ມື້ນີ້ມາສະເໜີການປູກຕົ້ນໝາກເມລ່ອນ (Melon) ໃນໂຖ ເຊິ່ງເປັນທາງຫນຶ່ງຈາກການອອກແບບທີ່ທັນສະໄຫມ ແລະ ສະຫງ່າງາມເພື່ອຕົບແຕ່ງເຮືອນຂອງທ່ານ ພ້ອມທັງຍັງລໍຖ້າກິນໝາກອີກດ້ວຍ

ການກະກຽມແນວພັນ

ແກ່ນເມລ່ອນ (Melon) ສາມາດຫາຊື້ໄດ້ຈາກຮ້ານກະສິກຳ ທີ່ມີຫລາຍແນວພັນສາມາດເລືອກໄດ້ຕາມໃຈ

ການຮັກສາເມັດພັນ

ແຊ່ແກ່ນໃນນໍ້າ ທີ່ປະສົມອໍໂທນິກ (Autronic) ອັດຕາສ່ວນນໍ້າ 1 ລິດ ຕໍ່ອໍໂທນິກ 1 ຊີຊີ ແຊ່ໄວ້ປະມານ 20 ນາທີ ເມື່ອຄົບກຳນົດແລ້ວໃຫ້ເອົາມາໃສ່ຜ້າຂາວ ຫຼື ເຈັ້ຍ  ຫຼັງຈາກນັ້ນເອົາຖົງຢາງມາຫໍ່ອີກເທື່ອໜື່ງ ແລະ ເກັບໄວ້ໃນບ່ອນທີ່ແໜ້ນໜາ ໃນອຸນຫະພູມ 27 – 30 ອົງສາ ເປັນເວລາ 1 ມື້.

ການກະກຽມດິນ

ດິນທີ່ເອົາມາປູກຄວນເອົາດິນທີ່ມີຊາຍປົນ ຫຼື ໃຫ້ງ່າຍກໍ່ໄປຊື້ຢູ່ຮ້ານທີ່ຂາຍດິນປູກຕົ້ນໄມ້

ກະກຽມອຸປະກອນອື່ນໆ

  • ໄມ້ສຳລັບປູກຕົ້ນໝາກເມລ່ອນ (Melon) ໃຫ້ປີນຂຶ້ນໄປ
  • ໂຖສຳລັບປູກຕົ້ນໝາກເມລ່ອນ (Melon)  ຫຼື ອາດຈະເພີ່ມດອກໄຟໃສ່ຕົ້ນໝາກເມລ່ອນ (Melon) ໃຫ້ເບິ່ງສວຍງາມໂດຍການເລືອກໂຖທີ່ມີລວດລາຍສວຍງາມ
  • ເຊືອກຟາງ ຫຼື ເຊືອກປະເພດອື່ນທີ່ເບິ່ງແລ້ວມີລວດລາຍສວຍງາມ

ເລີ່ມຕົ້ນປູກ

  • ງ່າຍທີ່ສຸດພຽງແຕ່ເອົາດິນໃນປະລິມານທີ່ເໝາະສົມ ແລ້ວເອົາແກ່ນໝາກເມລ່ອນ (Melon) ລົງໄປວາງໃສ່ບ່ອນທີ່ຮົ່ມ ຫົດນໍ້າ ຕອນເຊົ້າ – ຕອນແລງ ເປັນເວລາ 5 ມື້ ໝາກເມລ່ອນ (Melon) ຈະເລີ່ມແຕກງອກ.
  • ສືບຕໍ່ປູກ 15 ມື້ ຫລັງຈາກນັ້ນໃສ່ປຸ໋ຍ 15-15-15 ຕໍ່ຕົ້ນໄມ້ 1 ບ່ວງກາເຟທຸກໆ ສອງອາທິດ ຢ່າລືມຫົດນໍ້າໃນຕອນເຊົ້າ – ຕອນແລງ.
  • ເມື່ອຕົ້ນໝາກເມລ່ອນ (Melon) ເລີ່ມຕົ້ນເຕີບໃຫຍ່ ໃຫ້ໃຊ້ໄມ້ຕັ້ງເປັນທ່ອນ ແລ້ວເອົາເຊືອກຟາງມາມັດ ເພື່ອໃຫ້ຕົ້ນໝາກເມລ່ອນ (Melon) ໄດ້ໄຕ່ຂື້ນ ເມື່ອເລີ່ມຕົ້ນເກາະເຊືອກແລ້ວ ໃຫ້ໃຊ້ເຊືອກເພື່ອມັດລຳຕົ້ນເພື່ອຮອງຮັບລຳຕົ້ນ.
  • ເວລາແຕກໜໍ່ອອກມາໃຫ້ຕັດຖີ້ມ ເພາະວ່າໝາກທີ່ແຂວນໄວ້ຈະມີໝາກນ້ອຍ ສະນັ້ນຢາກໄດ້ລູກໃຫຍ່ຕ້ອງແມ່ນໝາກທີ່ອອກຢູ່ໃນລຳຕົ້ນເທົ່ານັ້ນ.
  • ດອກຈະເລີ່ມອອກພາຍຫຼັງ 45 ມື້ ແລະ ໝາກຈະເລີ່ມອອກພາຍຫຼັງ 50 ມື້.
  • ເມື່ອໝາກເມລ່ອນ (Melon) ເລີ່ມຕົ້ນເຕີບໃຫຍ່ເທົ່າກັບໄຂ່ໄກ່ ໃຫ້ຊອກຫາເຊືອກທີ່ມັດກັບຄານ ເພື່ອຮອງຮັບນໍ້າໜັກເອົາໄວ້.
  • ເມື່ອຜົນໄດ້ຮັບປະມານ 10 ມື້ ຕ້ອງຫາຖົງຢາງ ມາຫໍ່ໄວ້ເພື່ອປ້ອງກັນແມງໄມ້.

ວິທີການປູກຕົ້ນໝາກເມລ່ອນ (Melon) ບໍ່ແມ່ນເລື່ອງຍາກເລີຍ ທຸກທ່ານລອງພາກັນໄປທົດລອງປູກເບີ່ງເດີ