ໃນວັນທີ 23 ກັນຍາ 2020, ຄະນະສະເພາະກິດ ຮັບຜິດຊອບຕິດຕາມຜົນກະທົບ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍນະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະການ ເພື່ອຫລຸດ ຜ່ອນຜົນກະທົບ ການລະບາດພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ຕໍ່ເສດຖະກິດລາວ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ ເພື່ອຊຸກຍູ້ ແລະ ຕິດຕາມສະພາບການ ຜັນຂະຫຍາຍມາດຕະການ ແກ້ໄຂມາຮອດປັດຈຸບັນ, ພ້ອມຄົ້ນຄວ້າລົງເລິກ ເພື່ອກໍານົດທິດທາງ ແລະ ນະໂຍບາຍແກ້ໄຂ ແລະ ຟື້ນຟູເສດຖະກິດໃນ 3 ເດືອນທ້າຍປີ ແລະ ໃນປີ 2021 ໃຫ້ເປັນຮູບປະທໍາ ແລະ ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ຢ່າງໄວ.

ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ, ຈັດຂຶ້ນທີ່ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ທັງເປັນຫົວໜ້າ ຄະນະສະເພາະກິດ ໂດຍມີບັນດາທ່ານ ໃນຄະນະສະເພາະກິດດັ່ງກ່າວ, ຄະນະນໍາຈາກ ກະຊວງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ລັດວິສາຫະກິດ ແລະ ຕາງໜ້າສະພາອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ເຂົ້າຮ່ວມ. ຜົນຂອງກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້, ຈະໄດ້ສັງລວມ ເພື່ອລາຍງານຕໍ່ລັດຖະບານ ເພື່ອພິຈາລະນາ ໃນຂັ້ນຕໍ່ໄປ.

ສະພາບການລະບາດ ຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃນທົ່ວໂລກຍັງສືບຕໍ່ ເພີ່ມທະວີຮຸນແຮງຂຶ້ນ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ, ເຊິ່ງສະພາບດັ່ງກ່າວ ຍັງສືບຕໍ່ສົ່ງຜົນກະທົບ ຕໍ່ສະພາບເສດຖະກິດ ກໍຄື ການດໍາລົງຊີວິດຂອງ ປະຊາຊົນໃນທົ່ວໂລກ ແລະ ພາກພື້ນ ແລະ ຍັງຄົງເປັນສິ່ງທ້າທາຍ ໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງ ຄົມຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ເຖິງແມ່ນວ່າພວກເຮົາ ຈະສາມາດສະກັດກັ້ນ ແລະ ປ້ອງກັນການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ໄວ້ໄດ້ ໂດຍປັດຈຸບັນມີພຽງແຕ່ 23 ກໍລະນີ ແລະ ບໍ່ມີກໍລະນີເສຍຊີວິດ.

ນັບແຕ່ເດືອນເມສາ 2020, ລັດຖະບານ ກໍໄດ້ກໍານົດ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 10 ມາດຕະການແລະ 9 ນະໂຍບາຍຕາມຂໍ້ຕົກລົງເລກທີ 31/ນຍ ແລະ ຫລັງຈາກນັ້ນກໍໄດ້ສືບຕໍ່ ອອກນະໂນບາຍ ແລະ ມາດຕະການເພີ່ມເຕີມ ເພື່ອແກ້ໄຂສະພາບ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ຫລຸດຜ່ອນຜົນກະທົບ ທາງດ້ານເສດ ຖະກິດ ຂອງການລະບາດພະຍາດ ໂຄວິດ-19.

ໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ມາດຕະການ ແລະ ນະໂຍບາຍດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຊ່ວຍແກ້ໄຂຫລາຍ ບັນຫາທີ່ເກີດຂຶ້ນເປັນຕົ້ນ: ການຜ່ອນ ຜັນເລື່ອນ ໄລຍະການຊໍາລະພາສີ-ອາກອນ, ຕົ້ນທຶນ ແລະ ດອກເບ້ຍສິນເຊື່ອ, ຄຸ້ມຄອງການສະໜອງສິນຄ້າ, ຮັກສາລະດັບລາຄາສິນຄ້າ ແລະ ແກ້ໄຂຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ ໃນການຈໍລະຈອນສິນຄ້າ, ອຸດໜູນເງິນຫວ່າງງານ ໃຫ້ແກ່ແຮງງານທີ່ໄດ້ ຮັບຜົນກະທົບ ແລະ ຫລຸດຄ່າບໍລິການ ສາທາລະນຸປະໂພກ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການລະບາດພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ຍັງສືບຕໍ່ສົ່ງຜົນກະທົບ ຕໍ່ເສດຖະກິດຂອງພວກເຮົາ ໂດຍສະເພາະ ບາງຂະແໜງການ ເຊັ່ນ: ການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການບໍລິການ ປິ່ນອ້ອມ ເຊິ່ງເຫັນວ່າຍັງສືບຕໍ່ ປະເຊີນກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດ.

ສະນັ້ນ, ຈຶ່ງມີຄວາມຈໍາເປັນທີ່ລັດຖະບານ ຈະໄດ້ປະເມີນ ຄືນບັນດາ ມາດຕະການ ທີ່ໄດ້ຈັດ ຕັ້ງປະຕິບັດຜ່ານມາ ແລະ ຄົ້ນຄວ້າອອກ ບາງມາດຕະການເພີ່ມເຕີມ ເພື່ອແກ້ໄຂສະພາບ ຜົນກະທົບດັ່ງກ່າວ.

Medialaos MMD (ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຈາກ: ສຳນັກຂ່າວສານປະເທດລາວ)