ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້, ໂຮງງານບ້ານຫ້ວຍຊາຍ ຂອງ ບໍລິສັດ ພູເບ້ຍ ມາຍນິງ ຈຳກັດ ໄດ້ສະ ຫລອງ 365 ວັນປາສະຈາກການບາດເຈັບ ແລະ ບໍ່ມີການບາດເຈັບ ທີ່ສາມາດບັນທຶກ ໄດ້ຫລາຍກວ່າ 1.018 ວັນ, ເຊິ່ງເປັນຂໍ້ພິສູດໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນ ເຖິງຫລັກການດຳເນີນງານ ໂດຍປາສະຈາກການບາດ ເຈັບຂອງບໍລິສັດ.

ນັບແຕ່ປີ 2017 ເປັນຕົ້ນມາ, ບໍລິສັດ ພູເບ້ຍ ມາຍນິງ ຈຳກັດ ໄດ້ຕັ້ງມາດຖານ ດ້ານຄວາມປອດໄພຄືນ ພາຍຫລັງຜົນດຳເນີນງານ ດ້ານຄວາມປອດໄພ ມີທ່າອ່ຽງທີ່ບໍ່ໜ້າພໍໃຈ ແລະ ໃນປີຜ່ານມາ, ທີມງານ ໂຮງງານບ້ານຫ້ວຍຊາຍ ກໍໄດ້ມີການປັບປຸງຮອບດ້ານ ໃນການດຳເນີນງານ ດ້ານຄວາມປອດໄພ, ມາຮອດປັດຈຸບັນ ສາມາດຮັກສາບໍ່ໃຫ້ ມີການບາດເຈັບໄດ້ເປັນເວລາ 12 ເດືອນ. ການປ່ຽນແປງນີ້, ໄດ້ເຮັດໃຫ້ບໍລິສັດ ແລະ ພະນັກງານ ມີທັງຄວາມມຸ້ງໝັ້ນ ແລະ ມີເປົ້າໝາຍການດຳເນີນງານ ໂດຍປາສະຈາກ ການບາດເຈັບຢ່າງແທ້ຈິງ. ຜົນສຳເລັດ ດ້ານຄວາມປອດໄພ ຂອງທີມງານໃນ 12 ເດືອນຜ່ານມາ ເຫັນວ່າມີການຫລຸດອັດຕາຄວາມຖີ່ ການບາດເຈັບທີ່ສາມາດບັນທຶກ ໄດ້ທັງໝົດເຫລືອສູນຕະຫລອດ 12 ເດືອນ ແລະ ຮັກສາອັດຕາຄວາມຖີ່ ການບາດເຈັບ ທີ່ສູນເສຍເວລາ ເຮັດວຽກຕົວຈິງເທົ່າ 0.

ທ່ານ ຈັນເພັງ ບຸນນະຜົນ ປະທານບໍລິສັດ ພູເບ້ຍ ມາຍນິງ ຈຳກັດ ກ່າວວ່າ: ຄວາມປອດໄພແມ່ນບູລິມະສິດ ອັນດັບໜຶ່ງຂອງພວກເຮົາ ແລະ ຜົນສຳເລັດດ້ານຄວາມປອດໄພນີ້, ແມ່ນຂໍ້ພິສູດ ຊັດເຈນທີ່ພົວພັນ ກັບການເຮັດວຽກໜັກ ແລະ ຈຸດສຸມອັນເຂັ້ມແຂງ ດ້ານຄວາມປອດໄພ ທີ່ພະນັກງານ ແລະ ຜູ້ຮັບ  ເໝົາທັງໝົດໃນ ສະໜາມສະແດງໃຫ້ເຫັນ. ສິ່ງເຫລົ່ານີ້ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ, ວິທີການນຳໃຊ້ທັກສະຫລາຍ ດ້ານສາມາດຜ່ານຜ່າ ສະພາບທີ່ໜັກໜ່ວງ ເຊິ່ງຍັງຄົງສ້າງວັດທະນະທຳ ໃນການເຮັດວຽກເປັນທີມ ແລະ ການເບິ່ງແຍງເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ຢ່າງມີຜົນສຳເລັດ. ແນ່ນອນ, ພວກເຮົາຍັງຈະຕ້ອງ ເຮັດໃຫ້ປອດໄພຂຶ້ນຕື່ມ ເພາະເສັ້ນທາງຄວາມປອດໄພ ບໍ່ມີມື້ສິ້ນສຸດ. ໃນແຕ່ລະມື້ ພວກເຮົາຕ້ອງມີ ສະຕິ ແລະ ຢູ່ກັບລະບຽບຢ່າງເຄັ່ງຄັດ ເພື່ອຮັບປະກັນ ດ້ານຄວາມປອດໄພ.

Medialaos MMD (ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຈາກ: ສຳນັກຂ່າວສານປະເທດລາວ)