ໃນວັນທີ 16 ກັນຍາ 2020 ນີ້, ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະ ຫວັດດີການສັງຄົມ, ຄະນະຜູ້ແທນ ສປປ ລາວ ນໍາໂດຍ ທ່ານ ປະເດີມພອນ ສົນທະນີ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ພ້ອມຄະນະ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ປຶກສາຫາລືທາງໄກຂັ້ນສູງ ລະດັບລັດຖະມົນຕີກ່ຽວກັບ ການພັດທະນາຊັບ ພະຍາກອນມະນຸດ ເພື່ອຮອງຮັບການປ່ຽນແປງ ອາຊີບທີ່ເກີດຂຶ້ນໃໝ່ ພາຍໃຕ້ການເປັນປະ ທານຂອງ ທ່ານ ດາວ ງ໋ອກຢຸງ (Dao Ngoc Dung) ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງແຮງງານ, ເສຍອົງຄະ ແລະ ສັງຄົມແຫ່ງ ສສ ຫວຽດນາມ, ມີບັນດາລັດຖະມົນຕີແຮງງານອາຊຽນ, ລັດຖະມົນຕີສຶກສາທິການອາຊຽນ ຂອງບັນດາປະເທດ ສະມາຊິກອາຊຽນ ເຂົ້າຮ່ວມ.

ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້, ບັນດາລັດຖະມົນຕີ ແຮງງານອາຊຽນ ໄດ້ພ້ອມກັນປຶກສາຫາລືແລກປ່ຽນຄຳຄິດເຫັນ ແຜນບູລິມະສິດການຮ່ວມມື ເພື່ອສົ່ງເສີມການກະກຽມ ຄວາມພ້ອມ ໃນການພັດທະນາ ຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ຮອງຮັບການປ່ຽນແປງອາຊີບ ທີ່ເກີດຂຶ້ນໃໝ່; ແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ ນະໂຍບາຍແຜນການ ໃນການພັດທະນາ ຊັບພະຍາກອນມະນດຂອງອາຊຽນ, ບັນດາໂຄງການຕ່າງໆ ພາຍຫລັງການແຜ່ລະບາດ ຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19. ພ້ອມທັງໄດ້ປຶກສາຫາລື ເພື່ອສ້າງສະພາບແວດລ້ອມ ທີ່ເອື້ອອໍານວຍ ໃນການສົ່ງເສີມພາກທຸລະກິດ ໃຫ້ມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ເປັນເຈົ້າການໃນການພັດທະນາ ຊັບພະຍາກອນມະນຸດ. ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້, ໄດ້ຮັບຮອງເອົາແຜນ ກໍານົດແນວທາງປະຕິບັດງານ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຖະແຫລງການອາຊຽນ ວ່າດ້ວຍການພັດທະນາ ຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ເພື່ອຮອງຮັບການປ່ຽນແປງ ອາຊີບທີ່ເກີດໃໝ່ຢູ່ໃນໂລກ. 

ໃນໂອກາດນີ້, ທ່ານ ປະເດີມພອນ ສົນທະນີ ຍັງໄດ້ມີຄໍາເຫັນແລກປ່ຽນກ່ຽວ ກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທີ່ດີ ໃນການຮ່ວມມືກັບ ພາກເອກະຊົນ ໂດຍເນັ້ນໃສ່ຂົງເຂດ ການຮ່ວມມື ດ້ານການພັດທະນາສີມືແຮງງານ ແລະ ການຈັດຫາງານ ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບມາດຖານ ຂອງຫົວໜ່ວຍແຮງງານ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມໄລຍະສັ້ນ ໃຫ້ນັກຝຶກອົບຮົມ ກ່ອນເຂົ້າສູ່ຕໍາແໜ່ງງານ, ເຊິ່ງກິດຈະກໍາດັ່ງກ່າວ ໄດ້ເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໃນປີ 2016 ເຮັດໃຫ້ແຮງງານຫລາຍກວ່າ 600 ຄົນໄດ້ເຂົ້າສູ່ຕໍາແໜງງານທີ່ ເໝາະສົມໃນພາກເອກະຊົນ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ຍັງມີການຮ່ວມມືກັບ ບໍລິສັດໄຟຟ້າ ໃນການສະໜອງອຸປະກອນ ການຝຶກອົບ ແລະ ຍົກລະດັບຫ້ອງຝຶກອົບຮົມ, ການຮ່ວມມືກັບ ບໍລິສັດຜະລິດລົດ ໃນການສະໜອງ ອຸປະກອນການຝຶກອົບຮົມ, ມາຮອດປີ 2020 ຂະແໜງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ໄດ້ຮ່ວມກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການສ້າງມາດຕະ ຖານສີມືແຮງງານໄດ້ 32 ສາຂາອາຊີບ ແນໃສ່ເພື່ອສົ່ງເສີມຄວາມສາມາດ ໃນການພັດທະນາ ຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ເພື່ອກ້າວໄປສູ່ການ ມີວຽກເຮັດງານທໍາ ນັບມື້ຫລາຍຂຶ້ນ ໄປຄຽງຄູ່ກັບການສ້າງ ຜະລິດຕະພາບ ຂອງແຮງງານລາວໃຫ້ມີສີມື.

ກອງປະຊຸມຍັງໄດ້ນຳສະເໜີ ແຜນກໍານົດແນວທາງ ແຜນປະຕິບັດງານ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຖະແຫລງການອາຊຽນ ວ່າດ້ວຍການພັດທະນາ ຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ເພື່ອຮອງຮັບການປ່ຽນແປງອາຊີບ ທີ່ເກີດໃໝ່ຢູ່ໃນໂລກ ແລະ ນຳສະເໜີສະພາອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມ ວິຊາຊີບອາຊຽນ (ASEAN TVET Council), ເຊິ່ງຈະເປັນໂອກາດອັນດີໃຫ້ແກ່ອາຊຽນ ໂດຍສະເພາະ ການພັດທະນາ ຊັບພະຍາກອນມະນຸດຂອງ ສປປ ລາວ ໃຫ້ແທດເໝາະກັບ ການພັດທະນາ ຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ຕິດພັນກັບເປົ້າໝາຍ ການພັດທະນາແບບຢືນຍົງ ຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໃນເປົ້າໝາຍ SDG ທີ 3,4,5,8,10 ແລະ 16 , ວິໄສທັດປີ 2030 ແລະ ຍຸດທະສາດ ການພັດທະນາແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມໄລຍະ 10 ປີ (2016-2025) ໂດຍສະເພາະທິດທາງລວມ ໃນການເພີ່ມທະວີການພັດທະນາ ກໍາລັງແຮງງານໃຫ້ມີຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດ, ສີມື ແລະ ສອດຄ່ອງຕາມຄວາມຕ້ອງການ ຂອງຕະຫລາດແຮງງານ.

Medialaos MMD (ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຈາກ: ສຳນັກຂ່າວສານປະເທດລາວ)