ອົງການຢູນິເຊັບຈະເຮັດວຽກໃນທົ່ວໂລກ ແລະ ໃນ ສປປ ລາວ ຮ່ວມກັບຜູ້ຜະລິດ ແລະ ບັນດາຄູ່ຮ່ວມ​ງານ ໃນ​ການຈັດຊື້ວັກຊີນ ພ້ອມທັງການຈັດ​ສົ່ງພາລາທິການ ແລະ ການເກັບຮັກສາວັກຊີນໂຄວິດ​-19 ໃນນາມຕາງໜ້າ​ໂຄງການ​ COVAX Facility.

ນິວຢອກ​/ໂກເປັນຮາເກັນ​ /ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ​ ວັນທີ 23 ເດືອນກັນຍາ ປີ 2020 ອົງການຢູນິເຊັບ ພວມນໍາທາງໃນຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອຈັດຊື້​ ແລະ ສະໜອງວັກຊີນໂຄວິດ-19 ທີ່ອາດ​ເປັນໄປໄດ້ວ່າເປັນ​ການຈັດຊື້ ແລະ ສະໜອງວັກຊີນທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ແລະ ໄວ​ທີ່ສຸດໃນໂລກ ຊຶ່ງ​ເປັນສ່ວນໜຶ່ງ ຂອງແຜນການ​​ວັກຊີນກັນພະຍາດໃນລະດັບໂລກຂອງໂຄງການ ​COVID-19 Vaccine Global Access Facility (COVAX Facility) ນໍາພາໂດຍອົງການ Gavi ຊຶ່ງແມ່ນພັນທະມິດດ້ານວັກຊີນກັນພະຍາດ​ ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ອົງການຢູນິເຊັບ ກໍ່ຈະເປັນຜູ້ນໍາທາງໃນການ​ຈັດຊື້ວັກຊີນ, ພະລາທິການສໍາລັບນໍາເອົາວັກຊີນເຂົ້າມານໍາໃຊ້ ແລະ ກິດຈະກຳຕ່າງໆ ເພື່ອຍົກສູງການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນອີກດ້ວຍ.

ໂດຍມີຜູ້ສະໝັກໃນການທົດລອງນໍາໃຊ້ວັກຊີນຫຼາຍໆ ຄົນໄດ້​ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າອາດຈະມີຜົນສໍາເລັດໃນການພັດທະນາວັກຊີນ, ອົງການຢູນິເຊັບໂດຍການຮ່ວມມືກັບກອງທຶນໝູນວຽນ PAHO (PAHO Revolving Fund) ແລະ ດ້ວຍການປຶກສາຫາລືກັບຄູ່ຮ່ວມງານອື່ນໆ ຈະນຳທາງໃນ​ຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອ​ຈັດຊື້ ​ແລະ ສະໜອງວັກຊີນ​ກັນພະຍາດ​ໂຄວິດ-19 ໃນນາມໂຄງ ການ​​ COVAX Facility ໃຫ້ແກ່ 92 ປະເທດທີ່ມີລາຍໄດ້ຕໍ່າ ​ແລະ ລາຍໄດ້ປານກາງ​ ລວມທັງ ສປປ ລາວ ຊຶ່ງ​ການຈັດຊື້ວັກຊີນໃຫ້ແກ່ບັນດາປະເທດເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຈະໄດ້ຮັບການສະໜັບສະ ໜູນໂດຍຜ່ານກົນໄກ​ Gavi COVAX AMC​ ແລະ ຈາກຄັງສາງ ເພື່ອການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານ​ມະນຸດສະທຳໃນພາວະສຸກເສີນ ນອກ​ນັ້ນອົງການຢູນິເຊັບ ຍັງຈະເປັນຜູ້ປະສານງານດ້ານການຈັດຊື້ ຂອງ​ 80 ປະເທດ ທີ່ມີລາຍໄດ້ດ້ານເສດຖະກິດທີ່ສູງກ່ວາ (80 higher-income economies) ທີ່​​ໄດ້ສະແດງເຈດຈຳນົງທີ່ຈະ​ເຂົ້າຮ່ວມໃນໂຄງການ​ COVAX Facility ແລະ ຈະສະໜອງເງິນທຶນຈາກງົບປະມານພາກລັດ​ຂອງພວກເຂົາເອງສໍາລັບ​ວັກຊີນອີກດ້ວຍ.

ອົງການຢູນິເຊັບຈະດຳເນີນຕາມຄວາມພະຍາຍາມດັ່ງກ່າວ ໂດຍຮ່ວມມືຢ່າງໃກ້ຊິດກັບອົງການ WHO, Gavi, CEPI, PAHO, ທະນາຄານໂລກ, ມູນນິທິ Bill ແລະ Melinda Gates ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານອື່ນໆ ໂຄງການ​ COVAX Facility ແມ່ນເປີດຕໍ່​ທຸກປະເທດ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າບໍ່ມີປະເທດໃດ​ຖືກປ່ອຍປະ​ ໂດຍບໍ່ສາມາດ​ເຂົ້າເຖິງວັກຊິນໂຄວິດ-19 ໃນອະນາຄົດ.

ທ່ານ Henrietta Fore ຜູ້ອຳນວຍການ​ບໍລິຫານງານໃຫ່ຍຂອງອົງການຢູນິເຊັບ ກ່າວວ່າ: “​ນີ້ແມ່ນການຮ່ວມມືກັນລະຫວ່າງລັດຖະບານ, ຜູ້ຜະລິດ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານແບບ​ຫຼາຍຝ່າຍ ເພື່ອສືບຕໍ່​ສະໜັບສະໜູນຢ່າງສູງຕໍ່ກັບການຕໍ່ສູ້ກັບການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19​​ ໃນການຊອກຫາວັກຊີນແບບລວມໝູ່​ຂອງພວກເຮົາ ອົງການຢູນິເຊັບພວມ​ນຳໃຊ້ທ່າແຮງ​ທີ່ເປັນເອກະ ລັກສະເພາະຂອງຕົນໃນການສະໜອງ​ວັກຊີນ ​ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າເມື່ອມີວັກຊີນແລ້ວ​ ທຸກປະເທດຈະສາມາດ​ເຂົ້າເຖິງວັກຊີນ ຕັ້ງແຕ່ເລີ່ມຕົ້ນ​ຢ່າງ​ປອດໄພ, ວ່ອງໄວ, ຍຸຕິທໍາ ແລະ ເທົ່າທຽມກັນ​.”

ທ່ານນາງ ດຣ. ເປຍ ຣີເບວໂລ ບຣີໂຕ​ ຜູ້ຕາງໜ້າອົງການຢູນິເຊັບ​ ປະຈຳ ສປປ ລາວ​ ກ່າວວ່າ: “ບົດບາດຂອງອົງການຢູນິເຊັບ​ໃນການຈັດຊື້ ແລະ ນໍາເອົາວັກຊີນ COVAX ມານໍາໃຊ້ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ແມ່ນ​ຈະ​ສ້າງຂຶ້ນບົນຄວາມພະຍາຍາມທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດ ຂອງລັດຖະບານໃນການປົກປ້ອງປະຊາກອນຂອງຕົນ ຈາກພະຍາດ​ ໂຄວິດ-19 ສິ່ງທີ່ຈະເຮັດນີ້ຈະຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ການຮ່ວມມືຂອງພວກເຮົາ ກັບກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ແໜ້ນແຟ້ນຂຶ້້ນກວ່າເກົ່າ​​ພາຍໃຕ້ໂຄງການວັກຊີນກັນພະຍາດແຫ່ງຊາດ ແລະ ຍັງ​ຈະເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ການບໍລິການຮັກສາ​ສຸຂະພາບຂັ້ນຕົ້ນສໍາລັບ​ປະຊາຊົນໃນວົງກ້ວາງ​ອີກດ້ວຍ ໂດຍສະເພາະແລ້ວແມ່ນແນໃສ່​ເດັກ ນ້ອຍ​.”

ໃນທົ່ວໂລກການໃຫ້ວັກຊີນ​ກັນພະຍາດໄດ້ຊ່ວຍຊີວິດ 2 ຫາ 3 ລ້ານຄົນ ໃນແຕ່ລະປີ ເພື່ອປ້ອງ ກັນເດັກນ້ອຍ​ຈາກບັນດາພະຍາດທີ່ຮ້າຍແຮງ ວັກຊີນແມ່ນມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການ​ຢຸດຕິການຕາຍທີ່ສາມາດປ້ອງກັນໄດ້. ໂຄງການວັກຊີນ​ກັນພະຍາດແຫ່ງຊາດ ພາຍໃຕ້ການນຳພາຂອງກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ໂດຍການສະໜັບສະໜູນ​ຂອງອົງການຢູນິເຊັບ ໄດ້ຊ່ວຍໃນການຊອກຄົ້ນຫາ​ເດັກ​ນ້ອຍທີ່ຖືກປະປ່ອຍໄວ້ເບື້ອງຫຼັງ​​ ຊຶ່ງວ່າລະບົບການບໍລິການສາທາລະນະສຸກ ຍັງມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການເຂົ້າເຖິງເຂົາເຈົ້າ ແລະ ໄດ້ນໍາເອົາການບໍລິການສຸຂະພາບໄປໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເພື່ອຮັກສາຊີວິດຂອງ​ພວກເຂົາ ໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາພວມລໍຖ້າໃຫ້ມີ​ວັກຊີນຢູ່ນີ້, ໄດ້ມີຫຼັກຖານທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ການບໍລິການໃຫ້ວັກຊີນ​ກັນພະຍາດແບບປົກກະຕິ ພວມປະສົບກັບ​ສິ່ງທ້າທາຍຫລາຍຢ່າງ ຍ້ອນການແຜ່ລະບາດຂອງ​ພະຍາດນີ້ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ມີຜົນກະທົບຕໍ່ອັດຕາປົກຄຸມ​​ການໃຫ້ວັກຊີນ​ກັນພະຍາດ ໃນ ສປປ ລາວ ທີ່ໄດ້ຫຼຸດລົງ.

ທ່ານນາງ ດຣ. ບຣີໂຕ ​ກ່າວເໜັ້ນວ່າ: “ຜົນຕາມມາ ຂອງອັດຕາປົກຄຸມ​​ການໃຫ້ວັກຊີນ​ກັນພະຍາດທີ່​ຫຼຸດລົງນີ້ ​ສາມາດເປັນສິ່ງທ້າທາຍຕໍ່ກັບຄວາມຄືບ​ໜ້າ ໃນຫຼາຍ​ທົດສະວັດ ກ່ຽວກັບການມີຊີວິດລອດ ແລະ ການພັດທະນາການຂອງເດັກ ແລະ ພະຍາດຕ່າງໆທີ່ເຄີຍເປັນ​ໃນອະດີດ ດຽວນີ້ກໍອາດຈະກັບຄືນມາເປັນອີກ​. ອົງການຢູນິເຊັບ ພວມ​ຮ່ວມມືແບບຄຽງບ່າຄຽງໄຫຼ່ກັບລັດຖະບານ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ ເດັກ​ນ້ອຍທຸກ​ຄົນໄດ້ຮັບວັກຊີນກັນພະຍາດ​ຢ່າງຄົບຖ້ວນ​ ແລະ ບັນດາສະຖານທີ່ບໍລິການສຸຂະພາບ ໄດ້​​ປະກອບມີພະນັກງານ ແລະ ຊຸດປ້ອງກັນຕົນເອງຢ່າງ​ພຽງພໍ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຕິດແລະແຜ່ເຊື້ອໄວຣັດ. ຕໍ່ກັບການບໍລິການສຸຂະພາບເຄື່ອນທີ່ລົງສູ່ຊຸມຊົນຂອງພະນັກງານແພດ, ລັດຖະບານ ແລະ ອົງການຢູນິເຊັບ ກໍ່ພວມເສີມ​ສ້າງຄວາມ​ເຊື່ອໝັ້ນຂອງ​​ບັນດາສະມາຊິກຊຸມຊົນຕໍ່​ກັບລະບົບສາທາລະນະສຸກ ຊຶ່ງ​ເປັນກຸນແຈສຳຄັນໃນ​​ຄວາມພະຍາຍາມຂອງວຽກງານວັກຊີນ​ກັນພະຍາດ.” ທ່ານນາງ ດຣ. ບຣີໂຕ ຍັງໄດ້​ກ່າວອີກວ່າ: “​ສິ່ງສຳຄັນແມ່ນ​ຢາກຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສືບຕໍ່​ລົງທືນໃສ່​ໃນວຽກງານການໃຫ້ວັກຊີນ​ກັນ​ພະຍາດ ເພື່ອ​ປ້ອງກັນພະຍາດຕ່າງໆທີ່ສາມາດ​ປ້ອງກັນໄດ້ດ້ວຍວັກຊີນ ​ແລະ ຈຳເປັນຕ້ອງຮັບປະກັນໃຫ້ມີ​ງົບປະມານໃສ່​ວຽກງານ​ດັ່ງກ່າວ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ມີການຕັດງົບປະມານ​ທີ່ອາດຈະເກີດຂື້ນ.

ອົງການຢູນິເຊັບເປັນອົງການທີ່ຈັດຊື້ວັກຊີນໜຶ່ງທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກ, ດ້ວຍການຈັດຊື້ວັກຊີນຫຼາຍກ່ວາ 2 ຕື້ໂດສ໌​ໃນທົ່ວໂລກໃນແຕ່ລະປີ (2 billion doses of vaccines globally every year) ສໍາລັບວຽກງານການໃຫ້ວັກຊີນແບບປົກກະຕິ​ routine immunization ແລະ ການຕອບໂຕ້ການລະບາດຂອງພະຍາດ ສໍາລັບປະເທດຕ່າງໆເກືອບ 100 ປະເທດໃນທົ່ວໂລກ. ອົງການຢູນິເຊັບປະຈຳ ສປປ ລາວ ໄດ້ຊ່ວຍຈັດຊື້ວັກຊີນທັງໝົດທີ່ໃຊ້ຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ເປັນມູນຄ່າລວມທັງໝົດ​ 5,687,759 ໂດລາສະຫະລັດ. ອົງການຢູນິເຊັບເປັນ​ຄູ່ຮ່ວມງານ​ຫຼັກ​ຂອງອົງການ Gavi ທີ່​ເປັນອົງການ​ພັນທະມິດດ້ານວັກຊີນ, ໃນການຈັດຊື້, ຊຶ່ງ​​ໃນໄລຍະ 20 ປີທີ່ຜ່ານມາ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເດັກ​ນ້ອຍຈຳນວນຫລາຍກວ່າ​ 760 ລ້ານຄົນໃນທົ່ວໂລກ ໄດ້ເຂົ້າເຖິງ​​ວັກຊີນເພື່ອຊ່ວຍຊີວິດຂອງເຂົາເຈົ້າ (more than 760 million children with life-saving vaccines), ໄດ້ຊ່ວຍປ້ອງກັນການເສຍຊີວິດຂອງເດັກນ້ອຍຫລາຍກວ່າ 13 ລ້ານຄົນໃນທົ່ວໂລກ​ ແລະ ໄດ້ປົກປ້ອງເດັກອາຍຸຕໍ່າກ່ວາ 5 ປີ​ ຫລາຍກວ່າ 600,000 ​ຄົນ ​ໃນ ສປປ ລາວ ອົງການຢູນິເຊັບຈະນຳໃຊ້ຄວາມຊໍານິຊໍານານຂອງຕົນເອງດ້ານການຕະຫຼາດ ແລະ ການຈັດຊື້​ ເພື່ອປະສານງານການຈັດຊື້​ ແລະ ການສະໜອງວັກຊີນ​ກັນພະຍາດໂຄວິດ​-19 ສຳລັບໂຄງການ​ COVAX Facility. ອັນ​ນີ້ ອາດຈະເຮັດໃຫ້ປະລິມານການຈັດຊື້ວັກຊີນໂດຍລວມຂອງອົງການເພີ່ມຂື້ນເປັນ 2​ ເທົ່າ ໃນປີ 2021 ເພື່ອຕອບສະໜອງຕໍ່ກັບຄວາມສົນໃຈ ຂອງອົງການຢູນິເຊັບໃນເດືອນມິຖຸນາທີ່່ຜານມານີ້ ​ໃນນາມຕາງໜ້າໂຄງການ​ COVAX Facility, ຜູ້ຜະລິດ 28 ບໍລິສັດ​ທີ່ມີ​ຖານການ​ຜະລິດຢູ່ໃນ 10 ປະເທດ ກໍ່ໄດ້ສ້າງ​ແຜນການປະຈຳປີຂອງຕົນແລ້ວ  ເພື່ອຜະລິດ​​ວັກຊີນກັນພະຍາດໂຄວິດ​-19 ​ ຮອດປີ 2023. ອີງຕາມແຜນໄລຍະເວລາທີ່ຜູ້ຜະລິດໄດ້ແຈ້ງບອກນັ້ນ, ໄລຍະເວລາ ນັບຕັ້ງແຕ່​ການພັດທະນາຈົນໄປສູ່ການຜະລິດ ອາດຈະແມ່ນ ໜຶ່ງໃນຄວາມກ້າວໜ້າດ້ານ​ວິທະຍາສາດ ແລະ ການຜະລິດທີ່ໄວທີ່ສຸດໃນປະຫວັດສາດ.

ອົງການຢູນີເຊບໄດ້ເຮັດການປະເມີນຕະຫຼາດໂດຍໄດ້ລວບລວມຂໍ້ມູນທີ່ຜູ້ຜະລິດວັກຊີນໄດ້ສົ່ງໃຫ້​ ພ້ອມກັບຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ຈາກສາທາລະນະ​ ແລະໄດ້ເປີດເຜີຍໃຫ້ເຫັນວ່າ ຜູ້ຜະລິດແມ່ນເຕັມໃຈທີ່ຈະຜະລິດວັກຊີນຮ່ວມກັນແບບລວມໝູ່ ໃນປະລິມານທີ່​ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນໃນໄລຍະ 1-2 ປີຂ້າງໜ້ານີ້. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ບັນດາຜູ້ຜະລິດໄດ້ສົ່ງ​ສັນຍານເຕືອນວ່າ ການລົງທືນເພື່ອສະໜັບສະໜູນການຜະລິດຂະໜາດໃຫຍ່ດັ່ງກ່າວນີ້ ແມ່ນຈະຕ້ອງໄດ້ເພິ່ງພາອາໄສຢ່າງສູງຕໍ່ກັບຫຼາຍປະເດັນ ​ຊຶ່ງໃນນັ້ນ ​ແມ່ນ​: ການທົດລອງທາງການແພດ​ວ່າຈະປະສົບຜົນສຳເລັດຫຼືບໍ່​, ຕ້ອງມີຂໍ້ຕົກລົງສັນຍາການຊື້ໄວ້ລ່ວງໜ້າ​, ຕ້ອງມີການຢືນຢັນການສະໜັບສະໜູນດ້ານ​ເງິນທຶນ, ​ແລະ ບົນພື້ນຖານລະບຽບການ​ ແລະ ການຈົດ​ທະບຽນ​ ທີ່ມີຄວາມຄ່ອງຕົວ​.

ກອບການຈັດສັນ COVAX ທີ່ກໍາລັງສ້າງຂຶ້ນໂດຍອົງການອະນາໄມໂລກ (WHO) ໃນປະຈຸບັນ ຈະໃຫ້ທິດຊີ້​ນຳວ່າ ​ອົງການຢູນິເຊັບ, PAHO ແລະ ຜູ້ຈັດຊື້​ອື່ນໆ ທີ່ເຮັດວຽກໃນນາມບັນດາປະເທດທີ່ເຂົ້າຮ່ວມ ຈະສະໜອງວັກຊີນກັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ທີ່ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພໂດຍໂຄງການ​ COVAX Facility ນັ້ນຄືແນວໃດ ແລະ ຢູ່ໃສແດ່​. ການຈັດສັນວັກຊີນໃນເບື້ອງຕົ້ນ ຄາດວ່າຈະໄດ້​ຂະຫຍາຍອອກໃນວົງກວ້າງ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ປະເທດຕ່າງໆສາມາດໃຫ້​ວັກຊີນແກ່ບຸກຄະລາກອນການແພດ​ ແລະ ພະນັກງານສັງຄົມສົງເຄາະ, ຫຼັງຈາກນັ້ນຈຶ່ງຈັດສັນວັກຊີນໃຫ້ບັນດາ​ປະເທດທີ່ເຂົ້າຮ່ວມ ເພື່ອໃຫ້​ວັກຊີນແກ່ປະຊາກອນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງຕໍ່ການເປັນພະຍາດໂຄວິດ-19​.

ທ່ານ ດຣ. Seth Berkley, CEO ຂອງອົງການ Gavi ໄດ້ກ່າວວ່າ: “ອົງການຢູນິເຊັບ​ ແມ່ນຄູ່ຮ່ວມງານ​ທີ່ສຳຄັນ​ ຕໍ່ກັບຄວາມສຳເລັດຂອງພັນທະມິດໃນ 2 ​ທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມາ – ຊຶ່ງໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາສາມາດເຂົ້າເຖິງປະຊາກອນຫລາຍ​​ກວ່າເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງໂລກ ດ້ວຍ​ວັກຊີນເພື່ອຊ່ວຍຊີວິດ”.​ “ຄວາມຊໍານິຊໍານານ ແລະ ປະສົບການນີ້ຈະມີຄວາມສຳຄັນຫລາຍ ເພື່ອ​ຮັບປະກັນວ່າ COVAX – ທີ່ເປັນຄວາມພະຍາຍາມຂອງທົ່ວໂລກ ສາມາດຈັດຊື້​ ແລະ ຈັດສົ່ງວັກຊີນກັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ໄດ້ຢ່າງປອດໄພ ແລະມີປະສິດທິຜົນ ໃນໄລຍະເວລາທີ່ເລັ່ງລັດ ແລະ ໃນລະດັບກ້ວາງແບບ​ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ – ທີ່ສາມາດປົກປ້ອງຜູ້ທີ່ມີຄວາມສ່ຽງທີ່ສຸດ​ ບໍ່ວ່າຈະຢູ່ແຫ່ງຫົນ​ໃດ ​ໃນໂລກນີ້ກໍ່ຕາມ. ພວກເຮົາສາມາດເຮັດວຽກ​ຮ່ວມກັນ​ ເພື່ອຢຸດຕິຂັ້ນ​ຮຸນແຮງຂອງການລະບາດໃຫ່ຍຂອງພະຍາດນີ້​, ລວມທັງຜົນກະທົບທີ່ຮ້າຍແຮງຂອງມັນຕໍ່ບຸກຄົນ, ຊຸມຊົນ, ແລະ ເສດຖະກິດ.”

ທ່ານນາງ ດຣ. ບຣີໂຕ ໄດ້ກ່າວສະຫຼຸບວ່າ: “ພວກເຮົາມີຄວາມມຸ່ງໝັ້ນເພື່ອ​ໃຫ້ເດັກ​ທຸກ​ຄົນໄດ້ມີການ​ເລີ່ມຕົ້ນຊີວິດທີ່​ດີທີ່ສຸດ​, ມີການເຕີບໃຫຍ່ ແລະ ພັດທະນາການທີ່ດີຕາມຄວາມສາມາດຂອງເຂົາເຈົ້າ. ຖ້າວ່າເດັກ​ບໍ່ໄດ້ຮັບຄວາມເອົາໃຈໃສ່ ຕາມທີ່ພວກເຂົາຄວນຈະໄດ້ຮັບ ແລະ ບໍ່ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງຈາກຜົນກະທົບຂອງ​ການແຜ່​ລະບາດຂອງພະຍາດນີ້, ພວກເຮົາອາດຈະ​ເຫັນຜົນກະທົບທີ່ຍາວຂ້າມໄປເກີນ​ກວ່າໜຶ່ງລຸ້ນຄົນ​​”​.

ອົງການຢູນິເຊັບ ປະຈຳ ສປປ ລາວ​, Gavi, ແລະ WHO ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນກະກຽມ ເພື່ອກຽມຄວາມພ້ອມດ້ານວັກຊີນ​ກັນພະຍາດຂອງປະເທດ ໂດຍມີການຮ່ວມມືກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມງານ​ ແລະ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ຊຶ່ງລວມມີດັ່ງນີ້:

  • ​ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ເພື່ອວາງແຜນໃຫ້ມີອຸປະກອນສັກຢາກັນພະຍາດ​ທີ່ປອດໄພ ແລະ ສິ່ງທີ່​ຕ້ອງການຕ່າງໆສໍາລັບລະບົບເຢັນເພື່ອເກັບຮັກສາວັກຊີນ;
  • ສ້າງຄູ່ມື​ແນະນຳຮ່ວມກັບອົງການອະນາໄມໂລກ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບການໃຫ້ວັກຊີນ​ກັນພະຍາດ ແລະ ການຈັດການ, ການເກັບຮັກສາ ແລະ ການແຈກຢາຍວັກຊີນທີ່ເໝາະສົມ;
  • ​ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ກ່ຽວກັບວິທີການຂົນສົ່ງ ແລະ ດ້ານພະລາທິການ​ ​ເພື່ອໃຫ້ວັກຊີນ​ມາເຖິງປະເທດລາວແບບ​ວ່ອງໄວ ແລະ ປອດໄພເທົ່າທີ່ຈະເປັນໄປໄດ້ ຫລັງຈາກທີ່ໄດ້ຮັບການຈັດສັນວັກຊີນແລ້ວ;
  • ​​ສະໜັບສະໜູນ ແລະ ​ວາງແຜນການກ່ຽວກັບການຈັດ​ສົ່ງວັກຊີນ, ລວມທັງການເລັ່ງເປົ້າໝາຍໃສ່ຜູ້ທີ່​ມີຄວາມສ່ຽງທີ່ສຸດ, ​ ການຂົນສົ່ງ ແລະ ການເກັບມ້ຽນຮັກສາຕາມ​ຈຸດ​ໃຫ້ບໍລິການຕ່າງໆ;
  • ​​ເພີ່ມທະວີ​ຄວາມພະຍາຍາມຮ່ວມກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມງານຂັ້ນ​ທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ ປະຊາຊົນໄດ້ຮັບຊາບຂໍ້ມູນເປັນຢ່າງດີກ່ຽວກັບຂັ້ນຕອນການໃຫ້ວັກຊີນ​ກັນພະຍາດໂຄວິດ​-19 ແລະ ວາງມາດຕະການຕ່າງໆ ເພື່ອຍົກສູງຄວາມເຊື່ອ​ໝັ້ນ ແລະ ແກ້ໄຂຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ກ່ຽວກັບການໃຫ້​ວັກຊິນກັນພະຍາດໂຄວິດ-19.