ກອງປະຊຸມທາບທາມຮ່າງດໍາລັດວ່າດ້ວຍກອງທຶນຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 16 ມັງກອນ 2020 ນີ້ຢູ່ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ພະແນກແຮງງານແລະສະຫວັດດີການສັງຄົມ ແຂວງໄຊຍະບູລີ. ໂດຍການເປັນປະທານຮ່ວມ ຂອງ ທ່ານ ນາງແພງຈັນ ແກ້ວມະນີວົງ ກໍາມະການພັກແຂວງ ຫົວໜ້າພະແນກ ຮສສ ແຂວງ, ທ່ານ ວິໄລພົງ ສີສົມຫວັງ ຫົວໜ້າກົມສັງຄົມສົງເຄາະກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ, ມີບັນດາຫົວໜ້າ, ຮອງຫົວໜ້າພະແນກການຂອງແຂວງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.

ທ່ານ ນາງ ແພງຈັນ ແກ້ວມະນີວົງ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ພັກ ແລະ ລັດຖະບານໄດ້ຖືສໍາຄັນໃນວຽກງານຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ ດ້ວຍການວາງຍຸດທະສາດ, ມາດຕະການແຜນດໍາເນີນງານໂຄງການ, ສຶກສາຮົບຮົມສ້າງຈິດສໍານຶກ ປະກອບບຸກຄະລາກອນ, ສະໜອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານງົບປະມານ, ອຸປະກອນພາຫະນະ ແລະ ລະດົມການຊ່ວຍເຫຼືອ ເພື່ອໃຫ້ການຈັດຕັ້ງວຽກດັ່ງກ່າວໄດ້ເຄື່ອນໄຫວຢ່າງມີປະສິດທດພາບ, ປະສິດທິຜົນ, ຮັບປະກັນຄວາມຄວາມສະຫງົບ ຄວາມປອດໄພ, ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ຊີວິດ, ສຸຂະພາບ, ຊັບສິນ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທໍາຂອງພົນລະເມືອງ ພ້ອມນີ້ຍັງໄດ້ຊຸກຍູ້ປຸກລະດົມ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.

ປະກອບສ່ວນດ້ານທຶນຮອນ, ອຸປະກອນ, ພາຫະນະ, ວັດຖຸປັດໃຈຕ່າງໆເຂົ້າໃນການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ, ເອົາໃຈໃສ່ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ກໍ່ສ້າງໂຄງລ່າງພື້ນຖານ ແລະ ຖ່າຍທອດວິທະຍາສາດນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ ທີ່ທັນສະໄໝ ແລະ ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ ພ້ອມທັງນໍາໃຊ້ພູມປັນຍາທ້ອງຖິ່ນ ເຂົ້າໃນການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດຕື່ມອີກ. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄຸ້ຄອງໄພພິບັດປະກອບມີ 10 ພາກ ມີ 70 ມາດຕາ ແລະ ດໍາລັດຂອງລັດຖະບານວ່າດ້ວຍກອງທຶນຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດມີ 6 ໝວດ 25 ມາດຕາ. ຈາກນັ້ນບັນດາທ່ານທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ປະກອບຄໍາຄິດຄໍາເຫັນຢ່າງກົງໄປກົງມາ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ບັນດາເນື້ອໃນເອກະສານລັດຖະດໍາລັດ ຂອງປະທານປະເທດແຫ່ງ ສປປ ລາວ ກ່ຽວດັບການປະກາດໃຊ້ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ ແລະ ດໍາລັດຂອງລັດຖະບານວ່າດ້ວຍກອງທຶນຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດຖືກຕ້ອງ, ຊັດເຈນຕາມເງື່ອນໄຂຕົວຈິງ. ທັງນີ້ກໍ່ເພື່ອແນໃສ່ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການຊ່ວຍເຫຼືອສຸກເສີນ, ການສ້ອມແປງໂຄງລ່າງພື້ນຖານທີ່ຈໍາເປັນ, ການຊອກຄົ້ນ, ຄົ້ນຫາ ແລະ ກູ້ໄພ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນກັບຄືນສະພາບປົກກະຕິ ແລະ ດີກວ່າເກົ່າ, ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ສ້າງສາພັດທະນາປະເທດຊາດ.

ຂ່າວ: ບຸນທີ.
Medialaos xayaboury