ວັນທີ 14.09.2020 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ຂອງຫ້ອງວ່າການແຂວງຊຽງຂວາງ ທີມງານສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບການສະກັດກັ້ນ ການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ແລະ ການກັບເຂົ້າໂຮງຮຽນຢ່າງປອດໄພ ຊື່ງມີຜູ້ຕາງໜ້າຈາກພະແນກການຕ່າງໆ ຂອງແຂວງເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 20 ສະຫາຍ.

ເພື່ອປັບປຸງວຽກງານການໂຄສະນາ ປຸກລະດົມຊຸມຊົນບັນດາເຜົ່າ ກອງປະຊຸມໄດ້ປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບຄວາມຄືບໜ້າສິ່ງທ້າທາຍ ແລະ ແຜນການຕໍ່ໜ້າໃນການສະກັດກັ້ນ ການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ຢູ່ແຂວງຊຽງຂວາງ ນອກຈາກນີ້ທີມງານແນວລາວສ້າງຊາດສູນກາງ ຍັງຈະສືບຕໍ່ເດີນທາງໄປເຮັດວຽກ ຢູ່ເມືອງຄໍາ ແຂວງຊຽງຂວາງ, ເມືອງຊໍາເໜືອ ແລະ ເມືອງຊຽງຄໍ້ ແຂວງຫົວພັນ ຈົນຮອດວັນທີ 18.09.2020.