ການສະສົມຂອງຫີນປູນເປັນບັນຫາໃຫຍ່ທີ່ທຳລາຍເຫືອກ ແລະ ແຂ້ວ ເຊີ່ງວິທີການກຳຈັດຫີນປູນສາມາດເຮັດໄດ້ດ້ວຍການຖູແຂ້ວຢ່າງນ້ອຍ 2 ເທື່ອຕໍ່ມື້ ແຕ່ກໍ່ຍັງເປັນໄປບໍ່ໄດ້ທີ່ເຮົາຈະເອົາກຳຈັດຫີນປູນອອກຈາກແຂ້ວໄດ້ 100% ນອກຈາກການຖູແຂ້ວບໍ່ຖືກຕ້ອງແລ້ວ ເວລາຖູແຂ້ວບໍ່ທົ່ວເຖີງ ກໍ່ຍັງສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດການສະສົມຂອງຫີນປູນ.

ສາເຫດຂອງຫີນປູນແມ່ນຫຍັງ?

ຫີນປູນເກີດມາຈາກເຊື້ອແບັດທີເຣັຍທີ່ມີຢູ່ທົ່ວໄປໃນປາກ ເຊີ່ງໄປເຮັດປະຕິກິລິຍາກັບເສດອາຫານທີ່ຢູ່ໃນແຂ້ວ ໃນໄລຍະທຳອິດຫີນປູນຈະມີສີຂາວ ແລະ ອ່ອນ ສາມາດກຳຈັດໄດ້ດ້ວຍການຖູແຂ້ວ ແຕ່ຖ້າທ່ານບໍ່ຖູແຂ້ວຂອງທ່ານໃຫ້ສະອາດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນທາງດ້ານໃນຂອງແຂ້ວ ຫີນປູນທີ່ອ່ອນ ຈະສະສົມລວມຕົວ ແລະ ຈັບໂຕເປັນກ້ອນແຂງຕິດຢູ່ໃນຊ່ອງແຂ້ວ ໃນຂະນະທີ່ຫີນປູນແຂງ ຄົນເຈັບຈະບໍ່ສາມາດເອົາມັນອອກດ້ວຍຕົນເອງ ຕ້ອງໄດ້ໄປຫາໝໍປົວແຂ້ວຂູດຫີນປູນອອກເທົ່ານັ້ນ.

ຖ້າບໍ່ຂູດຫີນປູນຈະເປັນແນວໃດ?

ຖ້າວ່າຫີນປູນສະສົມເປັນເວລາດົນອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດພະຍາດຫຼາຍຢ່າງເຊັ່ນ: ແຂ້ວແມງ, ເຫືອກອັກເສບ, ມີກີ່ນປາກ ເຊິ່ງສາມາດແຜ່ລາມໄປເຖິງຈຸດຂອງແຂ້ວ ເຮັດໃຫ້ສູນເສຍແຂ້ວໄດ້ ລວມທັງມີຫີນປູນທີ່ສະສົມໄວ້ເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ ມັນຈະສົ່ງຜົນກະທົບຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງຕໍ່ສຸຂະພາບໃນປາກ.

ວິທີການຫຼຸດຜ່ອນຄາບຫີນປູນ

ການຫຼຸດຄາບຫີນປູນແມ່ນເຮົາສາມາດເຮັດໄດ້ດ້ວຍຕົນເອງ ການຖູແຂ້ວຢ່າງໜ້ອຍ 2 ເທື່ອຕໍ່ມື້ ຫຼື ຫຼາຍກວ່ານັ້ນ ແຕ່ລະເທື່ອຖູແຂ້ວບໍ່ຄວນຕໍ່າກວ່າ 30 ວິນາທີ ແລະ ຕ້ອງຖູແຂ້ວໃຫ້ສະອາດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນແຂ້ວເຫຼັ້ມສຸດທ້າຍ ສ່ວນຫຼາຍແລ້ວເຮົາມັກຈະອະນາໄມບໍ່ທົ່ວເຖີງ ນອກຈາກນີ້ຄວນໃຊ້ເຄື່ອງມືເຮັດຄວາມສະອາດເພີ່ມເຕີມ ເຊັ່ນ: ນໍ້າຢາບ້ວມປາກ, ໄໝຂັດແຂ້ວ, ຢ່າງນ້ອຍມື້ລະ 1 ເທື່ອ ເພາະວ່າໄໝຂັດແຂ້ວ ແລະ ນໍ້າຢາບ້ວມປາກຈະຊ່ວຍເຮັດຄວາມສະອາດບ່ອນທີ່ຖູແຂ້ວບໍ່ສາມາດໄປເຖິງ ເຊິ່ງຈະຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຮອຍເປື້ອນຂອງຫີນປູນເຊັ່ນກັນ.

ການຂູດຫີນປູນສາມາດເຮັດເອງໄດ້ ຫຼື ໄດ້ບໍ?

ການຂູດຫີນປູນສາມາດເຮັດໄດ້ດ້ວຍຕົວທ່ານເອງ ເຖິງວ່າຈະສະສົມຫີນປູນຫຼາຍກໍ່ຕາມ ທ່ານຄວນໃຊ້ອຸປະກອນແຫຼມໆ ເພື່ອຂູດອອກເອງ ແຕ່ມັນກໍ່ເປັນອັນຕະລາຍຫຼາຍ ອາດຈະພາດໄປຖືກເຫືອກ ເຊິ່ງສາມາດເຮັດໃຫ້ມີເລືອດອອກ ຫຼື ອັກເສບໄດ້ ຄວນໃຫ້ແພດຂູດຫີນປູນໃຫ້ ເຊີ່ງໃຊ້ເວລາບໍ່ດົນ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍກໍ່ບໍ່ຫຼາຍດີກວ່າທີ່ຈະສ່ຽງເຮັດເອງ ເພາະອາດຈະມີບັນຫາເກີດຂື້ນຕາມມາພາຍຫຼັງ.

ຂັ້ນຕອນການຂູດຫີນປູນ

1. ໃຫ້ໝໍປົວແຂ້ວກວດສຸຂະພາບປາກລວມໆ ຈາກນັ້ນໃຊ້ອຸປະກອນທາງການແພດທີ່ຖືກຂ້າເຊື້ອແລ້ວຂູດຫີນປູນອອກຈາກແຂ້ວ.

2. ໃນໄລຍະຂູດຫີນປູນ ທ່ານອາດຮູ້ສຶກເຈັບ, ສຽວແຂ້ວ ໂດຍສະເພາະຜູ້ທີ່ມີຫີນປູນເກາະປະ ລິມານຈຳນວນຫຼາຍ ເຊິ່ງຖ້າສຽວແຂ້ວຫຼາຍສາມາດແຈ້ງໃຫ້ໝໍປົວແຂ້ວພັກຜ່ອນກ່ອນ.

3. ເຄື່ອງມືຂູດແມ່ນມີສຽງດັງ ແລະ ມີການສີດພົ່ນນໍ້າພົ່ນອອກມາຕະຫຼອດ ເພື່ອຫຼຸດຄວາມຮ້ອນ ແລະ ຍັງຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ແຂ້ວຂອງຄົນເຈັບດີຂື້ນນຳ.

4. ໝໍປົວແຂ້ວຈະຄ່ອຍໆ ຂູດຫີນປູນແຂ້ວແຕ່ລະເຫຼັ້ມຈົນຫີນປູນໝົດໄປ.

ຄຳແນະນຳຫຼັງຈາກການຂູດຫີນປູນ

ການຂູດຫີນປູນແມ່ນວຽກຂອງໝໍປົວແຂ້ວ ທີ່ເຮັດໜ້າທີ່ໃຫ້ຄົນເຈັບບໍ່ເຈັບປວດ ບໍ່ມີການສີດຢາສະລົບ ໂດຍຈະໃຊ້ເຄື່ອງມືການແພດທີ່ມີແຮງສັ່ນສະເທືອນໄປຂັດຄາບຫີນປູນອອກຈາກແຂ້ວ ຫຼັງຈາກຂູດຫີນປູນສຳເລັດແລ້ວ ຄົນເຈັບຄວນເບິ່ງແຍງຕົນເອງດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

1. ເມື່ອຂູດຫີນປູນຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ທ່ານອາດຈະມີເລືອດອອກຕາມແຄມເຫືອກ ໂດຍສະເພາະຜູ້ທີ່ໄດ້ສະສົມຫີນປູນຫຼາຍ ແຕ່ວ່າຄົນເຈັບບໍ່ຄວນບ້ວນປາກ, ຖົ່ມນໍ້າລາຍເລື້ອຍໆ ເພາະມັນຈະເຮັດໃຫ້ເລືອດຢຸດໄຫຼໄດ້ຍາກ.

2. ອາການສຽວແຂ້ວ ຫຼື ເຈັບເຫືອກ ແມ່ນອາການທີ່ສາມາດເກີດຂື້ນໄດ້ໃນ 1-2 ອາທິດທຳອິດ ຄວນໃຊ້ຢາຖູແຂ້ວທີ່ຊ່ວຍຫຼຸດອາການສຽວແຂ້ວ.

3. ການອະນາໄມປາກຫຼັງຈາກເຮັດຄວາມສະອາດແຂ້ວແລ້ວ ຄົນເຈັບສາມາດເຮັດໄດ້ຕາມປົກກະຕິ ໂດຍການຖູແຂ້ວຢ່າງໜ້ອຍ ມື້ລະ 2 ເທື່ອ ແລະ ຄວນເລືອກແປງຖູແຂ້ວທີ່ນຸ້ມອ່ອນ, ປາຍລຽວ ແລະ ແປງຖູທີ່ເຂົ້າເຖິງແຂ້ວໄດ້ດີ.

4. ໃນກໍລະນີທີ່ມີຫີນປູນຫຼາຍ ໝໍປົວແຂ້ວອາດຈະບໍ່ສາມາດເຮັດຄວາມສະອາດແຂ້ວທັງ ໝົດໄດ້ເທື່ອດຽວຕ້ອງໄດ້ນັດໝາຍເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວເພີ່ມເຕີມ ຄົນເຈັບຄວນໄປຕາມການນັດໝາຍ.

5. ການສະສົມຫີນປູນຍັງສາມາດເກີດຂື້ນໄດ້ອີກ ເຖິງແມ່ນວ່າເຮົາຈະຂູດຫີນປູນໄປ ແລ້ວກໍ່ຕາມ ດັ່ງນັ້ນຄົນເຈັບຄວນຈະໄດ້ຮັບການຂູດຢ່າງໜ້ອຍ ທຸກໆ 6 ເດືອນ ລວມທັງການກວດສຸຂະພາບປາກດ້ານອື່ນໆ ອີກດ້ວຍ.

ການຂູດຫີນປູນແມ່ນສຳຄັນຫຼາຍ ເພາະວ່າຫີນປູນແມ່ນບັນຫາຕົ້ນຕໍຂອງປາກຫຼາຍຢ່າງ ລວມທັງຫີນປູນສາມາດເກີດຂື້ນໄດ້ ເຖິງແມ່ນວ່າເຮົາຈະຖູແຂ້ວເປັນປະຈຳທຸກໆ ມື້ສະນັ້ນຢ່າປ່ອຍໃຫ້ຫີນປູນຈັບຕົວໄດ້ເປັນເວລາດົນ ຄວນນັດໝາຍເພື່ອໄປພົບກັບໝໍປົວແຂ້ວເພື່ອຂູດຫີນປູນຢ່າງໜ້ອຍທຸກໆ 6 ເດືອນ ເພື່ອສຸຂະພາບທາງປາກໂດຍລວມ.