ໃນຕອນບ່າຍ ວັນທີ 3 ມັງກອນ 2020 ຢູ່ທີ່ບໍລິສັດ ສາຍສະໄໝ ຂາອອກ-ຂາເຂົ້າ ຈໍາກັດຜູ້ດຽວ ບ້ານ ຫຼັກ 35 ເມືອງຈຳພອນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ເປີດລະດູການເກັບຊື້ມັນຕົ້ນແຫ້ງ ສົ່ງອອກຕ່າງປະເທດ ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງທ່ານ ຄໍາລຸຍ ຍາດຕິວົງ ເຈົ້າເມືອງຈໍາພອນ ພ້ອມມີບັນດາຫ້ອງການ ຂະແໜງປູກຝັງເມືອງເຂົ້າຮ່ວມນໍາ.

ທ່ານ ສີວິໄຊ ເກດແກ້ວສີວິໄລ ຜູ້ອໍານວຍການ ບໍລິສັດ ສາຍສະໄໝ ຂາອອກ-ຂາເຂົ້າ ຈໍາກັດຜູ້ດຽວ ໄດ້ລາຍງານຕໍ່ນັກຂ່າວຂອງພວກເຮົາວ່າ: ບໍລິສັດສາຍສະໄໝເລີ່ມສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນແຕ່ປີ 2012 ສໍາລັບປີນີ້ທາງບໍລິສັດສາຍສະໄໝເກັບຊື້ມັນຕົ້ນໃນປີ 2020 ແມ່ນເປັນເທື່ອທໍາອິດ ແລະ ທາງບໍລິສັດ ນີ້ ແມ່ນໄດ້ສົ່ງເສີ່ມ ຢູ່ 9 ຕົວເມືອງຄື:ເມືອງຈຳພອນ, ໄຊພູທອງ, ໄຊບູລີ, ສອງຄອນ, ອຸທຸມພອນ, ອາດສະພັງທອງ, ອາດສະພອນ, ຊົນນະບູລີ ແລະ ເມືອງທ່າປາງທອງ , ເຊິ່ງໃນນັ້ນແມ່ນມີລານເກັບຊື້ມັນຕົ້ນມີຢູ່ 4 ຕົວເມືອງຄື:

ເມືອງ ຈໍາພອນ , ໄຊພູທອງ, ໄຊບູລີ ແລະ ເມືອງສອງຄອນ, ເຊິ່ງແຜນການສົ່ງອອກປີນີ້ຄາດວ່າໃຫ້ໄດ້ ແສນໂຕນ ໃນນັ້ນທາງບໍລິສັດແມ່ນໄດ້ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມແນວພັນຂອງມັນຕົ້ນ , ສົ່ງເສີມການຕະຫຼາດໃຫ້ປະຊາຊົນແຕ່ລະເມືອງ, ສຳລັບລາຄາຊື້ມັນຕົ້ນແຫ້ງໂລລະ 1.350 ກີບ, ໄດ້ສົ່ງຂາຍໃຫ້ ໄທ ແລະ ຈີນ ມູນຄ່າສົ່ງອອກຄັ້ງໜຶ່ງ 1.530.000ບາດ ເທົ່າກັບ 51.000 ໂດລາ ຕໍ່ທ່ຽວ , ແຜນຕໍ່ໜ້າແມ່ນຈະໄດ້ຂະຫຍາຍການປູກຕື່ມ, ຂໍ້ຍຸ້ງຍາກໃນການຂົນສົ່ງກໍ່ມີບັນຫາເລື່ອງຂົນສົ່ງທາງການຕະຫຼາດເຊິ່ງທາງດ່ານຂົວມິດຕະພາບ ເວລາສົ່ງສິນຄ້າກະສິກກໍາອອກຢາກໃຫ້ທາງດ່ານ ອໍານວຍຄວາມສະດວກ, ສຳລັບຄວາມສະດວກກໍ່ຄືທາງພັກ-ລັດ ກໍ່ຄືເຈົ້າເມືອງເພີ່ນໄດ້ ເອົາໃຈໃສ່, ຊ່ວຍຕິດຕາມ ລົງຂົນຂວາຍຊຸກຍູ້ໃຫ້ປະຊາຊົນປູກ ເພາະ ປີນີ້ ພວກເຮົາໄດ້ຖືກ ຜົນກະທົບຈາກໄພທຳມະຊາດແລ້ງ-ຖ້ວມ., ຕໍ່ໄປບໍລິສັດສາຍສະໄໝຢູ່ຫຼັກ 35 ຈະມີສາງລະບົບການເກັບມ້ຽນ ເພື່ອສົ່ງອອກ.
ທ່ານ ສີວິໄຊ ແກ້ວສີວິໄລ ຜູ້ອໍານວຍການ ບໍລິສັດ ສາຍສະໄໝ ຍັງສະເໜີ ມາຍັງພາກລັດ-ທະນາຄານ ເລື່ອງການເກັບຊື້, ເລື່ອງເງິນທຶນ, ດອກເບ້ຍທີ່ຍັງສູງ ຢາກໃຫ້ມີກໍລະນີພິເສດເລື່ອງເຄື່ອງກະສິກໍາ, ຢາກໃຫ້ມີນະໂຍບາຍພິເສດເພາະວ່າສິນຄ້າກະສິກຳແມ່ນໄດ້ເຂົ້າຫາປະຊາຊົນໄດ້ທົ່ວເຖິງເພື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນມີລາຍຮັບ.

ຕໍ່ກັບບັນຫານີ້ ທ່ານ ຄຳລຸຍ ຍາດຕິວົງ ເຈົ້າເມືອງຈຳພອນ ກໍ່ໄດ້ມີຄໍາເຫັນວ່າ: ເພື່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກທາງເມືອງ ແມ່ນໄດ້ສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ປະສານໃນການຊຸກຍູ້ປະຊົນ ແລະ ໄດ້ລົງທາບທາມໃຫ້ແຕ່ລະບ້ານທີ່ມີເງື່ອນໄຂ, ສຳລັບເມືອງຈໍາພອນ ກໍ່ແມ່ນໄດ້ເລີ່ມມີການຈັດຕັ້ງກຸ່ມ ແລະ ໃຫ້ທິດຊີ້ນໍາກັບບໍລິສັດສາຍໄໝໃຫ້ ໄປຕັ້ງຈຸດເກັບຊື້ອີກຈຸດໜຶ່ງຢູ່ ບ້ານບໍ່ຫີນກາວ ເຊິ່ງເປັນຈຸດໃຈກາງ ແລະ ພົວພັນກັບຫຼາຍເມືອງ ເພື່ອສົ່ງເສີມໃຫ້ປະຊາຊົນເຂດເມືອງໃກ້ຄຽງໄດ້ປູກມັນຕົ້ນຫຼາຍຂຶ້ນ, ສຳລັບບໍລິສັດສາຍສະໄໝເພີ່ນກໍ່ໄດ້ນຳສະເໜີ ເລື່ອງທຶນຮອນໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດ ທີ່ຍັງບໍ່ພຽງພໍ ທາງການນຳພັກລັດ ກໍ່ໄດ້ປະສານງານໃຫ້ທະນາຄານພົງສະຫວັນໃຫ້ຊ່ວຍ, ນອກນັ້ນກໍ່ໄດ້ປະສານກັບປະຊາຊົນກຸ່ມຜູ້ຜະລິດ ແລະ ບໍລິສັດກໍ່ໄດ້ຮັບປາກວ່າຈະຂະຫຍາຍບ່ອນເກັບຊື້ຕື່ມອີກ.

savannakhet medialaos