ເປັນປະເພນີມາແດ່ດຶກດຳບັນແລ້ວ ເມື່ອຮອດບຸນອອກພັນສາ ປະວໍລະນາແຕ່ລະປີ, ຄົນລາວເຮົາ ຕ່າງກໍ່ພາກັນໄຫລເຮືອໄຟ ບູຊາແມ່ນໍ້າ ໂດຍເຊື່ອວ່າມີສິ່ງສັກສິດ ຢູ່ໃຕ້ນໍ້ານັ້ນ ກໍ່ຄື ພະຍານາກ, ແຕ່ໃນທາງວິທະຍາສາດ ໃຫ້ຄວາມໝາຍຂອງຄຳວ່າ ນາກ ທີ່ແທ້ຈິງຄືຜູ້ທີ່ ນັບຖືສາສະໜາ, ເປັນຜູ້ທີ່ຖືສິນຖືທຳ.

ພະຫລັກຄຳ ໂພທິປັນຍານັນທິ ຫລື ປອ ດາວສະເດັດ ເລີດມະນີ ກຳມະການສູນກາງ ອພສ, ຮອງຫົວໜ້າກຳມາທິການຕ່າງປະເທດ ອພສ, ເຈົ້າອະທິການວັດໃໝ່ໂຊກຄຳ ອະທິບາຍວ່າ: ນາກ ຕິດພັນກັບພຸດທະສາສະໜາໂດຍກ່າວກັນວ່າ: ຄັ້ງເມື່ອຄາວພະພຸດທະເຈົ້າຈະຕັດສະຮູ້ນັ້ນ ໄດ້ມີພະຍານາກມຸດຈະຣິນ ລອຍຂຶ້ນມາຂົດໂຕໃຫ້ພະພຸດທະເຈົ້ານັ່ງ ແລະ ບັງບໍ່ໃຫ້ຝົນຖືກ ພະພຸດທະເຈົ້າ.

ສ່ວນວ່ານາກ ຕິດພັນກັບຊົນຊາດລາວໂດຍປາກົດມີນາກ 15 ຕະກຸນ ສ້າງເມືອງວຽງຈັນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຄົນລາວນັບຖືທີ່ສຸດ ວ່ານາກເຫລົ່ານີ້ເປັນຜູ້ອຸປະຖຳບຳລຸງ ແລະ ສົ່ງເສີມພະພຸດທະສາສະໜາ ແລະ ຄົນລາວເຮົາເກືອບ 90% ເຊື່ອວ່າພະຍານາກ ມີຈິງທີ່ປາກົດກາຍຂຶ້ນມາ ຕິດພັນກັບພຸດທະສາສະໜາ. ເຮົາຈະສັງເກດເຫັນວ່າ ຢູ່ວັດວາອາຣາມ ໂດຍສະເພາະ ຢູ່ໃນສິມ, ຫໍແຈກ, ຂັ້ນໄດ ແລະ ບໍລິເວນອື່ນໆ ໃນວັດມີທັງຮູບແຕ້ມ ແລະ ຮູບປັ້ນໂຕນາກ ໂດຍເຊື່ອວ່າຮູບນາກ ຄື ຜູ້ຮັບໃຊ້ພະພຸດທະສາສະໜາ ເພາະວ່າໃນສະໄໝ ພຸດທະການນັ້ນ, ພະຍານາກໄດ້ປອມໂຕ ເປັນຄົນເຂົ້າມາຂໍບວດ ແລະ ເມື່ອໄດ້ບວດແລ້ວ ມີມື້ໜຶ່ງຮ່າງກາຍກໍ່ກັບມາເປັນນາກຄືເກົ່າ.

ເມື່ອເປັນແນວນັ້ນ, ພະພຸດທະເຈົ້າຈຶ່ງ ໄດ້ຮ້ອງມາຖາມວ່າ: ເຈົ້າເປັນສັດ ເດຍລະສານບໍ່? ພະຍານາກກໍ່ຕອບວ່າ ແມ່ນແລ້ວຂະນ້ອຍເປັນສັດເດຍລະສານ. ພະພຸດທະເຈົ້າຕັດວ່າ: ຖ້າເປັນສັດເດຍລະສານ ເຈົ້າບໍ່ສາມາດຈະບວດ ໃນທາງພຸດ ທະສາສະໜາໄດ້, ແຕ່ເຈົ້າສາມາດຮັກສາສິນ 5 ຫລື ຮັບໃຊ້ພຸດທະສາສະໜານີ້ໄດ້.

ຄຳວ່ານາກ ທີ່ແທ້ຈິງຄືຜູ້ທີ່ນັບຖືສາສະໜາ, ຜູ້ທີ່ຖືສິນຖືທຳ ແລະ ເມື່ອອອກພັນສາແລ້ວຢູ່ສະ ຖານທີ່ຕ່າງໆ ໂດຍສະເພາະ ຕາມລຳແມ່ນ້ຳຂອງ, ບາງບ່ອນຈະເຫັນແສງໄຟຂຶ້ນ ຫລື ຕາມໜອງຕາມບຶງ ທີ່ຫລາຍຄົນເຊື່ອກັນວ່າ ບັ້ງໄຟພະຍານາກ, ແຕ່ຫລັກວິທະຍາສາດ ແລ້ວບໍ່ທັນພິສູດໄດ້ 100% ວ່າແມ່ນບັ້ງ ໄຟພະຍານາກ ໝາຍຄວາມວ່າການທີ່ ເຫັນແສງໄຟຂຶ້ນ ກາງນ້ຳຂອງ ຫລື ຕາມໜອງຕາມບຶງນັ້ນ ອາດຈະເປັນແກ໊ສທຳມະຊາດ.

ແນວໃດກໍ່ດີ ປາກົດການນີ້ມັກເກີດຂຶ້ນໃນເດືອນ 11 ເພັງ, ຊຶ່ງເປັນມື້ອອກພັນສາ ດັ່ງທີ່ເຮົາຮູ້ ຈັນທະລະຄະຕິ ມື້ດວງຈັນເຕັມດວງ ຕາມຫລັກວິທະຍາສາດມັນຈະດູດ ແລະ ໂລກກັບດວງຈັນຈະມີຄວາມສຳພັນກັນ. ດັ່ງນັ້ນ, ຖ້າວ່າມີສິ່ງລຶກລັບ ຫລື ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດບາງອັນ ຈະເກີດປະຕິກີລິຍາທາງທຳມະຊາດ ຈະເປັນແສງໄຟອອກມາ ເພາະວ່າສັດທາງພຸດ ທະສາສະໜານີ້ມີ 4 ຢ່າງຄື ສັດທີ່ເປັນຄົນ, ສັດສີ່ຂາ, ສັດທີ່ບໍ່ມີຂາ ແລະ ສັດທີ່ເກີດຂຶ້ນມາໃນເວລາ ໃດໜຶ່ງເອີ້ນວ່າເທວະດາ ຊຶ່ງພະພຸດ ທະເຈົ້າຍັງເທດວ່າ: ເທວະດາອາດຈະເປັນນາກ, ອາດຈະເປັນສິ່ງສັກສິດທັງຫລາຍທັງປວງດັ່ງນັ້ນ ກໍ່ຂໍໃຫ້ພິຈາລະນາຕາມຄວາມເຊື່ອຂອງບຸກຄົນ.

ແນວໃດກໍ່ດີຄວາມເຊື່ອເຫລົ່ານັ້ນ ຂໍໃຫ້ຜະ ໜວກເຫດຜົນ ຕາມຫລັກພຸດທະສາສະໜາ ຂໍໃຫ້ມີສິນເປັນປົກກະຕິ, ມີສັດທາເຊື່ອໝັ້ນຫລັກຄຳສອນ ແລະ ເຊື່ອໝັ້ນຕາມແນວທາງນະໂຍ ບາຍຂອງພັກ-ລັດຖະບານ ແລະ ເປັນວິທະຍາສາດ ທີ່ເຊື່ອວ່ານາກນັ້ນມີຈິງ, ຊຶ່ງນາກ ທາງວິທະຍາສາດນັ້ນ ແມ່ນນາກທີ່ມີສິນມີທຳ, ເປັນຜູ້ເຄົາລົບນອບນ້ອມ, ເຊື່ອຖື ຖ້າໃຜບູຊາພະຍານາກ ກໍ່ໃຫ້ບູຊາແບບ ທຳມະຊາດເປັນຕົ້ນກ້ວຍ, ອ້ອຍທີ່ເປັນ ທຳມະຊາດ ບໍ່ໃຫ້ເປັນປລາສະຕິກ ບູຊາຕາມລຳແມ່ນ້ຳຂອງ ນາກກໍ່ຈະເປັນຊື່ວ່ານາກແທ້ຈິງ, ຖ້າບຸກຄົນໃດທຳລາຍທຳມະຊາດ ເອົາປລາສະຕິກມາບວງສວາງສິ່ງບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຫລື ວ່າເຮັດ ໃຫ້ແມ່ນ້ຳເປື້ອນ ນາກເຫລົ່ານັ້ນກໍ່ຈະບໍ່ຢູ່ໃນແມ່ນ້ຳ ບູຊາຫລາຍເທົ່າໃດກໍ່ຈະບໍ່ໄດ້ບຸນ.

ພະຫລັກຄຳ ໂພທິປັນຍານັນທິ ກ່າວຕື່ມວ່າ: ການບູຊາທີ່ແທ້ຈິງ ຄືການບູຊາທີ່ຖືກຕ້ອງຄື ສິ່ງທີ່ບູຊາຕ້ອງບູຊາຢ່າງວິທະຍາສາດ ບູຊາດ້ວຍທຳມະຊາດ ໂດຍສະເພາະຕົ້ນກວ້ຍ, ຕົ້ນອ້ອຍ ທີ່ສາມາດລະ ລາຍໄດ້ງ່າຍ, ຖ້າເອົາປລາສະຕິກ ຫລື ໂຟມມາໃສ່ສິ່ງຂອງບູຊາແມ່ນ້ຳ ມັນຈະລະຫລາຍຍາກ ເຮັດໃຫ້ແມ່ນໍ້າເປື້ອນ ສິ່ງສັກສິດທີ່ເຮົາເຊື່ອຖືກໍ່ຈະບໍ່ຢູ່ ລວມທັງປູປານານ້ຳ ທີ່ອາໄສ່ຢູ່ ແມ່ນ້ຳກໍ່ຈະສູນຫາຍ.

Medialaos MMD (ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຈາກ: ສຳນັກຂ່າວສານປະເທດລາວ)