ໃນໄລຍະການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດເລື້ອຍໆ ບຶດຮ້ອນ, ບຶດເຢັນ, ບຶດຝົນຕົກບາງຄົນບໍ່ສາມາດປັບຕົວເຂົ້າກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດໄດ້, ບາງຄົນບໍ່ສາມາດປັບຕົວທັນ ຫຼື ມີພູມຕ້ານທານຕໍ່າ ໂດຍສະເພາະແມ່ນເດັກນ້ອຍ ພະຍາດຈະມາກັບສະພາບອາກາດປ່ຽນແປງ ຫຼື ຮ່າງກາຍອ່ອນເພຍ ພະຍາດຈະເຂົ້າໄປໂດຍບໍ່ຮູ້ຕົວ ພະຍາດທີ່ມັກພົບເຫັນໃນສະຖານະການນີ້ເຫັນວ່າເປັນພະຍາດອັກເສບປອດ ເປັນພະຍາດທີ່ຂ້າຊີວິດຫຼາຍຄົນໂດຍບໍ່ຮູ້ຕົວ ສາເຫດຂອງພະຍາດນີ້ແມ່ນຫຍັງ ແລະ ປິ່ນປົວໄດ້ແນວໃດ? ມື້ນີ້ບົດຂຽນຂອງພວກເຮົາຈະນໍາພາທຸກຄົນຮູ້ຈັກໂລກອັກເສບປອດ.

ພະຍາດອັກເສບປອດ (Pneumonitis) ຄົງຈະບໍ່ມີໃຜຢາກປະສົບກັບພະຍາດນີ້ ເພາະເປັນພະຍາດທີ່ມີຄວາມອ່ອນໄຫວ ແລະ ມັກຈະພົບເຫັນໃນເດັກນ້ອຍ, ຜູ້ເຖົ້າ ຫຼື ຄົນທີ່ມີພູມຕ້ານທານຕໍ່າ ອາການດັ່ງກ່າວຕັ້ງແຕ່ໄຂ້ນ້ອຍໆ ເຖິງການຕິດເຊື້ອຮຸນແຮງ ແລະ ສາມາດຕາຍໄດ້ ແຕ່ວ່າພວກເຮົາຈະຮູ້ໄດ້ແນວໃດວ່າພວກເຮົາ ຫຼື ຄົນທີ່ໃກ້ຕົວພວກເຮົາປະສົບກັບພະຍາດອັກເສບປອດ? ອາການເບື້ອງຕົ້ນມີດັ່ງນີ້:

  • ໄຂ້
  • ໄອເປັນຕຸ່ມ ແລະ ຈາມ
  • ເຈັບໜ້າເອິກ ແລະ ຫາຍໃຈຍາກຫອບຫືດ
  • ອິດເມື່ອຍ
  • ປວດຮາກ, ຮາກ ຫຼື ຖອກທ້ອງ

ກ່ອນອື່ນໝົດພວກເຮົາມາຮູ້ຈັກ ກ່ຽວກັບພະຍາດອັກເສບປອດສາມາດເກີດຂື້ນມາຈາກສອງສາເຫດຄື: ເກີດຈາກເຊື້ອແບັດທີເຣັຍ ແລະ ການຫາຍໃຈທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ປອດ ເຮົາຄວນຫຼີກລ້ຽງ ແລະ ບໍ່ຄວນຢູ່ໃນບ່ອນທີ່ມີຄົນຕິດເຊື້ອຢູ່ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີມົນລະພິດບໍ່ດີເປັນຕົ້ນແມ່ນສະຖານທີ່ທີ່ມີຂີ້ຝຸ່ນ, ຄວັນຫຼາຍ ແລະ ສູບຢາ.

ຖ້າພວກເຮົາພົບວ່າເປັນພະຍາດອັກເສບປອດ ແລະ ຈະຮັກສາອາການເຫຼົ່ານັ້ນໄດ້ແນວໃດ?

  1. ຖ້າພົບວ່າມີອາການທີ່ໜ້າສົງໃສຕາມທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນັ້ນ ຄວນໄປພົບແພດໄວເທົ່າທີ່ຈະໄວໄດ້.
  2. ການຮັກສາອາການເບື້ອງຕົ້ນແມ່ນການໃຫ້ຢາອີງຕາມອາການຂອງຄົນເຈັບ ເຊັ່ນ: ໄອ, ຈາມ, ໄຂ້, ແລະ ມີຂີ້ກະເທີ.
  3. ການຮັກສາພາວະແຊກຊ້ອນໃນຈຸດນີ້ແມ່ນສາມາດເຮັດໃຫ້ຄົນເຈັບເສຍຊີວິດໄດ້ ເນື່ອງຈາກອັກເສບປອດ ສາມາດເຮັດໃຫ້ຫົວໃຈລົ້ມເຫຼວ, ເຮັດໃຫ້ອາການຮ້າຍແຮງກວ່າເກົ່າ ແລະ ບາງເທື່ອທ່ານຫມໍຕ້ອງໄດ້ປິ່ນປົວດ້ວຍທໍ່ຊ່ວຍຫາຍໃຈ (endotracheal) ເພື່ອຮັກສາອາການຂອງຄົນເຈັບ.

ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມພະຍາດອັກເສບປອດ ບໍ່ແມ່ນເລື່ອງທີ່ໜ້າຢ້ານກົວເລີຍ ຖ້າພວກເຮົາມີສະຕິ ແລະ ມີຊີວິດຢູ່ ໂດຍເລືອກກິນອາຫານທີ່ມີປະໂຫຍດຕໍ່ຮ່າງກາຍ ເປັນຕົ້ນຕ້ອງກິນອາ ຫານໃຫ້ຄົບ 5 ໝູ່ ແລະ ອອກກຳລັງກາຍເປັນປະຈຳກໍ່ຈະໄກຈາກພະຍາດນີ້ແລ້ວ.