ໃນເວລາເຮັດບຸນ ທ່ານເຄີຍສົງໃສບໍ່? ພວກເຮົາຄວນໃຊ້ດອກໄມ້ບູຊາ ຕ້ອງເລືອກດອກໄມ້ຊະນິດໃດ? ແລະ ແຕ່ລະຊະນິດມີໝາຍຄວາມວ່າແນວໃດ? ມື້ນີ້ພວກເຮົາມາຮູ້ຈັກດອກໄມ້ທີ່ຈະບູູຊາ ແລະ  ພ້ອມທັງຄວາມໝາຍຂອງດອກໄມ້ແຕ່ລະຊະນິດກັນເລີຍ.

ສິ່ງທີ່ສຳຄັນດອກໄມ້ຕ້ອງສົດ, ໃໝ່ ແລະ ສວຍງາມ ເພື່ອຈະໄດ້ກາບໄຫວ້ບູຊາ ເພາະເຊື່ອວ່າມັນຈະເຮັດໃຫ້ຊີວິດຂອງເຮົາຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງ, ມີຄວາມສຸກ, ສວຍງາມຄືກັນກັບດອກໄມ້ ແລະ ມັນແມ່ນສິ່ງທີ່ໄດ້ຮັບການສືບທອດມາເປັນເວລາດົນນານ ຖ້າພ້ອມແລ້ວເຮົາມາເບິ່ງວ່າມີດອກໄມ້ຊະນິດໃດແດ່?

ການເລືອກດອກໄມ້ເພື່ອບູຊາແມ່ນສິ່ງສຳຄັນ ອີກຢ່າງໜຶ່ງກໍ່ເປັນການຂໍພອນໃຫ້ແກ່ຕົວເຮົາເອງ ເພື່ອເສີມບາລະມີ ແລະ ເສີມໂຊກລາບ ຄວາມໂຊກດີເຮົາ ດ້ວຍດອກໄມ້ແຕ່ລະຊະນິດ ກໍ່ມີຄວາມໝາຍແຕກຕ່າງກັນ ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

ດອກບົວ

ຈະເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາພົບກັບຄວາມສຳເລັດ ຖືວ່າເປັນສິ່ງມົງຄຸນມີຄຸນຄ່າສູງ ແລະ ຍັງເປັນສັນຍາລັກຂອງຄວາມບໍລິສຸດ ເປັນດອກໄມ້ທີ່ນິຍົມທີ່ສຸດໃນການບູຊາ.

ດອກດາວເຮືອງ

ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາພົບຄວາມຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງ, ເປັນມົງຄຸນ ໃຫ້ຊີວິດຈະເລີນກ້າວໜ້າ ມີເງີນ, ຄຳບໍ່ຂາດມື.

ດອກພຸດ

ຈະເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງໝັ້ນຄົງ, ສົມບຸນທຸກຢ່າງ ແລະ ສິ່ງສຳຄັນຄວນ ໃຊ້ເປັນດອກພຸດສີຂາວ ຈະເປັນການດີທີ່ສຸດ.

ດອກມະລິ

ເປັນດອກໄມ້ທີ່ມີຄວາມອຸດົມສົມບູນ, ຄວາມບໍລິສຸດ, ຄວາມຮັກ ແລະ ຄິດຮອດ ສຳລັບປະຊາຊົນທົ່ວໄປ ບໍ່ວ່າຈະເປັນດອກມິລິຊ້ອນ ຫຼື ດອກມະລິລາກໍ່ສາມາດນໍາມາໃຊ້ໄດ້ເຊັ່ນດຽວກັນ.

ດອກຮັກ

ແມ່ນດອກໄມ້ທີ່ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາພົບແຕ່ຄວາມຮັກທີ່ດີ, ພົບກັບຄົນທີ່ດີ, ມີແຕ່ຄວາມສຸກຫຼາຍກວ່າເກົ່າ.

ນີ້ແມ່ນດອກໄມ້ທີ່ພວກເຮົາມາແນະນຳໃນການເລືອກບູຊາ ເຊິ່ງມີຄວາມໝາຍຕ່າງກັນຕາມຄວາມເຊື່ອ ການຖະຫວາຍດອກໄມ້ໄປເປັນວັດຖຸແມ່ນສັກສິດ ແລະ ມັນອາດຈະເຮັດໃຫ້ພອນທີ່ທ່ານຂໍ ປະສົບຜົນສຳເລັດ ແລະ ເປັນຈີງຂື້ນມາໄດ້.