ໃນວັນທີ 23 ກັນຍາ 2020 ທີ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ທ່ານ ຂຽງຄຳ ພຸດຈັນທະວົງສາ ຮອງອຳນວຍການບໍລິສັດ ຮ່ວມລົງທຶນລາວ-ຈີນ ເຂດພັດທະນາ ກວມລວມໄຊເຊດຖາ ໄດ້ໃຫ້ສຳພາດ ມີບາງຕອນສຳຄັນວ່າ: ປັດຈຸບັນ, ໂຄງການເຂດພັດທະນາ ກວມລວມໄຊເຊດຖາ ສໍາເລັດການລົງທຶນ 1,2 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ. ໃນນັ້ນ, ລວມທັງການລົງທຶນ ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ 530 ລ້ານໂດລະສະຫະລັດ, ມີຫົວໜ່ວຍວິສາຫະກິດ ທີ່ຈົດທະບຽນເຂົ້າມາ ລົງທຶນໃນເຂດ ລວມທັງໝົດ 82 ຫົວໜ່ວຍ ແລະ ເປັນວິສາຫະກິດທີ່ມາຈາກ 7 ປະເທດ ໃນພາກພື້ນທົ່ວໂລກ, ສາມາດສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາໄດ້ 1.500 ຄົນ ໃນນັ້ນຄົນລາວ ກວມ 80%.

ການພັດທະນາຂອງໂຄງການ ແມ່ນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຕາມແຜນທິດສະດີ ພັດທະນາສຸມໃສ່ການພັດທະນາ ຂະແໜງການອຸດສາຫະກໍາ ພັດທະນາ ເປັນຕົວເມືອງ ແບບກົມກຽວກັນ, ໂດຍການແບ່ງວຽກງານ ກໍ່ສ້າງອອກເປັນ 3 ໄລຍະ ໃນການພັດທະນາ. ໄລຍະທີ 1 ແມ່ນສຸມໃສ່ໃນການພັດທະນາ ໃນຂະແໜງ ການອຸດສາຫະກໍາ, ໄລຍະທີ 2 ແລະ 3 ແມ່ນພັດທະນາ ໃນຂະແໜງການຂົນສົ່ງ, ເຂດການຄ້າ, ເຂດທີ່ຢູ່ອາໃສ, ເຂດທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ຈະພະຍາຍາມສ້າງ ເປັນຕົວເມືອງໃໝ່ ຂອງນະ ຄອນຫລວງວຽງຈັນ.

ໃນປັດຈຸບັນ, ທາງໂຄງການ ໄດ້ສໍາເລັດການພັດທະນາ ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ກວມເອົາເນື້ອທີ່ 400 ເຮັກຕາ, ລວມທັງຜົນສໍາເລັດ ການກໍ່ສ້າງໃນໄລຍະທີ 1 ເຊັ່ນ: ບັນດາເສັ້ນທາງເຊື່ອນຈອດ, ເຂດສີຂຽວ, ລະບົບທໍ່ນໍ້າລວມ, ໂຄງການສະຖານີໄຟຟ້າ 115 ກິໂລວັດ. ສໍາເລັດການກໍ່ສ້າງ ໂຮງງານມາດຕະຖານ ໂດຍມີເນື້ອທີ່ 80.000 ຕາແມັດ, ສໍາເລັດການກໍ່ສ້າງຕຶກ ຫໍພັກພະນັກງານ ເພື່ອຮັບຮອງ ແລະ ສາມາດຕອບສະໜອງ ການບໍລິການ ພື້ນຖານຄວາມ ຕ້ອງການດ້ານການບໍລິການ ໃຫ້ບັນດາວິສາ ຫະກິດຕ່າງໆໃນເຂດ. ເຊິ່ງໃນປັດຈຸບັນ, ໂຄງການເຂດພັດທະນາພວກເຮົາ ກໍາລັງດໍາເນີນວຽກງານ ການພັດທະນາໂຄງການ ໃນໄລຍະທີ 2 ແລະ 3 ຄື: ການກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ການກໍ່ ສ້າງເຂດລິເລີ່ມຕົວເມືອງໃໝ່.

ທ່ານ ຂຽງຄຳ ພຸດຈັນທະວົງສາ ໃຫ້ຮູ້ຕື່ມວ່າ: ເຂດພັດທະນາກວມລວມ ໄຊເຊດຖາ ຕັ້ງຢູ່ໃຈການເມືອງ ຂອງນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ເຊິ່ງກວມ ເນື້ອທີ່ທັງໝົດ 1.149 ເຮັກຕາ, ແຜນການລົງທຶນທັງໝົດ 5 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ. ເປັນໂຄງການທີ່ກຸ່ມບໍລິສັດກໍ່ສ້າງ ແລະ ລົງທຶນ ແຂວງຢູນານ ຫຸ້ນສ່ວນຈໍາກັດ ກັບອົງການ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ຮ່ວມທຶນກັນສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ ແລະ ເປັນໂຄງການຮ່ວມມືລະດັບປະເທດ ທີ່ສອງລັດຖະບານລາວ-ຈີນ ໄດ້ຮັບຮູ້ຮ່ວມກັນ, ຍັງເປັນ ເຂດເສດຖະກິດ ການຄ້າຕ່າງ ປະເທດໜຶ່ງດຽວຂອງຈີນ ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ.

ປັດຈຸບັນ, ເຂດພັດທະນາກວມລວມ ໄຊເຊດຖາ ເປັນເຂດໜຶ່ງ ທີ່ເປັນແຫລ່ງດຶງດູດ ນັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດ ເຂົ້າມາລົງທຶນຢູ່ໃນປະເທດລາວ ຂອງພວກເຮົາ ໃຫ້ນັບມື້ນັບຫລາຍຂຶ້ນ, ໂດຍມີຫລາຍຫົວໜ່ວຍ ທີ່ເຂົ້າມາລົງທຶນແລ້ວ ຄື: ບໍລິສັດໂຮຢາ ຂອງຍີ່ປຸ່ນ, ບໍລິສັດ ເປໂຕຣ ເຄມີລາວ ຈໍາກັດ, ບໍລິສັດຢາສູບ ລາວ-ຈີນ, ບໍລິສັດ ຄວາມຫວັງໃໝ່, ບໍລິສັດ ໂກເດີນ ລາວ ແລະ ບໍລິສັດອື່ນໆ ທີ່ມີຊື່ສຽງໃນ ພາກພື້ນ ແລະ ໄດ້ສ້າງເງື່ອນໄຂໜຶ່ງ ໃນການພັດທະນາໃຫ້ວຽກງານ ຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາຂອງ ສປປ ລາວ ໃຫ້ມີຄວາມອຸດົມ ສົມບູນຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ.

ປັດຈຸບັນໂຄງການດັ່ງກ່າວ, ໄດ້ສ້າງວຽກເຮັດງານທຳປະມານ 1.500 ຄົນ ແລະ ໃນທ້າຍປີນີ້ ຈະສາມາດ ສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາຕື່ມອີກ ຫລາຍກວ່າ 5.000 ກວ່າຄົນ.

Medialaos MMD (ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຈາກ: ສຳນັກຂ່າວສານປະເທດລາວ)