ວິທີການແກ້ໄຂເປີດ-ປິດ  Shortcut Bar ໃນເຟສບຸກ ຫຼື ປ່ຽນຕຳແໜ່ງ ຊື່ງສາມາດໃຊ້ໄດ້ທັງ Android ແລະ iOS.

Social media app ເປັນຕົ້ນແມ່ນ Facebook ໄດ້ເປີດໃຫ້ບໍລິການໃນ Android ແລະ iOS ຕັ້ງແຕ່ປີ 2010 ເປັນຕົ້ນມາ app ໄດ້ຖືກປ່ຽນເພື່ອອອກແບບ UX ແລະ UI ເປັນໄລຍະ ເພື່ອໃຫ້ປະສົບການຂອງຜູ້ໃຊ້ດີຂື້ນ ຈົນໃນປັດຈຸບັນມີພຽງແຕ່ການຄວບຄຸມຕົ້ນຕໍທີ່ມີ Shortcut ຢູ່ແຕ່ບໍ່ຫຼາຍ ແຕ່ສຳລັບບາງຄົນກໍ່ຍັງເບີ່ງວ່າຫຼາຍຢູ່ເພາະ Shortcut ຈຳນວນໜຶ່ງບໍ່ໄດ້ໃຊ້ເຮັດວຽກ ຫຼື ບໍ່ໄດ້ເຮັດຫຍັງເລີຍ ດັ່ງນັ້ນຈີ່ງມາບອກທ່ານ ກ່ຽວກັບວິທີການປິດ Shortcut ທີ່ບໍ່ຈຳເປັນອອກໄປແບບງ່າຍໆ ທ່ານສາມາດອ່ານໃນບົດຄວາມນີ້ເລີຍ.

FACEBOOK ໄດ້ທົດລອງປ່ຽນ SHORTCUT BAR ໄດ້ຫຼາຍເທື່ອ

ຊື່ງເຟສບຸກໄດ້ທົດລອງປ່ຽນຕຳແໜ່ງ ຂອງ Shortcut BAR ນີ້ຫຼາຍເທື່ອແລ້ວ ບໍ່ວ່າຈະທົດລອງໃສ່ນັ້ນໃສ່ນີ້, ວາງຢູ່ບ່ອນນັ້ນບ່ອນນີ້, ຍ້າຍຕຳແໜ່ງ Shortcut ພາຍໃນແທັບ ຫຼື ຍ້າຍແຖບທັງໝົດໄປມາຢູ່ລະຫວ່າງເທິງ ແລະ ລຸ່ມຂອງໜ້າຈໍ ເຊີ່ງເຫດຜົນທີ່ເຮັດໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງນັ້ນພໍເຂົ້າໃຈໄດ້ວ່າມັນຍັງບໍ່ສາມາດໃຫ້ຜົນໄດ້ຮັບທີ່ໜ້າພໍໃຈສໍາລັບຜູ້ໃຊ້ທຸກຄົນ ເພາະວ່າແຕ່ລະຄົນມີການນຳໃຊ້ທີ່ແຕກຕ່າງກັນລວມທັງເຫດຜົນດ້ານຄວາມເຄີຍຊິນ.

SHORTCUT BAR ຂອງ Android ແມ່ນຢູ່ທາງເທິງ ແລະ iOS ຢູ່ທາງລຸ່ມ.

ອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດປັບແຕ່ງເອງໄດ້ ດຽວນີ້ເຟສບຸກໄດ້ແກ້ໄຂບັນຫານີ້ໂດຍໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ແກ້ໄຂ Shortcut ທີ່ສະແດງເທີງ Shortcut Bar ຊື່ງສາມາດເຮັດໄດ້ດ້ວຍຕົນເອງ ໂດຍທ່ານເລືອກເປີດ-ປິດ ໄດ້ເກືອບທຸກຢ່າງຕາມນີ້ເລີຍ.

  • Profile
  • Friend Requests
  • Groups
  • Vidio on Watch
  • Gaming

ຄວາມຈິງແລ້ວ Shortcut ມີໃຫ້ປັບຫຼາຍແຕ່ເຮົາເລືອກພຽງແຕ່ 3 ລາຍການ

ວິທີການແກ້ໄຂ SHORTCUT BAR ແບບງ່າຍໆ ເຊິ່ງ Android ແລະ iOS ສາມາດນຳໃຊ້ວິທີການດຽວກັນກັບຂ້າງລຸ່ມນີ້:

ວິທີທີ່ 1: ກົດຄ້າງຢູ່ Shortcut ອັນໃດອັນໜື່ງ (ນອກຈາກ Home, Notification ແລະ Menu ເພາະວ່າ 3 ລາຍການນີ້ຈະຖືກບ໊ອກເອົາໄວ້) ຫຼັງຈາກນັ້ນຈະມີ pop-up ຂື້ນມາໃຫ້ເລືອກໄປທີ່ Manager Shortcut Setting ແລ້ວກໍ່ປ່ຽນເອົາຕາມໃຈໄດ້ເລີຍ ຫຼັງຈາກນັ້ນເລືອກໄປທີ່ Manager Shortcut Setting.

ວິທີທີ່ 2: ຖ້າເຮົາລຶບ Shortcut ທັງໝົດ ຍັງເຫຼືອແຕ່ Home, Notification ແລະ Menu ເຮົາຈະບໍ່ສາມາດເຂົ້າໄປແກ້ໄຂ Shortcut ໄດ້ດ້ວຍວິທີນີ້ (ເພາະວ່າ 3 ລາຍການນີ້ຖືກບ໊ອກໄວ້ຕາມທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນັ້ນ) ແຕ່ບໍ່ຕ້ອງກັງວົນ ເຮົາຍັງສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ຄື: ໄປທີ່ເມນູ (Menu)→ການຕັ້ງຄ່າ (Setting)→ແຖບທາງລັດ (Shortcut Bar).

ຖ້າທ່ານປິດ Shortcut ທຸກຢ່າງຈະເຫຼືອພຽງ 3 ລາຍການເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຈາກການທົດລອງພົບວ່າແຕ່ລະຄົນມີລາຍການ Shortcut ທີ່ສາມາດຕັ້ງຄ່າໄດ້ບໍ່ເທົ່າກັນ (ໃນເວລາທົດລອງມີພຽງແຕ່ 3 ແຕ່ອຸປະກອນຂອງໝູ່ມີ 4 ແລະ 5 ລາຍການ) ເຊິ່ງກໍ່ຍັງຊອກຫາຄຳຕອບວ່າເປັນຫຍັງ? ແນວໃດກໍ່ຕາມຕອນນີ້ຫວັງວ່າເຟສບຸກຈະແກ້ໄຂບັນຫາດັ່ງກ່າວ ໃນການອັບເດດຄັ້ງຕໍ່ໆ ໄປ.