ໃນວັນທີ 9 ມັງກອນ 2020 ທີ່ໂຮງແຮມຄຣາວພາຊາ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ກະຊວງໄປສະນີ ໂທລະຄົມ ມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ (ປທສ) ຮ່ວມກັບບໍລິສັດ ໄຊເບີເຣຍ ເປີດການນຳໃຊ້ລະບົບເວັບໄຊຂອງພາກລັດ ຫລື Government Web Platform ໂດຍມີຈຸດປະສົງ ເພື່ອພັດ ທະນາລະບົບເວັບໄຊຂອງພາກລັດ ແລະ ສ້າງລະບົບໂຕແບບ ຂອງການນຳໃຊ້ ຂອງບັນດາກະຊວງ ແລະ ຫ້ອງການລັດຕ່າງໆ.

ທ່ານ ບຸນສະເຫລີມ ເຄນນະວົງ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ປທສ ກ່າວວ່າ: ການຫັນເປັນທັນສະໄໝເປັນວຽກງານໜຶ່ງທີ່ພັກ ແລະ ລັດຖະບານໃຫ້ຄວາມສຳຄັນ, ເຊິ່ງສະແດງອອກໃນມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ X ຂອງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ. ການຫັນເປັນທັນສະໄໝ ແລະ ດີຈີຕອນ ກໍແມ່ນການນຳໃຊ້ ICT ເຂົ້າເປັນກົນໄກສຳຄັນ ໃນການຂັບເຄື່ອນການປະຕິຮູບ ຂະບວນການບໍລິຫານລັດ, ການຜະລິດ, ການດຳເນີນທຸລະກິດ, ການຄ້າ, ການບໍລິການ, ການສຶກສາ, ສາທາລະນະສຸກ ລວມທັງກິດຈະກຳ ທາງເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມອື່ນໆ. ການນຳໃຊ້ລະບົບ ICT (E-Government), IoT, Big Data, AI ແລະ ອື່ນໆ ເຂົ້າໃນທຸກຂະແໜງ ການຂອງລັດ ເພື່ອໃຫ້ການບໍລິການປະຊາຊົນເປັນຕົ້ນ: ຊຳລະພາສີອາກອນຜ່ານມືຖື, ຜ່ານເວັບໄຊ, ການສົ່ງເສີມໃຫ້ປະຊາຊົນ ໄດ້ເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ການບໍລິການ ແລະ ການເຮັດທຸລະກຳ ຜ່ານທາງອິນເຕີເນັດ ແລະ ອື່ນໆ ເຊິ່ງຈະສ້າງໂອ ກາດນຳໄປສູ່ ການປະຕິຮູບຂັ້ນ ພື້ນຖານຂອງການບໍລິການ, ການດຳເນີນທຸລະກິດ ແລະ ສ້າງມູນຄ່າເພີ່ມໃຫ້ແກ່ ຜູ້ຊົມໃຊ້ ແລະ ການກ້າວໄປສູ່ອຸດສາຫະກຳ 4.0.

ທ່ານ ທະວີສັກ ມະໂນທຳ ຫົວໜ້າສູນບໍລິຫານລັດ ດ້ວຍເອເລັກໂຕຣນິກ ໄດ້ກ່າວວ່າ: ກະຊວງ ປທສ ໃນນາມເປັນຜູ້ ຄຸ້ມຄອງມະຫາ ພາກ ດ້ານວຽກງານຫັນ ໃຫ້ເປັນທັນສະໄໝ ແລະ ດີຈີຕອນຂອງລັດຖະບານ ໄດ້ສ້າງແຜນຮ່ວມມືກັບ ບໍລິສັດ ໄຊເບີເຣຍໃນປີ 2018 ເຊິ່ງທັງສອງຝ່າຍແມ່ນໄດ້ສໍາ ເລັດການພັດທະນາ ລະບົບເວັບໄຊພາກລັດ ໂດຍລວມມີ ມາດຕະຖານ ໂຄງສ້າງຂອງ G-Web ແມ່ນມີມາດຕະຖານອັນດຽວກັນ, ຄວາມສາມາດຂອງລະບົບເວັບໄຊ. ລະບົບເວັບໄຊພາກລັດ ປັດຈຸບັນ ແມ່ນຖືກນຳໃຊ້ ເພື່ອພັດທະນາເວັບໄຊ ຂອງກະຊວງ ປທສ www.mpt.gov.la ແລະ ເວັບໄຊຂອງສູນບໍລິຫານລັດ ດ້ວຍເອເລັກ ໂຕຣນິກ www.egc.gov.la ແລະ ປະກອບມີບັນດາ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕ່າງໆ ສະເພາະຂອງກະຊວງ ປທສ ແລະ ສູນບໍລິຫານລັດ ດ້ວຍເອເລັກໂຕຣນິກ.

ໃນຕໍ່ໜ້າ ກະຊວງ ປທສ ຈະຂະຫຍາຍການນຳໃຊ້ ລະບົບເວັບໄຊພາກລັດ ໄປຫາບັນດາພະ ແນກການຂອງຂະແໜງ ການໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານທັງສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ແນ່ໃສ່ການສ້າງຕົວແບບ ຂອງເວັບໄຊໃຫ້ແກ່ ບັນດາກະຊວງ ແລະ ຫ້ອງການລັດຕ່າງໆ ພ້ອມທັງກຽມຄວາມພ້ອມ ຂອງການຂະຫຍາຍ ແລະ ຊຸກຍູ້ໃຫ້ມີການຊົມໃຊ້ ລະບົບດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ແຜ່ຫລາຍໃນຕໍ່ໜ້າ.

Medialaos