ຮີບຮ້ອນໄປລົງທະບຽນສາ!

0
327

ຍຸກປະຈຸບັນແມ່ນຍຸກເຊື່ອມໂຍງສາກົນ ແລະ ພາກພື້ນ ສະນັ້ນທຸກໆ ການພົວພັນໃນໂລກເປັນຕົ້ນແມ່ນການພົວພັນທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ; ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕ່າງໆ ລ້ວນແຕ່ຖືກຫັນເປັນກົດໝາຍ; ເປັນນິຕິກຳລຸ່ມກົດໝາຍ.

ການປົກຄອງລັດດ້ວຍກົດໝາຍແມ່ນການປົກຄອງທີ່ດີ; ກ້າວໜ້າ ແລະ ເປັນວິທະຍາສາດໃນຍຸກນີ້ ເປັນພາຫະນະຕົ້ນຕໍເພື່ອດັດປັບການພົວພັນສັງຄົມ; ປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທຳ ຂອງພົນລະເມືອງ ແລະ ສະກັດກັ້ນການລ່ວງລະເມີດກົດໝາຍ ກໍ່ຄືລະບຽບການຕ່າງໆ ຂອງລັດ.

ໃນສະພາບທີ່ສື່ສັງຄົມອອນລາຍພົ້ນເດັ່ນຂື້ນໃນໂລກ ກໍ່ມີຫຼາຍປະເທດມີກົດໝາຍ ແລະ ຂໍ້ກຳນົດຕ່າງໆ ເພື່ອຄຸ້ມຄອງ ເຊັ່ນວ່າ: ຢູ່ປະເທດເຍຍລະມັນ; ລັດເຊຍ ຫຼື ປະເທດໃກ້ຄຽງເຮົາຄືປະເທດໄທ.

ສຳລັບປະເທດເຮົາກໍ່ມີກົດໝາຍເຊັ່ນກັນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສື່ມວນຊົນ (ສະບັບປັບປຸງ) ເລກທີ 019/ສມຊ ລົງວັນທີ 04 ພະຈິກ 2016 ໂດຍໃນມາດຕາ 60 ການນຳໃຊ້ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ ຂອງອົງການສື່ມວນຊົນ ແລະ ໃນມໍ່ໆ ມານີ້ກໍ່ມີແຈ້ງການເລກທີ 252/ຖວທ ລົງວັນທີ 17/09/2020 ຈາກຫ້ອງການກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ເລື່ອງ: ການສ້າງຕັ້ງໜ້າຂ່າວອອນລາຍ (Social Media) ເພື່ອບໍລິການຂ່າວ ແລະ ສະໜອງຂໍ້ມູນຂ່າວ ສານໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ ໃນ ສປປລາວ ເຊີ່ງແຈ້ງການນີ້ປ່ຽນແທນແຈ້ງການເລກທີ 256/ຖວທ ລົງວັນທີ 12 ກໍລະກົດ 2019; ເນື້ອໃນແຈ້ງການລະອຽດຄົບຖ້ວນນັ້ນໜ້າອອນລາຍມີເດຍລາວ ຂອງພວກເຮົາໄດ້ລົງຄົບຖ້ວນ ພິເສດກ່ວານັ້ນແມ່ນທ່ານສາມາດດາວໂຫຼດແບບຟອມລົງທະບຽນໄດ້ຢ່າງສະດວກສະບາຍ.

ທີ່ຕັ້ງບັນຫານີ້ຂື້ນເພື່ອຢາກຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຜູ້ທີ່ເຮັດໜ້າທີ່ບໍລິການຂ່າວ ແລະ ສະໜອງຂໍ້ມູນໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ ເຊີ່ງທົ່ວໂລກເຂົາກໍ່ເຮັດກັນທັງນັ້ນ ບໍ່ແມ່ນແຕ່ປະເທດເຮົາເນີ!.. ສະນັ້ນຖ້າຍັງບໍ່ທັນລົງທະບຽນກໍ່ຟ້າວຮີບຮ້ອນສາ!. ບາດການຈັດຕັ້ງເພີ່ນກວດກາເຄັ່ງເຂົ້າພັດຊິວ່າບໍ່ກ່າວເຕືອນນໍ?.

ໂດຍ: ທິດດີ