ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຮ່ວມກັບ ກະຊວງຖະແຫລງຂ່າວ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ອົງການອຸຍນີເຊບ ໄດ້ເປີດລາຍການໂທລະພາບ ສຳລັບເດັກກ່ອນໄວຮຽນ “ເຮືອນຂອງຂ້ອຍ” ຊຸດໃໝ່ ໂດຍໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກລັດຖະບານຍີ່ປຸ່ນ. ແນໃສ່ໃຫ້ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມ ພະຍາດໂຄວິດ-19, ເຊິ່ງລາຍການຊຸດໃໝ່ນີ້ມີທັງໝົດ 10 ຕອນ, ຈະອອກອາ ກາດທາງໂທລະພາບແຫ່ງຊາດ, ໂທລະພາບລາວສະຕາ ແລະ ສະຖານີໂທລະພາບ ຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຊ່ອງ 8 ຂອງສັນຍານດາວທຽມ ລາວແຊັດ ແລະ ໂທລະພາບແຂວງຕ່າງໆ.

ນອກຈາກນີ້, ລາຍການດັ່ງກ່າວຍັງຈະໄດ້ເຜີຍແຜ່ໃນສື່ສັງຄົມອອນລາຍ ແລະ ຢູທູບ ຕື່ມອີກ. ທ່ານ ນາງ ຂັນທະລີ ສິຣິພົງພັນ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດ້ກ່າວວ່າ: ເດັກທີ່ໄດ້ຜ່ານການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ໃນລະບົບ ຫລື ນອກລະບົບ ໄດ້ຮັບໂອກາດຮໍ່າຮຽນ ແລະ ການພັດທະນາ ແມ່ນສາມາດເຂົ້າໂຮງຮຽນປະຖົມໄດ້ທັນເວລາ ແລະ ມີຄວາມພ້ອມກວ່າເດັກທີ່ບໍ່ໄດ້ເຂົ້າຫ້ອງກຽມປະຖົມ. ພວກເຮົາຫວັງວ່າ ລາຍການໂທລະພາບສຳລັບເດັກກ່ອນໄວຮຽນ “ເຮືອນຂອງຂ້ອຍ” ສຳລັບເດັກອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 6 ປີ, ຈະປະກອບສ່ວນໃນການສ້າງຄວາມພ້ອມ ໃນການເຂົ້າໂຮງຮຽນປະຖົມ ຂອງເດັກນ້ອຍລາວ.ໂອກາດຽວກັນນີ້, ທ່ານ ວັນສີ ກົວມົວ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງຖະແຫລງຂ່າວ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ໄດ້ກ່າວວ່າ: ລາຍການກາຕູນທັງໝົດ 10 ຕອນນີ້ ຈະເຮັດໃຫ້ເດັກໄດ້ຮຽນຮູ້ທັກສະໃນການຢູ່ຢ່າງປອດໄພ ແລະ ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງ ໃນຊ່ວງທີ່ມີການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19.

ພ້ອມກັນນັ້ນ, ເດັກຍັງຈະໄດ້ສືບຕໍ່ຮຽນຮູ້ພື້ນຖານຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ພະຍັນຊະນະ, ການນັບເລກ, ສີ, ຮູບຊົງຕ່າງໆ, ຊື່ຂອງດອກໄມ້, ສັດ ແລະ ສິ່ງຂອງອື່ນໆ. ລາຍການດັ່ງກ່າວ, ຍັງໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາດ້ານຮ່າງກາຍ, ຄວາມຮູ້ຄວາມເຂົ້າ ໃຈດ້ານສັງຄົມ ແລະ ອາລົມຂອງເດັກ, ລວມທັງວິທີແກ້ໄຂບັນຫາ, ການຮັບມືກັບສະຖານະການຫຍຸ້ງຍາກ, ຄວາມສາມາດ ໃນການເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຄົນອື່ນ, ຈິນຕະນາການ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ການຄວບຄຸມອາລົມ. ສິ່ງສຳຄັນທີ່ສຸດແມ່ນ ເດັກຈະຮຽນທັກສະທຸກຢ່າງ ໃນເວລາເຂົາເຈົ້າມ່ວນຊື່ນກັບການຫລິ້ນ.