ສັງຄົມເລີ່ມເປັນຫ່ວງຕໍ່ພຶດຕິກຳຖືເບົາໃນການເຝົ້າລະວັງການແຜ່ລະບາດໂຄວິດ-19 ສະແດງອອກຈະແຈ້ງແມ່ນໃນເວລາເຫັນຄົນໃສ່ຜ້າອັດປາກ-ດັງ ເຂົ້າຮ້ານອາຫານ ຮ້ານຂາຍເຄື່ອງຕ່າງກໍ່ຖືກແນມເບີ່ງແບບຄົນແປກໜ້າ; ມີບາງລາຍຖືວ່າຜູ້ນັ້ນອາດມີພະຍາດໃດໜື່ງໂດຍຖືວ່າໂຕເອງບໍ່ໃສ່ຜ້າແນວນັ້ນແມ່ນມີສະພາບແຂງແຮງ; ບໍ່ມີເຊື້ອພະຍາດໃດໆ. ເອົາໄປເອົາມາທົ່ວສັງຄົມຖືວ່າບໍ່ໃສ່ຜ້າອັດປາກ-ດັງ ແມ່ນຄົນແຂງແຮງບໍ່ມີພະຍາດໃດໆ… ອັນຕະລາຍແທ້ໆ.

ເລື່ອງນີ້ຢ່າຖືເບົາເນີ! ຕາມການແນະນຳຂອງລັດຖະບານ ກໍ່ຄືຄະນະສະເພາະກິດນັ້ນ ເພີ່ນໃຫ້ປະຕິບັດການດຳລົງຊີວິດປົກກະຕິແບບໃໝ່ Newnormal ໃຫ້ກາຍເປັນຄວາມຊິນເຄີຍເພາະ Covid-19 ນີ້ມັນຍັງບໍ່ທັນໝົດໄປຈາກສັງຄົມໂລກເທື່ອ.. ບໍ່ຮູ້ວ່າມັນຊິມາຍາມໃດ? ສະນັ້ນເວລາອອກຈາກເຮືອນໄປຂ້າງນອກຕ້ອງໃສ່ຜ້າອັດປາກ-ດັງ; ຮັກສາໄລຍະຫ່າງໜື່ງແມັດຂື້ນໄປ; ໝັ່ນລ້າງມືດ້ວຍນໍ້າສະອາດ ດ້ວຍສະບູ ຫຼື ເຈລ; ວັດແທກອຸນຫະພູມຮ່າງກາຍເປັນປົກກະຕິ; ໝັ່ນສັງເກດອາການຂອງຕົນເອງ ແລະ ຄອບຄົວຫາກຮູ້ສຶກບໍ່ສະບາຍໃຫ້ຮີບຮ້ອນໄປພົບແພດ ເພື່ອກວດ ແລະ ປີ່ນປົວເພື່ອສະກັດກັ້ນບໍ່ໃຫ້ພະຍາດ Covid-19 ກັບຄືນມາໃໝ່ໃນປະເທດເຮົາ. ຢາກຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທົ່ວສັງຄົມຈົ່ງພ້ອມກັນປະຕິບັດຢ່າງເຄັ່ງຄັດມາດຕະການຕ່າງໆ ທີ່ທາງຄະນະສະເພາະກິດວາງອອກ.

ສຳລັບການກວດ ແລະ ສະກັດກັ້ນທີ່ມີການເຜີຍແຜ່ອອກມານັ້ນກໍ່ເຫັນວ່າດີຫຼາຍ ແຕ່ກໍ່ມີຫາງສຽງວ່າຄວນເຮັດກວ້າງອອກຕາມຊຸມຊົນໜາແໜ້ນຕື່ມອີກ.. ເຂດໃດຄວນຜ່ອນຜັນ; ເຂດໃດຄວນເຂັ້ມງວດ ທັງນີ້ກໍ່ເພື່ອໃຫ້ຄົນມີການທຳມາຫາກິນເປັນປົກກະຕິນໍ? ເພາະໃນຄວາມເປັນຈີງຄົນເຮັດປົກກະຕິແລ້ວ! ເບີ່ງຈັງໜື່ງກໍ່ໜ້າເປັນຫ່ວງເພາະເບີ່ງຄືວ່າຖືເບົາ. ສະເໜີແລກປ່ຽນນໍ!

ໂດຍ: ທິດດີ