊຶ່ງໃນປັດຈຸບັນ ເສດຖະກິດດິຈິຕອນ ໄດ້ມີບົດບາດສຳຄັນຕໍ່ການ ຂັບເຄື່ອນເສດຖະກິດຂອງໂລກ ໂດຍການເປັນຕົວເສີມສ້າງ ນະວັດຕະກຳໃໝ່ໃຫ້ເກີດຂຶ້ນ ເເລະ ຜັກດັນການແຂ່ງຂັນ ໃຫ້ມີຄວາມດຸເດືອດຫລາຍຂຶ້ນ. ດັ່ງນັ້ນ, ເຕັກໂນໂລຊີດິຈິຕອນ ຈຶ່ງໄດ້ກາຍເປັນໜຶ່ງໃນ ອົງປະກອບທີ່ສໍາຄັນ ຂອງການດໍາເນີນ ກິດຈະກໍາຕ່າງໆ ລວມທັງການປົກຄອງ, ການດໍາເນີນທຸລະກິດ ແລະ ການດໍາລົງຊີວິດຂອງບຸກຄົນ.

ທ່ານ ທັນສະໄໝ ກົມມະສິດ ກ່າວຕື່ມວ່າ: ການກ້າວໄປສູ່ດິຈິຕອນ ບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນສ່ວນໜຶ່ງ ຂອງການເຄື່ອນໄຫວ ກິດຈະກໍາປະຈໍາວັນ, ແຕ່ຍັງແມ່ນ ສະພາບພາວະວິໃສ ຂອງການຂະຫຍາຍຕົວ ທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ຊຶ່ງການພັດທະນາ ເສດຖະກິດິຈິຕອນ ຂອງ ສປປ ລາວ ໄດ້ມີ 2 ອົງປະກອບໃຫຍ່ ຄື: ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ກັບ ອຸດສາຫະກໍາໄອຊີທີຂອງລາວ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຂະແໜງ ການດິຈິຕອນ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນ ໂຄງສ້າງ ເສດຖະກິດ ຂອງປະເທດຫລາຍຂຶ້ນ ແລະ ສົ່ງເສີມບັນດາຂະແໜງ ການເສດຖະກິດອື່ນໆ ໂດຍສະເພາະກະສິກໍາ, ອຸດສາຫະກໍາ, ການຄ້າ, ການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ອື່ນໆ ນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີດິຈິຕອນ ເພື່ອເພີ່ມປະສິດທິພາບ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດ ຂອງການແຂ່ງຂັນ ລວມທັງການ ສ້າງມູນຄ່າເພີ່ມທາງ ດ້ານເສດຖະກິດ. ໃນການກໍານົດແນວທາງ ການພັດທະນາເສດຖະ ກິດບົນພື້ນຖານ ການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີດິຈິຕອນ ໃຫ້ເກີດການ ພັດທະນາ ສະໜັບສະໜູນ ການຂະຫຍາຍ ຕົວຂອງເສດຖະກິດ ແລະ ກະຕຸກຊຸກຍູ້ແບບກ້າວ ກະໂດດພາຍໃນ ສປປ ລາວ.

ກຳນົດປັດໄຈພື້ນຖານ ແລະ ເສົາຄໍ້າ, ກໍານົດຄວາມຈໍາເປັນຫລັກ ໃນການຂັບເຄື່ອນ ໄປສູ່ເສດຖະກິດຕິຈິຕອນ ຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ກໍານົດຂອບເຂດ, ທ່າແຮງ ທີ່ ສປປ ລາວ ຈະສາມາດ ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ຍາດແຍ່ງຈາກກາ ລະໂອກາດ ຂອງການພັດທະນາ ເພື່ອກະຕຸ້ນການຂະຫຍາຍຕົວ ຂອງ ຂະແໜງການເສດຖະກິດ ແລະ ສ້າງຄວາມອາດ ສາມາດ ໃນການແຂ່ງຂັນ ໃຫ້ ສປປ ລາວ ຜ່ານການພັດທະນາ ເສດຖະກິດດິຈິຕອນ ພ້ອມກັບການສຶບຕໍ່ປະຕິບັດ ນະໂຍບາຍການ ເຊື່ອມໂຍງ- ເຊື່ອມຈອດໄປຕາມສະພາບ ການປ່ຽນແປງໃໝ່ ທີ່ຫລີກລ້ຽງບໍ່ໄດ້.

Medialaos MMD (ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຈາກ: ສຳນັກຂ່າວສານປະເທດລາວ)