ການພັກຜ່ອນແມ່ນສິ່ງທີ່ສຳຄັນຢ່າງໜື່ງກັບຫຼາຍໆ ທ່ານ ແລະ ຄວນເອົາໃຈໃສ່ເພາະມັນຈະຊ່ວຍໃຫ້ຮ່າງກາຍຂອງເຮົາຜ່ອນຄາຍ ເຊັ່ນດຽວກັນກັບການແຊ່ຕີນຂອງເຮົາເອີ້ນວ່າເປັນວິທີການຜ່ອນຄາຍຢ່າງໜື່ງ ນອກເຫນືອຈາກການພັກຜ່ອນທີ່ດີໃຫ້ແກ່ຮ່າງກາຍຂອງເຮົາແລ້ວ ນອກຈາກນັ້ນຍັງມີຄຸນປະໂຫຍດຈາກການແຊ່ຕີນເຊິ່ງຊ່ວຍໃຫ້ລະບົບໝູນວຽນເລືອດໃນຮ່າງກາຍຂອງເຮົາເຮັດວຽກໄດ້ດີຂື້ນ.

ຄຸນປະໂຫຍດຂອງການແຊ່ຕີນຂອງທ່ານໃນນໍ້າສົ້ມສາຍຊູ

1. ຊ່ວຍໃຫ້ນອນຫຼັບດີ.

ການແຊ່ຕີນຂອງທ່ານໃນນໍ້າສົ້ມສາຍຊູທຸກໆ ມື້ປະມານ 30 ນາທີຕໍ່ມື້ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຮ່າງກາຍຂອງເຮົາພັກຜ່ອນ ແລະ ຜ່ອນຄາຍ ຊ່ວຍປັບຄວາມສົມດຸນໃນຮ່າງກາຍ ຖ້າເຮັດໄດ້ຕໍ່ເນື່ອງ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານນອນຫຼັບດີ ແກ້ໄຂບັນຫາການນອນບໍ່ຫລັບຕ່າງໆ ໄດ້ເຊັ່ນກັນ.

2. ເຮັດໃຫ້ຜິວມີຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ.

ໃນຊ່ວງລະດູໜາວ ທ່ານອາດມີບັນຫາຜິວແຫ້ງ ການແຊ່ຕີນຂອງທ່ານໃນນໍ້າສົ້ມສາຍຊູ 1 ອາທິດຕິດຕໍ່ກັນຈະບໍ່ພຽງແຕ່ຊ່ວຍໃຫ້ຜິວໜັງຢູ່ຕີນອ່ອນນຸ້ມເທົ່ານັ້ນ ສ່ວນອື່ນໆ ຂອງຮ່າງກາຍ ແລະ ໃບໜ້າຂອງທ່ານກໍ່ຈະມີຄວາມຊຸ່ມຊື່ນເຊັ່ນດຽວກັນ.

ຮ່າງກະດູກຂອງຕີນ

3. ການກຳຈັດສິ່ງເສດເຫຼືອໃນຮ່າງກາຍ

ຕີນແມ່ນບໍລິເວນທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ຮ່າງກາຍຂອງເຮົາເກືອບທຸກພາກສ່ວນ ຖ້າແຊ່ຕີນໃນນໍ້າສົ້ມສາຍຊູ ນໍ້າສົ້ມສາຍຊູສາມາດເຈາະເຂົ້າໄປໃນຜິວໜັງຂອງເຮົາໄດ້ ແລະ ຍັງເພີ່ມປະສິດທິພາບຂອງລະບົບໝູນວຽນຕ່າງໆ ໃນຮ່າງກາຍຂອງເຮົາໄດ້ເຊັ່ນກັນ.

4. ຮັບມືກັບຄວາມອິດເມື່ອຍ.

ຄວາມອິດເມື່ອຍທີ່ເກີດຈາກການເຮັດວຽກພາຍນອກຕ່າງໆ ກໍ່ຄືກັບການແຊ່ຕີນຂອງທ່ານເພາະໃນນໍ້າສົ້ມສາຍຊູສາມາດຊ່ວຍລະບົບໝູນວຽນເລືອດ ເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍຮູ້ສຶກດີຂື້ນ, ຮ່າງກາຍຂາດອົກຊີ ຍ້ອນຄວາມອິດເມື່ອຍທີ່ເກີດຂື້ນ ດັ່ງນັ້ນການແຊ່ຕີນຈີ່ງຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງເຕັມທີ່, ຮ່າງກາຍຜ່ອນຄາຍ ແລະ ມີການຟື້ນຟູທີ່ດີກວ່າເກົ່າ.

5. ການປ້ອງກັນ ແລະ ຮັກສາເຊື້ອລາໃນເລັບ.

ເອົານໍ້າສົ້ມສາຍຊູແຊ່ຕີນ ປະມານ 30 ນາທີ ຂອງທຸກໆມື້ ຫຼັງຈາກແຊ່ຕີນແລ້ວ ປ່ອຍໃຫ້ແຫ້ງເອງ ເພາະຈະຊ່ວຍໃນການປິ່ນປົວການຕິດເຊື້ອໃນເລັບຕີນເປັນຢ່າງດີ.