ຂັ້ນຕອນການຈັດຊື້ ແມ່ນໜຶ່ງໃນຂັ້ນຕອນທີ່ສຳຄັນໃນການດຳເນີນທຸລະກິດການຄ້າທາງອີເລັກ ໂທຣນິກ ທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດ ເພາະການຈັດສັ່ງຊື້ສິນຄ້າກ່ອນ ແລະ ຫຼັງການສັ່ງຊື້ສິນຄ້າ ຊື່ງແມ່ນຂັ້ນຕອນທີ່ຈະຊ່ວຍເສີມສ້າງຄວາມສຳພັນກັບລູກຄ້າໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ ບາງຮ້ານອາດຈະປ່ອຍໃຫ້ລູກຄ້າເປັນລູກຄ້າເທື່ອດຽວ ຄືບໍ່ມີບໍລິການຫຼັງການຂາຍ ຫຼື ການແນະນຳລູກຄ້າຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ສິ່ງນີ້ຈະຫຼຸດການຮັກສາຄວາມສຳພັນຂອງລູກຄ້າ ແລະ ໂອກາດໃນການຂາຍໃນອະນາ ຄົດ ສະນັ້ນການວາງຍຸດທະສາດຕະຫຼອດຂະບວນການກ່ອນການສັ່ງຊື້ ແລະ ຫຼັງ ກໍ່ແມ່ນສິ່ງທີ່ຈຳ ເປັນສຳລັບທຸລະກິດການຄ້າອີເລັກໂທຣນິກເຊັ່ນດຽວກັນ ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນຄວາມຄາດຫັວງຂອງລູກ ຄ້າສາມາດປ່ຽນແປງໄດ້ພາຍໃນນາທີ ໃນດ້ານຂອງທຸລະກິດ E-commerce ການມີຮ້ານທີ່ສາ ມາດຂົນສົ່ງໄດ້ໄວແມ່ນເປັນສິ່ງທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດໃນຕອນນີ້ ຄຽງຄູ່ກັບຄຸນນະພາບຂອງສິນຄ້າ ແລະ ລາຄາ ປະຈຸບັນບັນດາຫ້າງຮ້ານຕ່າງໆ ກຳລັງແຂ່ງຂັນກັນກັບຄວາມໄວໃນການຂົນສົ່ງສິນຄ້າເຊັ່ນດຽວກັນ.

ຮູບແບບການຂາຍທີ່ໜ້າສົນໃຈ

ສຳລັບທຸລະກິດການຄ້າທາງອີເລັກໂທຣນິກ ມີວິທີການຄຸ້ມຄອງການສັ່ງຊື້ສິນຄ້າທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມ ດັ່ງນີ້:

Direct Fulfillment

Direct Fulfillment ແມ່ນການບໍລິການທຸກໆ ຂັ້ນຕອນດ້ວຍຕົວທ່ານເອງ ແຕ່ວິທີນີ້ຕ້ອງໃຊ້ຄວາມພະຍາຍາມຫຼາຍເພື່ອຄວບຄຸມທຸກຢ່າງໃຫ້ທຸລະກິດສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍຕົວໄປໄດ້ ເພາະການດຳເນີນທຸລະກິດທຸກຢ່າງດ້ວຍຕົນເອງຈະຕ້ອງໃຊ້ເວລາໃນບາດກ້າວອື່ນໆ ທີ່ສຳຄັນ ແລະ ບໍ່ສາມາດເອົາໃຈໃສ່ການບໍລິຫານທຸລະກິດໄດ້ດີເທົ່າທີ່ຄວນ.

Third-Party Fulfillment

Third-Party Fulfillment ແມ່ນການດຳເນີນທຸລະກິດໂດຍໃຫ້ຜູ້ບໍລິຫານດ້ານໂລຈິສຕິກ (Third-Party Fulfillment Logistic; 3PL) ຊື່ງຮັບຜິດຊອບທຸກຂັ້ນຕອນທຸກຢ່າງຕັ້ງແຕ່ການເກັບມ້ຽນສິນຄ້າທີ່ຍັງເຫຼືອ ໄປຈົນເຖີງການຫຸ້ມຫໍ່, ການຕິດສະຫຼາກ ແລະ ການຈັດສົ່ງພັດສະດຸໄປເຖີງມືຜູ້ຮັບປາຍທາງ ປະໂຫຍດຈາກວິທີນີ້ແມ່ນເຮັດໃຫ້ຜູ້ປະກອບການມີເວລາຫຼາຍ ສາມາດສຸມໃສ່ການບໍລິຫານທຸລະກິດ ລວມເຖີງການເບີ່ງແຍງລູກຄ້າ ແລະ ຊຸກຍູ້ການຂາຍໃຫ້ຫຼາຍຂື້ນ ບໍ່ຕ້ອງເສຍເວລາໃນຂັ້ນຕອນໃນການອອກແຮງ ແລະ ໃຊ້ເວລາດົນເກີນຄວາມຈຳເປັນ.

Dropshipping

ການຂາຍແບບ Dropshipping ແມ່ນວິທີທີ່ງ່າຍທີ່ສຸດໃນການຫຼຸດຜ່ອນບັນຫາຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການບໍລິຫານສິນຄ້າທີ່ຍັງເຫຼືອ, ປະລິມານ ແລະ ການຂົນສົ່ງ ເນື່ອງຈາກວ່າຮູບແບບການຂາຍນີ້ຈະເປັນການຈັດສົ່ງຈາກຜູ້ສະໜອງໂດຍຕົງ ຜູ້ຂາຍບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງຈັດການສິນຄ້າດ້ວຍຕົນເອງ ວິທີນີ້ເໝາະສຳລັບຜູ້ເລີ່ມຕົ້ນຂະໜາດນ້ອຍ ເພາະບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຄວາມສ່ຽງດ້ານການລົງທຶນ ແລະ ຄ່າເກັບຮັກສາ, ພຽງແຕ່ຂາຍ ແລະ ເມື່ອມີການສັ່ງຊື້ສິນຄ້າກໍ່ສາມາດແຈ້ງໃຫ້ຜູ້ສະໜອງຈັດສົ່ງໃຫ້ເຖິງທີ່ຢູ່ຂອງຜູ້ຮັບໂດຍບໍ່ຕ້ອງຜ່ານມືຂອງຜູ້ຂາຍ.

ປັດໃຈທີ່ຕ້ອງພິຈາລະນາ

  1. ຂະໜາດຂອງທຸລະກິດ

ທຸລະກິດການຄ້າອີເລັກໂທຣນິກຂອງທ່ານມີຂະໜາດໃຫຍ່ເທົ່າໃດ? ຮ້ານຄ້າທີ່ທ່ານບໍລິຫານຢູ່ຈະມີການເຮັດວຽກແນວໃດ? ທ່ານຄວນພິຈາລະນາຂະໜາດທຸລະກິດຂອງທ່ານບໍ່? ເພື່ອຈະເລືອກຮູບແບບການດຳເນີນງານທີ່ເໝາະສົມສຳລັບທຸລະກິດຂອງທ່ານ ເຖີງວ່າຈະເປັນພຽງແຕ່ຮ້ານຄ້ານ້ອຍໆ ທີ່ເຮັດວຽກຈາກເຮືອນ ຫຼື ເປັນຮ້ານຄ້າຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ມີເຄືອຂ່າຍຫ້ອງການ ຫຼື ສາງ ຖ້າຮ້ານຄ້າມີຂະໜາດນ້ອຍຄວນມີການຈັດການຂົນສົ່ງທີ່ເໝາະສົມ ຫຼືຕັດສິນໃຈຮ່ວມມືກັບ 3PL.

  • ລະບົບບໍລິການສັ່ງຊື້ສິນຄ້າ

ຖ້າຮ້ານໃດມີການສັ່ງຊື້ຈຳນວນຫຼາຍ ອາດຈຳເປັນທີ່ຈະຕ້ອງມີລະບົບ ERP ທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງ ສາມາດລົງທືນໃນລະບົບ ERP ແບບເຕັມລະບົບ ຫຼື ລົງທະບຽນໃນລະບົບຄລາວ ຫຼື ໃຊ້ບໍລິການ 3PL ເພື່ອເຮັດວຽກໃຫ້ທ່ານ ອີກຢ່າງໜຶ່ງຖ້າຮ້ານມີການສັ່ງຊື້ໜ້ອຍກໍ່ສາມາດບໍລິການໃນຮູບ ແບບ Direct Fulfillment ໄດ້.

  • ປະລິມານ ແລະ ການຂົນສົ່ງສິນຄ້າ

ການບໍລິຫານສິນຄ້າທີ່ຍັງເຫຼືອປະລິມານ ແລະ ການຂົນສົ່ງຕ້ອງການໃສ່ໃຈຕໍ່ລາຍລະອຽດຫຼາຍ ຖ້າທຸລະກິດຂອງທ່ານເປັນສິນຄ້າສຳລັບກຸ່ມເປົ້າໝາຍສະເພາະ ອາດຈະມີການຮ້ອງຂໍໃຫ້ປັບປຸງສິນຄ້າ ຮູບແບບການຂາຍ ສ່ວນ Dropshipping ຫຼື 3PL ອາດຈະບໍ່ເໝາະສົມກັບທຸລະກິດປະເພດນີ້ ແຕ່ຖ້າເປັນຜະລິດຕະພັນທີ່ບໍ່ມີການຜະລິດທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ຖ້າມີການຮ້ອງຂໍສະ ເພາະໃນແຕ່ລະລາຍການຮູບແບບການຂາຍ ແລະ ການບໍລິການສັ່ງສິນຄ້າ 3PL ຖືວ່າເປັນຕົວເລືອກທີ່ຄຸ້ມຄ່າ.

  • ສາງ

ສາງຕ້ອງມີເນື້ອທີ່ກ້ວາງຂວາງ ລວມທັງມີພະນັກງານຜູ້ທີ່ຈະສາມາດບໍລິຫານສາງໄດ້ ໃນລັກສະນະແບບນີ້ການບໍລິ ການ 3PL ຈະສາມາດສະໜັບສະໜູນທ່ານດ້ວຍລາຄາທີ່ເໝາະສົມ ເຖີງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມໃນທຸລະກິດທີ່ຕ້ອງມີການເກັບສິນຄ້າຈຳນວນຫຼາຍແບບນີ້ ຄວນເລືອກການຂາຍແບບ Dropshipping ອາດເປັນວິທີການທີ່ຄຸ້ມຄ່າທີ່ສຸດ ເພາະບໍ່ຕ້ອງເສຍຕົ້ນທຶນໃນການບໍລິຫານຄົນ ແລະ ຕົ້ນທຶນການເກັບຮັກສາສິນຄ້າ.

  • ການຄຸ້ມຄອງສາງ

ຖ້າຮ້ານບໍ່ຕ້ອງການໃຫ້ມີສາງເປັນຂອງຕົນເອງ ຫຼື ເຊົ່າເນື້ອທີ່ໃນການຂາຍ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງສາງສິນຄ້າ Dropshipping ແມ່ນທາງເລືອກທີ່ເໝາະສົມຫຼາຍ ຫຼື ຖ້າທຸລະກິດຂອງທ່ານມີປະລິມານການສັ່ງຊື້ທີ່ມີການປ່ຽນແປງຢູ່ຕະຫຼອດ ການຈັດວາງແບບ Dropshipping ຫຼື 3PL ແມ່ນທາງເລືອກທີ່ດີ ບັນດາຫ້າງຮ້ານຕ່າງໆ ຍັງສາມາດໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການບໍລິການສິນຄ້າທີ່ຍັງເຫຼືອ ທີ່ມີປະສິດທິພາບເພື່ອຮັກສາຄຸນນະພາບຂອງຜະລິດຕະພັນ ແລະ ຜົນກຳໄລຂອງຮ້ານຄ້ານຳອີກ.

ນອກຈາກນີ້ ໃນປະຈຸບັນຍັງມີຫຼາຍປັດໃຈທີ່ມີອິດທິພົນຕໍ່ການເລືອກຍຸດທະສາດໃນການຂາຍ ບັນດາຮ້ານຄ້າຄວນການປະເມີນຄວາມຕ້ອງການຂອງທຸລະກິດ ຂໍ້ດີ-ຂໍ້ເສຍ ຂອງແຕ່ລະຮູບແບບການບໍລິການເພື່ອໃຫ້ເໝາະສົມກັບປະເພດທຸລະກິດໃຫ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ.