1/. ຢູ່ອາຊີຕາເວັນອອກ ໂດຍສະເພາະຢູ່ ສປ ຈີນ, ສ.ເກົາຫຼີ ແລະ ຍີ່ປຸ່ນ ເຖິງວ່າຈະມີລະບອບການປົກຄອງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ແຕ່ກໍມີມາດຕະການການແກ້ໄຂໂຄວິດ-19 ທີ່ຄ້າຍໆ ກັນ ນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນການເອົາມາດຕະການກຳຈັດໂຄວິດໂຄວິດ-19 ໄປກ່ອນການໃສ່ໜ້າກາກກໍ່ເປັນການບັງຄັບໃຊ້ທົ່ວປວງຊົນ ໂດຍບໍ່ເອົາສິດທິສ່ວນຕົວມາຖົກຖຽງ ຖືວ່າການແກ້ໄຂແບບນີ້ໄດ້ຮັບຜົນສຳເລັດ.

2/. ຢູ່ປະເທດຕາເວັນຕົກ ລັດຖະບານຈະໃຫ້ຄວາມສຳຄັນແກ່ສິດທິສ່ວນບຸກຄົນເປັນຫຼັກ ຈຶ່ງເຫັນວ່າ ໂຄວິດ-19 ຍັງແຜ່ລະບາດຢູ່ ເປັນມາດຕະການຈຳກັດໂຄວິດ-19.

3/. ຢູ່ອະເມຣິກາ ແລະ ບຣາຊິນ ລັດຖະບານຈະຖືເອົາເສດຖະກິດ ແລະ ສິດທິສ່ວນບຸກຄົນໄປກ່ອນ ໂດຍຖືເປັນສຳຮອງການແກ້ໄຂໂຄວິດ-19 ໃນເວລາດຽວກັນກໍ່ມີການຖົກຖຽງກັນ ແລະ ບໍ່ລົງລອຍກັນລະຫວ່າງສິດທິສ່ວນບຸກຄົນ ແລະ ລັດຖະບານ ສະນັ້ນຢູ່ທັງສອງປະເທດ ຈຶ່ງມີຜູ້ລົ້ມຕາຍຈຳ ນວນຫຼາຍ ແລະ ກໍ່ຍັງແກ້ໄຂບໍ່ໄດ້ ສ່ວນເສດຖະກິດກໍ່ພວມຕົກຢູ່ໃນວິກິດ ເປັນມາດຕະການຈຳກັດທີ່ປະລາໄຊ.

4/. ສະພາບແນວນີ້ບັນດາຜູ້ສັງເກດການຈຶ່ງເຫັນວ່າໂຄວິດ-19 ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບທາງລົບທົ່ວໂລກແຕ່ການແກ້ໄຂແມ່ນມີລັກສະນະພາກພື້ນ, ການຕື່ນຕົວ ແລະ ຄວາມມີວິໄນຂອງປະຊາຊົນຕໍ່ສັງຄົມກໍ່ແຕກຕ່າງກັນ ເຊັ່ນ: ຢູ່ອາຊີຕາເວັນອອກ ປະຊາຊົນຈະປະຕິບັດຕາມມາດຕະການຂອງລັດທີ່ວາງອອກ…

#ແຫຼ່ງຂ່າວໂດຍ: https://www.globaltimes.cn