ງູ ເປັນສັດເລືອຄານທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ ເຖີງຈະມີພິດ ຫຼື ບໍ່ມີພິດກໍ່ຕາມ ຖ້າມັນເຂົ້າເຮືອນຂອງທ່ານມັນຈະເຮັດໃຫ້ເຮືອນທີ່ອົບອຸ່ນຂອງທ່ານເບິ່ງບໍ່ປອດໄພທັນທີ ເພາະມັນອາດຈະເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ຄົນທີ່ອາໄສຢູ່ໃນເຮືອນ ເຊິ່ງເຊື່ອວ່າຫຼາຍຄົນຄົງຈະບໍ່ຢາກໃຫ້ສະຖານະການແບບນີ້ເກີດຂື້ນ ພວກເຮົາຈະພາທຸກຄົນຮູ້ວິທີປ້ອງກັນງູບໍ່ໃຫ້ເຂົ້າໄປໃນເຮືອນດ້ວຍວິທີງ່າຍໆທີ່ທ່ານສາມາດເຮັດເອງດັ່ງນີ້:

1. ນໍ້າມັນທີ່ມີກິ່ນເໝັນ ເຊັ່ນນໍ້າມັນກ໊າດ ແລະ ອື່ນໆ ພຽງແຕ່ຖອກນໍ້າມັນອ້ອມບໍລິເວນເຮືອນ ກີ່ນນໍ້າມັນເປັນກີ່ນທີ່ງູບໍ່ມັກຫຼາຍ ເມື່ອງູສູດດົມກິ່ນເຂົ້າໄປງູບໍ່ກ້າທີ່ຈະເຂົ້າມາ ແລະ ໃນທີ່ສຸດກໍຈະໜີໄປເອງ.

2. ທາດຊູນຟູຣິກ ເຖິງແມ່ນວ່າບໍ່ມີຂໍ້ສະຫລຸບທີ່ແນ່ນອນກ່ຽວກັບວ່າທາດຊູນຟູຣິກສາມາດໃຊ້ສຳລັບງູໄດ້ບໍ່? ແຕ່ວ່າຫລາຍໆ ເຮືອນຍັງມັກໃຊ້ຊູນຟູຣິກປະສົມກັບນໍ້າ ແລ້ວຫົດນໍ້າອ້ອມບໍລິເວນເຮືອນ ເພື່ອປົກປ້ອງງູເຊັ່ນກັນ ເພາະເຊື່ອວ່າກິ່ນຂີວຂອງຊູນຟູຣິກຈະເຮັດໃຫ້ງູຫຼີກລ້ຽງໄປທາງອື່ນ ເຊິ່ງໃນກໍລະນີນີ້ອາດຈະບໍ່ປົກປ້ອງງູທັງໝົດ ແລະ ທຸກຊະນິດ.

3. ການລ້ຽງໝາໄວ້ໃນເຮືອນກໍ່ເປັນການປ້ອງກັນງູເຊັ່ນກັນ ງູແມ່ນສັດທີ່ມັກຢ້ານ ແລະ ຕົກໃຈງ່າຍ ດັ່ງນັ້ນຄວນມີໝາຢູ່ໃນເຮືອນ ເພາະດັງຂອງໝາມັນຈະໄດ້ກິ່ນແປກໆ ຫຼື ກິ່ນຂອງງູ ໝາກໍ່ເລີ່ມໄລ່ງູອອກໄປ ງູແມ່ນສັດທີ່ໜ້າຢ້ານກົວ ເມື່ອໄດ້ຍິນສຽງເຫົ່າຂອງໝາງູໜີແນ່ນອນ ງູບາງໂຕອາດຈະໜີບໍ່ໄດ້ ແລະ ຍັງອາດຈະເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ໝາຂອງທ່ານນໍາອີກ ເພາະສະນັ້ນຖ້າໝາ ຂອງທ່ານກຳລັງມີຢ່າງທີ່ຜິດປົກກະຕິ ທ່ານຄວນອອກໄປເບິ່ງຢ່າງ ລະມັດລະວັງ ຖ້າທ່ານພົບງູອາດຈະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ ຫຼື ຜູ້ຊ່ຽວຊານເຂົ້າມາຈັບໂຕພວກມັນໄປ.

4. ຕິດຕັ້ງຕາໜ່າງອ້ອມບໍລິເວນທີ່ຄາດວ່າຈະເປັນເສັ້ນທາງຂອງງູ ທີ່ສາມາດເຂົ້າໄປໃນເຮືອນ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ດັກງູໄປທາງອື່ນ ເຊິ່ງຕາໜ່າງທີ່ຖືກຕິດຕັ້ງຄວນເລືອກດ້ວຍຕາໜ່າງບໍ່ຫ່າງຫຼາຍ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ງູສາມາຜ່ານລອດໄດ້ ຫຼື ໃຊ້ກັບດັກປາ ງູຈະຖືກຕິດຢູ່ໃນຕາໜ່າງເຂົ້າໄປໃນເຮືອນບໍ່ໄດ້.

5. ຮັກສາເຮືອນໃຫ້ສະອາດ ລວມທັງສວນໜ້າເຮືອນ ແລະ ທາງຫລັງ ດັ່ງທີ່ຮູ້ກັນດີແລ້ວວ່າງູມັກບ່ອນທີ່ມີຮົກເຮື້ອທີ່ສາມາດລີ້ຊ້ອນໄດ້ ສະນັ້ນທ່ານຄວນຮັກສາເຮືອນ ແລະ ສວນຂອງທ່ານໃຫ້ເປັນລະບຽບ ແລະ ຄວນກວດເບິ່ງວ່າມີໜູ ທີ່ເຂົ້າມາໃນເຮືອນ ຫຼື ບໍ່ ເພາະໜູເປັນອາຫານງູທີ່ດີ ສະນັ້ນທ່ານຄວນກໍາຈັດໜູທັງໝົດອອກຈາກເຮືອນ.

ສຳເລັດແລ້ວ ສຳລັບວິທີງ່າຍໆທີ່ຈະປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ງູເຂົ້າສູ່ເຮືອນ ເຈົ້າສາມາດເຮັດໄດ້ຫວັງວ່າທຸກຄົນສາມາດໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກບົດຂຽນນີ້