ໃນວັນທີ 13 ມັງກອນ 2019, ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ວຽກງານຕ້ານ ການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ໃຫ້ກະຊວງ ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ສື່ມວນຊົນລາວ, ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ພຸດທະໄຊ ສີວິໄລ, ຮອງຜູ້ວ່າການ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ທ່ານ ສະຫວັນຄອນ ຣາຊມຸນຕີ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ. ເຊິ່ງມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ຕາງໜ້າຈາກຄະນະສະເພາະກິດ ແລະ ພາກສ່ວນກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ, ນັກຂ່າວ ແລະ ສື່ມ່ວນຊົນ.

ກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນ ເພື່ອແນ່ໃສ່ສ້າງຄວາມຮັບຮູ້ຄວາມເຂົ້າໃຈ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານໃນໄລຍະຜ່ານມາ ແລະ ແຜນການໃນຕໍ່ໜ້າ ແລະ ການກະກຽມໃຫ້ແກ່ການປະເມີນຜົນຮອບດ້ານຂອງ ສປປ ລາວ ໃນປີ 2020-2021. ພ້ອມທັງ ສຸມໃສ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານດັ່ງກ່າວ ບົນພື້ນຖານເງື່ອນໄຂ 40 ຂໍ້ແນະນໍາຂອງສາກົນ ທີ່ ສປປ ລາວ ເປັນພາຄີ.

ນອກຈາກນີ້, ເພື່ອເຜີຍແຜ່ວຽກງານຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ໃຫ້ບັນດາພາກສ່ວນກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ສື່ມວນຊົນ ທີ່ເປັນກະບອກສຽງຂອງພັກ-ລັດ ແລະ ເປັນເວທີສະແດງຄວາມຄິດເຫັນຂອງສັງຄົມ.

ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ນໍາເອົາຄວາມຮູ້ໄດ້ທີ່ແລກປ່ຽນໃນຄັ້ງນີ້ ໄປໝູນໃຊ້ເຂົ້າໃນການປະຕິບັດວຽກງານຂອງຕົນຢ່າງມີປະສິດທິຜົນສູງສຸດ ໂດຍສະເພາະການສ້າງຄວາມຮັບຮູ້-ຄວາມເຂົ້າໃຈວຽກງານຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານລັດຖະກອນ, ພະນັກງານເອກະຊົນ ແລະ ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນທົ່ວໄປ ເພື່ອເຮັດແນວໃດໃຫ້ສັງຄົມຮັບຊາບກ່ຽວກັບຄວາມສໍາຄັນວຽກງານດັ່ງກ່າວ.

Medialaos MMD