ທ່ານ ເຫລັກໄຫລ ສີວິໄລ ຮອງເຈົ້າແຂວງເຊກອງ ລາຍງານໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ໃນປີ 2019 ຜ່ານມາ ພະແນກພະລັງງານ – ບໍ່ແຮ່ ແຂວງເຊກອງ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນການກໍ່ສ້າງ ແລະ ຂະຫຍາຍຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ ຢູ່ 3 ເມືອງຂອງແຂວງຄື: ເມືອງລະມາມ, ເມືອງດາກຈຶງ ແລະ ເມືອງກະລຶມ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ອັດຕາການຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າ ມີທ່າອ່ຽງເພີ່ມຂຶ້ນ; ເຊິ່ງມາຮອດປັດຈຸບັນ ມີບ້ານທີ່ໄດ້ຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າໃນລະບົບຖາວອນ ແລະ ນອກລະບົບ ທັງໝົດ 146 ບ້ານ, ເທົ່າກັບ 100% ຂອງແຜນປີ (ແຜນ 146 ບ້ານ) ແລະ ເທົ່າກັບ 74,11%ຂອງຈໍານວນບ້ານທົ່ວແຂວງ, ທຽບໃສ່ປີ 2018 ເພີ່ມຂຶ້ນ 8 ບ້ານ ຫລື ເທົ່າກັບ 5,79%, ມີຫລັງຄາເຮືອນທີ່ໄດ້ຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າລະບົບຖາວອນ ແລະ ນອກລະບົບທັງໝົດ 16.066 ຫລັງຄາເຮືອນ, ເທົ່າກັບ 95,35% ຂອງແຜນປີ(ແຜນ 16,848 ຫລັງຄາເຮືອນ), ທຽບໃສ່ຫລັງຄາເຮືອນທົ່ວແຂວງ ເທົ່າກັບ 80,94% ( ຫລັງຄາເຮືອນທົ່ວແຂວງ 19.849 ຫລັງ ), ທຽບໃສ່ປີ 2018 ເພີ່ມຂຶ້ນ 201 ຫລັງຄາເຮືອນ; ເຊິ່ງໃນນີ້ ບ້ານທີ່ຊົມໃຊ້ໄຟຟ້ານອກລະບົບທັງໝົດມີ 5 ບ້ານ, 62 ຫລັງຄາເຮືອນ, ຫລຸດລົງ 55 ຫລັງຄາເຮືອນ ຈາກທັງໝົດ 117 ຫລັງຄາເຮືອນ.

ອັນທີ່ພົ້ນເດັ່ນກວ່າໝູ່ ແມ່ນການຜະລິດກະແສໄຟຟ້າຂອງເຂື່ອນຫ້ວຍລຳພັນຕອນເທິງ, ເຊິ່ງໃນປີ 2019 ນີ້ແມ່ນສາມາດຜະລິດກະແສໄຟຟ້າໄດ້ທັງໝົດ 256.568.000 ກິໂລວັດ/ຊົ່ວໂມງ, ທຽບໃສ່ແຜນການປີ ເທົ່າກັບ 91% ( ແຜນ 281.784.000 ກວ/ຊມ), ໄດ້ຈໍາຫນ່າຍກະແສໄຟຟ້າ 253.698.000 ກວ/ຊມ ແລະ ຄິດເປັນເງິນເທົ່າກັບ 16.997.790 ໂດລາສະຫະລັດ ຫລືເທົ່າກັບ 147,23 ຕື້ກີບ, ມອບພັນທະຄ່າຝາກຫລວງ (ພັນທະອາກອນເຂົ້າແຂວງເຮົາ) 1% ຫລື ເທົ່າກັບ 1,47 ຕື້ກີບ.

ສໍາລັບແຜນການປີ 2020 ຈະສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ບັນດາບໍລິສັດທີ່ໄດ້ເຊັນ MOU, PDA & CA ກ່ຽວກັບການພັດທະນາພະລັງງານໄຟຟ້ານໍ້າຕົກໃຫ້ປະຕິບັດຕາມບົດບັນທຶກສັນຍາດັ່ງກ່າວຢ່າງເຂັ້ມງວດ; ເອົາໃຈໃສ່ຄຸ້ມຄອງການກໍ່ສ້າງສາຍສົ່ງ, ສະຖານີ 230,500 KVA , ເຂື່ອນໄຟຟ້າຫ້ວຍລຳພັນຕອນລຸ່ມ,ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າບີ 1, 2, 3 ແລະ ເຂື່ອນດາກອີມູນ ໃຫ້ສຳເລັດຕາມແຜນການ ຮັບປະກັນທາງດ້ານປະລິມານ ແລະຄຸນນະພາບ; ສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍຕາຂ່າຍໄຟຟ້າໄປສູ່ຊົນນະບົດໃຫ້ສຳເລັດຕາມແຜນການໂດຍສະເພາະເຂດຊົນນະບົດຫ່າງໄກສອກຫລີກ ໃຫ້ໄດ້ມີໄຟຟ້າໃຊ້ຖາວອນໃຫ້ຫລາຍຂຶ້ນ.

ຂ່າວ: ພຸດທະສອນ
Medialaos ຂ່າວເຊກອງ