ໃນວັນທີ 12 ຕຸລາ 2020 ຢູ່ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ໄດ້ມີພິທີລົງນາມບົດບັນທຶກ ການຮ່ວມມືດ້ານວິຊາການ ລະຫວ່າງ ກົມຄຸ້ມຄອງແຮງງານ ກັບຫ້ອງການບໍລິການ ກວດສຸຂະພາບພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໂຮງໝໍມະໂຫສົດ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ຮ່ວມລົງນາມໃນເອກະສານມີຂຶ້ນ ລະຫວ່າງ ທ່ານ ພົງໄຊສັກ ອິນຖາລາດ ຫົວໜ້າກົມຄຸ້ມຄອງແຮງງານ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດ ດີການສັງຄົມ ແລະ ທ່ານ ນາງ ວຽງສະຫວັນ ຊາມົນຕີ ອຳນວຍການຫ້ອງການ ບໍລິການກວດສຸຂະພາບ ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ມີຕາງໜ້າຈາກທັງສອງກະຊວງ ເຂົ້າຮ່ວມເປັນສັກຄີພິຍານ.

ໃນບົດບັນທຶກ 2 ຝ່າຍ ເຫັນດີຮ່ວມມື ດ້ານວິຊາການນຳກັນ ໂດຍມີເນື້ອໃນທີ່ກຳນົດໜ້າທີ່ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕົ້ນຕໍ ຂອງແຕ່ລະຝ່າຍ ຄື: ກົມຄຸ້ມຄອງແຮງງານ ໃຫ້ຕິດຕາມຊີ້ນຳ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມໃນກໍລະນີຈຳເປັນ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວຽກງານຂອງຫ້ອງການ ບໍລິການກວດສຸຂະພາບພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໃຫ້ເປັນໄປຕາມຈຸດປະສົງ ຂອງການກວດ ສຸຂະພາບແຮງງານ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນການປະຕິບັດ ໃຫ້ສອດຄ່ອງຕາມລະບຽບ ການກັບວຽກງານສຸຂະພາບ ແຮງງານ ແລະ ບັນຊີພະຍາດອາຊີບຢູ່ ສປປ ລາວ ໃຫ້ຄຳປຶກສາດ້ານ ກົດໝາຍ ລະບຽບການ ແລະ ວິຊາການດ້ານວຽກງານ ສຸຂະພາບແຮງງານ ແລະ ພະຍາດອາຊີບຢູ່ ສປປ ລາວ ເຜີຍແຜ່ ແລະ ບັງຄັບໃຫ້ໃຊ້ກົດໝາຍ ລະບຽບການຂອງລັດ ກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບແຮງງານ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນການກວດສຸຂະພາບແຮງງານ ນຳໃຊ້ສະເໜີປັບປຸງ ແລະ ບຳລຸງສະຖານຂໍ້ມູນ ສຸຂະພາບແຮງງານ ທີ່ຫ້ອງການບໍລິການກວດ ສຸຂະພາບພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ສະໜອງໃຫ້ເກັບຮັກສານຳໃຊ້ ແລະ ເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນດ້ານ ສຸຂະພາບແຮງງານ ຕາມຄວາມເໝາະສົມ.

ສ່ວນຫ້ອງການບໍລິການ ກວດສຸຂະພາບພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ ລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກັບການດຳເນີນກິດຈະການຂອງຕົນ ຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ ຂອງການບໍລິການ ປະກອບບຸກຄະລາກອນ ທີ່ມີຄວາມຊ່ຽວຊານ ດ້ານແຮງງານ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ດ້ານການວິເຄາະພະຍາດອາຊີບ ແລະ ສາເຫດຂອງການກໍ່ໃຫ້ເກີດ ພະຍາດໃນສະຖານ ທີ່ເຮັດວຽກ ມີຖານຂໍ້ມູນດ້ານສຸຂະພາບ ແຮງງານທີ່ລະອຽດ ສາມາດເກັບມ້ຽນ ໄວ້ໄດ້ຍາວນານ.

ຖານຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວ, ແມ່ນໃຫ້ມີຢູ່ຫ້ອງການຂອງຕົນ ແລະ ສະໜອງ ໃຫ້ກົມຄຸ້ມຄອງແຮງງານ ຊ່ວຍຊຸກຍູ້ດ້ານງົບປະມານ ໃຫ້ແກ່ການຝຶກອົບຮົມພະນັກງານ ການສ້ອມແປງ ແລະ ປັບປຸງຖານຂໍ້ມູນ ໃຫ້ຢູ່ໃນສະພາບພ້ອມ ນຳໃຊ້ໄດ້ ຫລື ພັດທະ ນາໃຫ້ດີຂຶ້ນ ລວມທັງພີມເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນ ຕາມຄວາມເໝາະສົມ ຕາມການສະເໜີ ຂອງກົມຄຸ້ມຄອງແຮງງານ.

ສຳລັບບົດບັນທຶກສະບັບນີ້, ແມ່ນມີອາຍຸນຳໃຊ້ 3 ປີ ນັບແຕ່ມື້ລົງລາຍເຊັນເປັນຕົ້ນໄປ.

Medialaos MMD (ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຈາກ: ສຳນັກຂ່າວສານປະເທດລາວ)