ວັນທີ 8 ຕຸລາ 2020 ທີ່ທ່າລາດ ແຂວງວຽງຈັນ ໄດ້ມີກອງປະຊຸມວິຊາການຜ່ານຮ່າງຍຸດທະສາດການໂຄສະນາສື່ສານ ກ່ຽວກັບວຽກງານການຈົດທະບຽນ ແລະ ສະຖິຕິພົນລະເມືອງ (SBCC) 2016- 2015 ໂດຍການເປັນປະທານ ຂອງທ່ານ ນາງ ກົມມະລີ ວິລະພັນ ຫົວໜ້າກົມຄຸ້ມຄອງພົນລະເມືອງ ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈາກກົມຄຸ້ມຄອງພົນລະເມືອງ ກະຊວງພາຍໃນ, ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ, ກະຊວງຍຸຕິທຳ, ກະຊວງສຶກສາທິການ-ກິລາ, ສູນກາງສະຫະແມ່ຍິງ ແລະ ສູນກາງຊາວໜຸ່ມປະຕິວັດລາວ ລວມທັງໝົດ 18 ທ່ານ.

ກອງປະຊຸມໄດ້ດໍາເນີນໄປເປັນ ເວລາ 02 ວັນ ຊຶ່ງຈະໄດ້ຮັບຟັງການນໍາສະເໜີຮ່າງຍຸດທະສາດການໂຄສະນາສື່ສານ ກ່ຽວກັບວຽກງານການຈົດທະບຽນ ແລະ ສະຖິຕິພົນລະເມືອງ (SBCC) 2016- 2015 ກໍ່ຄືການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຈົດທະບຽນ ແລະ ສະຖິຕິພົນລະເມືອງ ຂອງຂະແໜງພາຍໃນ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ-ປະສິດທິຜົນຫຼາຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ກົມຄຸ້ມຄອງພົນລະເມືອງ ກະຊວງພາຍໃນ ຈຶ່ງເຫັນວ່າວຽກງານໂຄສະນາສື່ສານການຈົດທະບຽນຄອບຄົວ ເປັນວຽກງານໜຶ່ງທີ່ສຳຄັນ ເພື່ອແນໃສ່ສ້າງໃຫ້ປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ ໄດ້ເຂົ້າໃຈຄວາມໝາຍ-ຄວາມສໍາຄັນ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດທີ່ຈະໄດ້ຮັບຈາກການຈົດທະບຽນຄອບຄົວ ຊຶ່ງມັນໝາຍເຖິງປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າໄດ້ມີການນຳໃຊ້ໃບຢັ້ງຢືນການເກີດ, ການແຕ່ງດອງ, ການຢ່າຮ້າງ ແລະ ການເສຍຊິ ວິດ ເພື່ອຮັກສາສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຕ່າງໆ ຕໍ່ໜ້າກົດໝາຍ ລວມທັງການເຂົ້າເຖິງການບໍລິ ການຂອງພາກລັດ-ພາກເອກະຊົນ ຕາມລະບຽບກົດໝາຍກຳນົດໄວ້.