ຕອນແລງ ວັນທີ25/10/20 ທ່ານຕົງມົວ ຊົວໂກ ຫົວໜ້າພະແນກຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ແຂວງໄຊສົມບູນ ພ້ອມຄະນະໄດ້ນໍາພາທ່ານສະຫວັນຄອນ ຣາຊມຸນຕີ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ຄະນະໄປຢ້ຽມຊົມໂຄງການກໍ່ສ້າງສະຖານີວິທະຍຸ-ໂທລະພາບແຂວງທີ່ຕັ້ງຢູ່ຈອມພູສູງຂະໜານກັບພູເບ້ຽ ທີ່ເມືອງອານຸວົງ ເຊິ່ງໄດ້ດຳເນີນການກໍ່ສ້າງແຕ່ເດືອນກຸມພາເປັນຕົ້ນມາ, ມາຮອດປັດຈຸບັນນີ້ແມ່ນສຳເລັດໄປແລ້ວເຖິງ 80 ກວ່າສ່ວນຮ້ອຍ ອັນປະກອບມີອາຄານຫ້ອງການ ແລະ ຫ້ອງອັດສຽງພາບ, ຕັດຕໍ່, ອາຄານເຄື່ອງສົ່ງ, ເຮືອນຈັກໄຟຟ້າສຳຮອງ ແລະ ເຮືອນພັກພະນັກງານການກໍ່ສ້າງໂຄງການດັ່ງກ່າວນີ້ຄາດວ່າຈະໃຫ້ສຳເລັດ ແລະ ເປີດນໍາໃຊ້ຢ່າງເປັນທາງການໃນຕົ້ນປີໜ້າທີ່ຈະມາເຖິງ.

ໂຄງການສ້າງສະຖານີວິທະຍຸ-ໂທລະພາບແຂວງໄຊສົມບູນ ແມ່ນໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າຂອງລັດຖະບານ ສ.ສ ຫວຽດນາມ ໃນມູນຄ່າທັງໝົດ 118ຕື້ດົງ ໃນນັ້ນມີທຶນສົມທົບຂອງລັດຖະບານລາວ 1,8 ຕືິິ້ກີບ ໂດຍຈະໄດ້ຕິດຕັ້ງເຄືີ່ງສົ່ງວິທະຍຸ MF 10 ກິໂລວັດ ແລະ ເຄື່ອງສົ່ງໂທລະພາບ 10 ກິໂລວັດ ເຊັ່ນດຽວກັນ ແລະ ຈະສ້າງເສົາອາກາດ Antena ທີ່ມີຄວາມສູງເຖິງ 75 ແມັດ ເມື່ອຕິດຕັ້ງສຳເລັດແລ້ວຈະມີຄວາມສາມາດກະຈາຍສຽງ ແລະ ພາບກວມໄດ້ເນືິ້ອທີ່ທົ່ວແຂວງ100% ແລະ ອີກສ່ວນໜຶ່ງຂອງບັນດາແຂວງໃກ້ຄຽງ.

ພາລະບົດບາດຂອງວິທະຍຸ-ໂທລະພາບແຂວງໄຊສົມບູນ ຈະເຮັດໜ້າທີ່ເປັນປາກກະບອກສຽງຂອງຄະນະນຳແຂວງ ໃນການໂຄສະນາແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມແຫ່ງລັດ, ເປັນເວທີສະແດງຄວາມຄິດເຫັນທີ່ສຳຄັນຂອງປະຊາຊົນ, ໃຫ້ການສຶກສາອົບຮົມ, ໃຫ້ຄວາມຮູ້ດ້ານຕ່າງໆ ເປັນຕົ້ນແມ່ນນິຕິກຳກົດໝາຍ, ການປົກປັກຮັກສາສະພາບແວດລ້ອມ, ເຕັກນິກວິທະຍາສາດໃນການພັດທະນາຄຸນນະພາບຊີວິດຂອງປະຊາຊົນ ໂດຍສະເພາະຢ່າງຍິ່ງແມ່ນການຊຸກຍູ້ການຜະລິດກະສິກຳເປັນສິນຄ້າທັງເປັນການສົ່ງເສີມວຽການວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າຢ່າງກວ້າງຂວາງ ແລະໃຫ້ການບັນເທິງທຸກຮູບແບບທີ່ຊ່ອງແສງເຖິງການດຳລົງຊີວິດຂອງເຜົ່າຊົນຕ່າງໆ ພາຍໃນແຂວງຢ່າງມີຊີວິດຊີວາແນ່ນອນ.

#ໂດຍ: ສີພາ ນົງລາດ