ໃນວັນທີ 23 ກັນຍາ 2020, ສະຖາບັນເຕັກໂນໂລຊີ ຄອມພິວເຕີ ແລະ ເອເລັກໂຕຣນິກ, ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຮ່ວມກັບ ບໍລິສັດ ໂປສະໂກ (POSCO) ແລະ ບໍລິສັດ ແພັນຕາເກດ (PENTAGATE) ສ.ເກົາຫລີ ໂດຍໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ ຈາກອົງການສົ່ງເສີມການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນ ສ.ເກົາຫລີ ປະຈໍາສປປ ລາວ (Kotra) ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ແລກປ່ຽນທາງດ້ານວິຊາການ ກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ລະບົບເຕັກໂນໂລຊີ ຖານຂໍ້ມູນໃຫຍ່ (BIG DATA) ເພື່ອຄຸ້ມຄອງແຮງງານຂອງ ສປປ ລາວ ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ວິລະສັກ ອິນທະປະຖາ ຫົວໜ້າສະຖາບັນ ເຕັກໂນໂລຊີຄອມພິວເຕີ ແລະ ເອເລັກໂຕຣນິກ, ມີຜູ້ຕາງໜ້າຈາກກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດ ດີການສັງຄົມ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເຂົ້າຮ່ວມ.

ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ, ແມ່ນເພື່ອປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບຄວາມຈຳເປັນ ໃນການນໍາໃຊ້ ລະບົບຖານຂໍ້ມູນໃຫຍ່ (BIG DATA) ຄຸ້ມຄອງແຮງງານຂອງ ສປປ ລາວ ທັງແຮງງານລາວ ຢູ່ພາຍໃນປະເທດ, ແຮງງານລາວ ໄປເຮັດວຽກຢູ່ຕ່າງປະເທດ ແລະ ແຮງງານຕ່າງປະເທດທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ ສປປ ລາວ ແນ່ໃສ່ເພື່ອເຮັດໃຫ້ມີ ຖານຂໍ້ມູນທີ່ຊັດເຈນເຊື່ອຖືໄດ້, ມີຄວາມວ່ອງໄວ, ເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນໄດ້ສະດວກ, ມີຄວາມໂປ່ງໄສໃນການເກັບລາຍຮັບ, ຊ່ວຍໃຫ້ການບໍລິຫານຈັດການຂໍ້ມູນ ຂອງໜ່ວຍງານກ່ຽວຂ້ອງມີຄວາມສະ ດວກ, ຊ່ວຍສົ່ງເສີມການຜະລິດ ແລະ ຈັດຫາຕະຫລາດ ທັງເປັນການຊ່ວຍໃນວຽກງານ ປ້ອງກັນຊາດປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ໃນການຕິດຕາມກ່ຽວກັບແຮງງານ.

ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ຍັງໄດ້ຮັບຟັງການສະເໜີ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ກ່ຽວກັບລະບົບການຄຸ້ມຄອງ ແຮງງານຂອງ ສ.ເກົາຫລີ ຈາກຊ່ຽວຊານຂອງ ສ.ເກົາຫລີ ຜ່ານລະບົບ (Video Conference) ແລະ ໄດ້ມີການແລກປ່ຽນ ຄໍາຄິດຄໍາເຫັນ ກ່ຽວກັບບັນຫາຕ່າງໆ, ວິທີການແກ້ໄຂ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການພັດທະນາ ໃນອານາຄົດຂອງວຽກງານດັ່ງກ່າວ ອີກດ້ວຍ.

Medialaos MMD (ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຈາກ: ສຳນັກຂ່າວສານປະເທດລາວ)