Collagen ແມ່ນໂປຣຕີນຮູບແບບໜື່ງທີ່ໄດ້ມາຈາກການລວມຕົວຂອງອາຊິດ amino ພົບຢູ່ໃນກະດູກ, ກະດູກອ່ອນ, ເນື້ອເຍື່ອຕ່າງໆ ໃນຮ່າງກາຍຂອງຄົນ ແລະ ສັດ ຊື່ງຈະຊ່ວຍສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ຢືດຫົດ ແລະ ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນໃຫ້ກັບຜິວຫນັງ.

ປົກກະຕິແລ້ວໃນຊ່ວງໄລຍະໄວເດັກຈົນຮອດໄວລຸ້ນ ຮ່າງກາຍຈະມີການສ້າງ collagen ຢູ່ແລ້ວ ສັງເກດໄດ້ວ່າຜິວຂອງເດັກຈະເຕັງຕືງ, ລຽບນຽນ, ອ່ອນນຸ່ມ, ແຕ່ເມື່ອອາຍຸເພີ່ມຂື້ນຮ່າງກາຍກໍ່ຈະສ້າງ collagen ໜ້ອຍລົງ ຊື່ງນີ້ກໍ່ແມ່ນສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ຜິວໜັງມີຮອຍຫ່ຽວ ແລະ ເກີດຮີ້ວຮອຍໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ ແຕ່ເຮົາສາມາດຊ່ວຍເພີ່ມ collagen ໃຫ້ກັບຮ່າງກາຍໄດ້ດ້ວຍໂຕມັນເອງ ໂດຍການກິນອາຫານທີ່ມີປະລິມານ collagen ສູງ.

ປະໂຫຍດຂອງ Collagen

 • ຫຼຸດການລະລາຍແຄລຊ້ຽມ
 • ຫຼຸດຮີ້ວຮອຍ
 • ເຮັດໃຫ້ຜິວຊຸ່ມຊື່ນປ້ອງກັນການສູນເສຍນໍ້າທີ່ຊັ້ນຜິວໜັງ
 • ຊ່ວຍກະຕຸ້ນການໄຫຼວຽນຂອງເລືອດ
 • ເພີ່ມການຢືດຫົດ ເຮັດໃຫ້ຜິວລຽບນຽນ
 • ຜົມ ແລະ ເລັບແຂງແຮງ
 • ຊ່ວຍຮັກສາກະດູກ
 • ຫຼຸດການເກີດຝ້າ ແລະ ຈຸດດ່າງດຳ

ເຄັດລັບໃນການກິນ collagen ໃຫ້ໄດ້ປະໂຫຍດຈາກ

 1. ເລືອກກິນ collagen ທີ່ມີຂະໜາດນ້ອຍ ເຊັ່ນ: ຄໍລາເຈນເປັບໄທ collagen peptide ເພາະຮ່າງກາຍສາມາດດູດຊຶມໄດ້ ສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ໄວ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ.
 2. ກິນ collagen ທີ່ມີສ່ວນປະສົມຂອງວິຕາມິນຊີ ຫຼື ກິນຮ່ວມກັບວິຕາມິນ C ເນື່ອງຈາກວິຕາມິນ C ຈະຊ່ວຍເພີ່ມປະສິດທິພາບຂອງ collagen ເພື່ອໃຫ້ສາມາດດູດຊຶມໄດ້ດີ.
 3. ກິນໃນຂະນະທ້ອງຫວ່າງ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຫຼາຍທີ່ສຸດ.