ກອງປະຊຸມ ເປີດກວ້າງສະຫຼຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາວຽກງານພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ 5 ປີ ຄັ້ງທີ VIII (2016 – 2020).

ທ່ານ ຄຳມະນີ ອິນທິລາດ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ວຽກງານພະລັງງານແມ່ນເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດ ກ່ຽວກັບການແລກປ່ຽນພະລັງງານກັບປະເທດເພື່ອນມິດ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ: ການສົ່ງອອກໄຟຟ້າໄປຈຳໜ່າຍຕ່າງປະເທດ ສາມາດບັນລຸໄດ້ແລ້ວ 6.457 ເມັກກາວັດ ເຊັ່ນ:

  • ສົ່ງອອກໄປຍັງປະເທດໄທແລ້ວ 5.620 ເມັກກາວັດ
  • ຂາຍໄປຍັງປະເທດຫວຽດນາມ 570 ເມັກກາວັດ
  • ຂາຍໄປຍັງປະເທດມຽນມາ ຜ່ານສາຍສົ່ງ 22kV ຈຳນວນ 10 ເມັກກາວັດ

ສ່ວນການເຊື່ອມໂຍງ ແລະ ຈຳໜ່າຍໄປຍັງຕະຫຼາດອາຊຽນ ໃນກຸ່ມປະເທດອາຊຽນ ຊຶ່ງ ສປປ ລາວຂອງພວກເຮົາ ແມ່ນເປັນປະເທດທຳອິນທີ່ໄດ້ລິເລີ່ມສົ່ງຂາຍໄຟຟ້າແບບເຊື່ອມໂຍງໃນກຸ່ມປະເທດອາຊຽນ ຫຼື ການເຊື່ອມໂຍງກັບພາກພື້ນ ປັດຈຸບັນໄດ້ສົ່ງອອກແລ້ວ 100 ເມັກກາວັດ ໂດຍຜ່ານປະເທດໄທ (ລາວ – ໄທ – ມາເລເຊຍ) ຊຶ່ງປີ 2020 ຈະສົ່ງໃຫ້ໄດ້ 300 ເມັກກາວັດ ພ້ອມດຽວກັນນີ້ ໄດ້ສືບຕໍ່ເຈລະຈາ ຊື້ – ຂາຍ ແລະ ເຊື່ອມໂຍງໄປຮອດປະເທດສິງກາໂປ.

ແຜນການໃນຕໍ່ໜ້າ:

  • ສຳລັບປະເທດໄທ ຄາດວ່າຮອດປີ 2022 ຈະສົ່ງຕື່ມອີກ 2 ໂຄງການ ຄື: ໂຄງການນ້ຳເທີນ 1 ສົ່ງອອກ 520 ເມັກກາວັດ ແລະ ໂຄງການນ້ຳງື່ມ 3 ສົ່ງອອກ 480 ເມັກກາວັດ ແລະ ຈະສືບຕໍ່ເຈລະຈາຊື້ – ຂາຍໄຟຟ້າ ແບບລັດຖະບານຕໍ່ລັດຖະບານ (G to G), ຊຶ່ງປີ 2020 – 2030 ໃຫ້ໄດ້ຄົບ 9.000 ເມັກກາວັດ, ຊຶ່ງລັດຖະບານໄທກໍໄດ້ຢັ້ງຢືນແລ້ວວ່າ ຈະຊື້ພະລັງງານໄຟຟ້າຈາກລາວໃຫ້ຄົບຈຳນວນ 9.000 ເມັກກາວັດ.
  • ສຳລັດປະເທດຫວຽດນາມ ໃນວັນທີ 4 ມັງກອນ 2020 ທີ່ຜ່ານມານີ້ ໄດ້ມີການເຊັນສັນຍາຊື້ – ຂາຍອີກຕື່ມ 5 ໂຄງການ ຄື: ໂຄງການນ້ຳກົງ 2, ໂຄງການນ້ຳກົງ 3, ໂຄງການນ້ຳອີມູນ, ໂຄງການນ້ຳຊັນ 3A ແລະ 3B. ກຳລັງຕິດຕັ້ງລວມ 363 ເມັກກາວັດ, ຊຶ່ງແຜນການຊື້ – ຂາຍພະລັງງານໄຟຟ້າກັບປະເທດຫວຽດນາມ ປີ 2020 ແມ່ນໃຫ້ໄດ້ 1.000 ເມັກກາວັດ, ຮອດປີ 2025 ໃຫ້ໄດ້ 3.000 ເມັກກາວັດ ແລະ ຮອດ 2030 ໃຫ້ໄດ້ 5.000 ເມັກກາວັດ.
  • ສຳລັບປະເທດມຽນມາ ຄາດວ່າປີ 2020 ຈະສົ່ງເພິ່ມອີກ 20 ເມັກກາວັດ, ຮອດປີ 2023 ຈະສົ່ງໃຫ້ໄດ້ 100 ເມັກກາວັດ ແລະ ຮອດປີ 2025 ຈະສົ່ງໃຫ້ໄດ້ 300 ເມັກກາວັດ.

Medialaos