ຕາມການລາຍງານຂອງທ່ານ ສຸລິຍາ ສຸພິທັກ ຫົວໜ້າພະແນກການເງີນແຂວງອຸດົມໄຊ ທີ່ໄດ້ລາຍງານຕໍ່ກອງປະຊຸມຄົບຄະນະບໍລິຫານພັກແຂວງເປີດກ້ວາງ ຄັ້ງທີ 12 ສະໄໝທີ 8 ໃນວັນທີ 15 ມັງກອນນີ້ ໂດຍໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຕະຫຼອດໄລຍະ 1 ປີຜ່ານມາເຖີງແມ່ນວ່າແຂວງອຸດົມໄຊ ໄດ້ປະສົບພົບພໍ້ຫຼາຍບັນຫາທີ່ເປັນຜົນກະທົບຕໍ່ກບການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມກໍ່ຕາມ ໂດຍສະເພາະໄພທຳມະຊາດ(ໄພແລ້ງ), ພະຍາດໝູລະບາດ ແລະ ສັດປີກ, ສັດຕູພືດທຳລາຍຜົນລະປູກ ແລະ ອື່ນໆທີ່ເກີດຂຶ້ນ

ແຕ່ຍ້ອນຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຂອງຄະນະພັກ ຄະນະນຳຂອງແຂວງ, ການຮ່ວມມືຈາກທຸກພາກສ່ວນ, ຄວາມບຸກບືນຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນຂະແໜງການເງີນ ຈືງເຮັດໃຫ້ການຈັດເກັບລາຍຮັບໄດ້ເກີນແຜນ 10,80% ເຊີງສາມາດປະກອບສ່ວນໃຫ້ແກ່ການເຕີບໂຕທາງດ້ານເສດຖະກິດບັນລຸໄດ້ 3,61% ຕາມມະຕິ 8 ຂອງແຂວງກຳນົດໄວ້ ໃນນັ້ນແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດຂອງແຂວງອຸດົມໄຊ ທີ່ສະພາປະຊາຊົນແຂວງຮັບຮອງມີແຜນລາຍຮັບທັງໝົດ 129,79 ຕື້ກີບ ແຜນລາຍຈ່າຍ 435,62ຕື້ກີບ ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 1 ປີຜ່ານມາສາມາດປະຕິບັລາຍຮັບໄດ້ທັງໝົດ 143,82 ຕື້ກີບ ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້ 110,80% ໃນນີ້ລາຍຮັບສູນກາງ ປະຕິບັດໄດ້ 21,56 ຕື້ກີບ ແລະ ລາຍຮັບທ້ອງຖິ່ນປະຕິບັດໄດ້ທັງໝົດ 122,25 ຕື້ກີບ.

ດ້ານລາຍຈ່າຍ ປະຕິບັດໄດ້ທັງໝົດ 420,15 ຕື້ກີບ ບັນດາລາຍຈ່າຍແມ່ນສາມາດສະສາງ ແລະ ເບີກຈ່າຍສຳເລັດກອນວັນທີ 31 ທັນວາ 2019 ຕາມການປະກອບເກະສານຂໍເບີກຈ່າຍຕົວຈິງ ຂອງບັນດາຫົວໜ່ວຍງົບປະມານການເບີກຈ່າຍຂອງແຂວງ ແລະ 7 ເມືອງ ໂດຍສະເພາະລາຍຈ່າຍເງີນເດືອນ ເງີນອຸດໜູນ ໃຫ້ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ທະຫານ ຕຳຫຼວດ ແລະ ພະນັກງານທັນຕາມກຳນົດເວລາ.
ທ່ານຍັງໃຫ້ຮູ້ອີກວ່າ: ສຳລັບລາຍຮັບເມື່ອທຽບກັບຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງລາຍຈ່າຍເຫັນວ່າ ຍັງມີຄວາມຫຸຍງຍາກ ລະດັບການຂາດດຸ່ນລະຫ່ວາງລາຍຮັບ ກັບລາຍຈ່າຍຍັງສູງເຖີງ 71% ສາມາດກຸ້ມຕົນເອງໄດ້ພຽງແຕ່ 29% ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາ ອັດຕາການຂາດດຸ່ນລຸດລົງ 1,3 %.

ມີເດຍລາວ ອຸດົມໄຊ
ສີຈັນ ເກດວົງສາ