ວັນທີ 4 ມີນາ 2020: ທີ່ໂຮງຮຽນສາມັນສຶກສາ ສົມປັນຍາ ໄດ້ຈັດພິທີເປີດຂະບວນການສັກວັນຊິນປ້ອງກັນມະເຮັງປາກມົດລູກໃຫ້ແກ່ເດັກຍິງອາຍຸ 10-14 ປີ ໃນ ສປປ ລາວ.

ໂຄງການວັກຊິນກັນພະຍາດແຫ່ງຊາດຕາມຮອບປົກກະຕິໃນທົ່ວປະເທດ ໄດ້ຈັດກິດຈະກຳຂຶ້ນທີ່ໂຮງຮຽນສາມັນສຶກສາ ສົມປັນຍາ, ບ້ານຊ້າງຄູ້ ເມືອງໄຊທານີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເປັນວັກຊິນຊຸດທຳອິດ. ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງ ກົມອະນາໄມ ແລະ ສົ່ງເສີມສຸຂະພາບ (DHHP), ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, ອົງການອະນາໄມໂລກ (WHO), ອົງການສະຫະປະຊາຊາດກອງທຶນປະຊາກອນ (UNFPA) ແລະ ອົງການຢູນີເຊັບ (UNICEF).

ພິທີດັ່ງກ່າວ, ແມ່ນໄດ້ມີການສະໜອງວັກຊິນປ້ອງກັນມະເຮັງປາກມົດລູກໃຫ້ແກ່ເດັກຍິງຢູ່ໂຮງຮຽນດັ່ງກ່າວ ແລະ ສືບຕໍ່ສະໜອງວັກຊິນໃຫ້ແກ່ບັນດາໂຮງຮຽນໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ແລະ ກຸ່ມເດັກຍິງອາຍຸ 10-14 ປີ ເປົ້າໝາຍແມ່ນ ຈຳນວນ 360.000 ຄົນ ໃນທົ່ວປະເທດ ໂດຍບໍ່ຈຳແນກວ່າ ເຂົາຈະເຂົ້າໂຮງຮຽນ ແລະ ອອກໂຮງຮຽນແລ້ວກໍຕາມ, ເພື່ອສ້າງພູມຕ້ານທານປ້ອງກັນມະເຮັງປາກມົດລູກໃນໄວຈະເລີນພັນ.

ອົງການອະນາໄມໂລກ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ຍັງກ່າວຕື່ມວ່າ: ວັກຊິນນີ້ມີຄວາມປອດໄພ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນສູງ, ພ້ອມທັງປ່ຽນແປງໃຫ້ຊີວິດຂອງເດັກຍິງລາວໃຫ້ດີຂຶ້ນ, ຊ່ວຍຮັກສາຊີວິດຂອງພວກເຮົາຈາກການເປັນປະເຮັງປາກມົດລູກ.

Medialaos MMD