1. ເລືອດກຸ໊ບ A

ທ່ານເປັນຜູ້ເກັບເງິນໄດ້ດີ ເຖິງແມ່ນວ່າຈຳນວນເງີນໜ້ອຍກໍ່ຖືກເກັບເຂົ້າບັນຊີໝົດ ແຕ່ເມື່ອເວລາທີ່ຈະໄປຊື້ເຄື່ອງ ຈະຖອກເທທຸກໃບທຸກກີບເຊັ່ນດຽວກັນ.

2. ເລືອດກຸ໊ບ B

ທ່ານເປັນຄົນໃຊ້ແຕ່ອາລົມ ຖ້າສິ່ງໃດກໍ່ຕາມທີ່ທ່ານຕ້ອງການຊື້ ກໍ່ຈະຊື້ໃຫ້ໄດ້ ແຕ່ບາງຄັ້ງຖ້າຢາກຮັກສາມັນກໍ່ຈະຊ່ວຍປະຢັດໄດ້ ບາງຄັ້ງທ່ານອາດຈະໃຊ້ເງິນໃນທາງທີ່ຜິດ ສ່ວນຫຼາຍສີ່ງທີ່ທ່ານສາມາດເກັບເງີນໄດ້ແມ່ນບັນຊີເງິນຝາກມີກຳນົດ.

3. ເລືອດກຸ໊ບ O

ທ່ານເປັນຜູ້ໃຊ້ເງິນທີ່ມີລະບຽບ ແຕ່ມັກເສຍເງິນໃນສິ່ງເລັກໆ ນ້ອຍໆ ເຊັ່ນ: ເຄື່ອງປະດັບ, ເຂົ້າໜົມ, ປື້ມ ແລະ ຄົນຮັກເປັນຕົ້ນ ຄົນເລືອດກຸ໊ບ O ນີ້ບໍ່ມີບັນຫາເລື່ອງເງິນຫຼາຍ ເພາະວ່າມີເກັບເງີນໄວ້ເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ.

4. ເລືອດກຸ໊ບ AB

ທ່ານເປັນຜູ້ຄິດຫຼາຍ ແລະ ຂີ້ອາຍຫຼາຍ ໂດຍສະເພາະກ່ຽວກັບການໃຊ້ເງິນ ເມື່ອຕັ້ງໃຈເກັບທ້ອນໂຮມເງີນຄືກັນກັບວ່າມີເຫດຜົນທີ່ຈະເສຍເງິນ ແຕ່ຂໍ້ດີຂອງທ່ານກໍ່ຄືເປັນຄົນບໍລິຫານເງີນໄດ້ດີຫຼາຍ.