ເບີ່ງແຍງກິ່ນປາກງ່າຍໆ ດ້ວຍ 5 ວິທີດັ່ງນີ້:

  • ຖູແຂ້ວ ຢ່າງໜ້ອຍມື້ລະ 2 ເທື່ອ ຕື່ນນອນ ແລະ ກ່ອນນອນ
  • ຖູລີ້ນໃຫ້ສະອາດຢູ່ສະເໝີ ຢ່າງໜ້ອຍມື້ລະ 1 ເທື່ອ
  • ໃຊ້ນໍ້າຢາບ້ວນປາກ ແລະ ບ້ວນປາກໃຫ້ທົ່ວດ້ວຍນໍ້າຢາເຮັດຄວາມສະອາດ ຢ່າງໜ້ອຍມື້ລະ 1 ເທື່ອ ກ່ອນນອນ
  • ກິນອາຫານທີ່ມີໄຍອາຫານຫຼາຍເຊັ່ນ: ຜັກ ແລະ ໝາກໄມ້
  • ດື່ມນໍ້າຢ່າງໜ້ອຍມື້ລະ 8-10 ຈອກ

ໂດຍ 5 ວິທີງ່າຍໆ ນີ້ ທ່ານກໍ່ຈະບໍ່ມີກີ່ນປາກແລ້ວ