ຫຼາຍຄົນມັກເວົ້າວ່າການສ້າງເຮືອນ ຫຼື ການຕໍ່ເຕີມເຮືອນແມ່ນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງນັກສະຖາປານິກທີ່ອອກແບບເຮືອນ ຄວາມຈິງແລ້ວເຈົ້າຂອງເຮືອນຄວນມີຄວາມຮູ້ໃນເລື່ອງນີ້ເພື່ອເປັນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ຕົນເອງ ຢ່າງໜ້ອຍຖ້າມີບາງສິ່ງບາງຢ່າງຜິດພາດກັບເຮືອນເຮົາຈະສາມາດໂຕ້ຖຽງໄດ້ ແລະ ຢ່າໃຫ້ຜູ້ໃດມາຮັບປະໂຫຍດຈາກເຮົາໄດ້.

ສ່ວນຫ້ອງນອນຕ້ອງມີເນື້ອທີ່ກວ່າ 8 ຕາແມັດ ເພາະວ່າເວລາສ່ວນຫຼາຍນອກຈາກການຢູ່ບ່ອນເຮັດວຽກກໍ່ຄືການກັບບ້ານ ແລະ ບໍ່ສາມາດປະຕິເສດໄດ້ວ່າເວລາສ່ວນຫຼາຍຢູ່ເຮືອນແມ່ນການຢູ່ໃນຫ້ອງນອນ ເຊິ່ງສະເລ່ຍປະມານ 8 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ມື້ ສະນັ້ນມັນຈຶ່ງຈຳເປັນທີ່ຫ້ອງນອນຕ້ອງມີພື້ນທີ່ມາດຕະຖານ ເພື່ອໃຫ້ເໝາະສົມກັບການດຳລົງຊີວິດ.

ເພດານຫ້ອງນໍ້າຕ້ອງມີຄວາມສູງຢ່າງໜ້ອຍ 2 ແມັດ ເຊິ່ງປະຈຸບັນຫ້ອງນໍ້າຢູ່ກ້ອງຂັ້ນໄດ ແມ່ນໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມຫຼາຍເພາະວ່າມັນເປັນພື້ນທີ່ທີ່ສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ຫຼາຍຢ່າງ ແລະ ປະຢັດພື້ນທີ່ໄດ້ເຊັ່ນກັນ ຫ້ອງນໍ້າຢູ່ກ້ອງຂັ້ນໄດຕ້ອງມີເພດານສູງກວ່າ 2 ແມັດ ຂຶ້ນໄປເພື່ອໃຫ້ແທດເໝາະແກ່ການນຳໃຊ້ ແລະ ບໍ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ຜູ້ອາໃສ.

ແຕ່ລະຫ້ອງຈະຕ້ອງມີປະຕູ ປ່ອງຢ້ຽມ ຫຼື ປ່ອງລົມ ກວມເອົາ 10% ຂອງເນື້ອທີ່ທັງໝົດໃນການສ້າງແຕ່ລະຫ້ອງບໍ່ວ່າຈະເປັນຫ້ອງທີ່ກ້ວາງຂວາງຄືກັບຫ້ອງຮັບແຂກ ຫຼື ຫ້ອງນ້ອຍໆ ຄືກັບຫ້ອງນໍ້າ ທຸກໆ ຫ້ອງຕ້ອງແບ່ງສ່ວນຂອງຊ່ອງລະບາຍອາກາດຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ປະຕູ ແລະ ໜ້າປະຕູໃຫ້ເໝາະສົມ ເຊີ່ງຕ້ອງມີເຄື່ອງລະບາຍອາກາດທີ່ສາມາດກວມເອົາຢ່າງໜ້ອຍ 10% ຂອງເນື້ອທີ່ທັງໝົດຂອງຫ້ອງນັ້ນ.

ຂັ້ນໄດພາຍໃນເຮືອນຕ້ອງມີຄວາມກວ້າງຢ່າງໜ້ອຍ 80 ຊັງຕີແມັດ ແລະ ຄວາມສູງເຖິງ 3 ແມັດ ຕ້ອງແຂງແຮງ ແລະ ສາມາດຮອງຮັບນໍ້າໜັກໄດ້ຫຼາຍ ແຕ່ນອກເໜືອຈາກຄວາມແຂງແຮງແລ້ວຕ້ອງພິຈາລະນາສິ່ງອື່ນທີ່ສຳຄັນເຊັ່ນກັນ ນັ້ນແມ່ນຂັ້ນໄດເຮືອນສຳລັບຂື້ນ ແລະ ລົງເຊື່ອມຕໍ່ກັບຊັ້ນອື່ນໆ ຂອງເຮືອນຕ້ອງມີຄວາມກວ້າງ 80 ຊັງຕີແມັດຂຶ້ນໄປ ແລະ ບໍ່ຊັນ ເພາະສະນັ້ນເຮືອນຕ້ອງມີເພດານສູງ ແລະ ຂັ້ນໄດຕ້ອງສູງບໍ່ໃຫ້ເກີນ 3 ແມັດ ຖ້າເກີນນີ້ແມ່ນຜິດຫຼັກການ ແລະ ກໍ່ໃຫ້ເກີດອັນຕະລາຍແກ່ຜູ້ຢູ່ອາໃສ.

ກຳແພງຂອງເຮືອນທີ່ຢູ່ໃກ້ແຄມຮົ້ວຕ້ອງເປັນກຳແພງທີ່ແຂງແຮງ ແລະ ມີການຍິນຍອມຈາກເພື່ອນບ້ານ ເພາະເຮົາມັກຈະພົບບັນຫາກັບເພື່ອນບ້ານ ຍົກຕົວຢ່າງ: ການຕໍ່ເຕີມເຮືອນ ຫຼື ແປງເຮືອນໃໝ່ຂອງເພື່ອນບ້ານທີ່ເຮັດໃຫ້ເຮົາມີບັນຫາ ຫຼື ສ້າງບັນຫາໃຫ້ກັບເຮົາ ເຊີ່ງສ່ວນຫຼາຍເຮືອນທີ່ມີກໍາແພງຕິດກັນ ຫຼື ບ້ານຈັດສັນຕ່າງໆ ຝາເຮືອນທີ່ຢູ່ໃກ້ຂອບຮົ້ວຕ້ອງເປັນຝາທີ່ໜາບໍ່ຄວນມີປະຕູ ຫຼື ປ່ອງຢ້ຽມ ເພາະມັນສາມາດເຮັດໃຫ້ເພື່ອນບ້ານຮູ້ສຶກວ່າບໍ່ເປັນສ່ວນຕົວ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເພື່ອນບ້ານເດືອດຮ້ອນ ສະນັ້ນຕ້ອງມີໃບຢັ້ງຢືນການຍິນຍອມຈາກເພື່ອນບ້ານເຊັ່ນກັນ.

ຝາເຮືອນທີ່ມີປະຕູ ຫຼື ປ່ອງຢ້ຽມ ຕ້ອງເວັ້ນໄລຍະຫ່າງຈາກຮົ້ວຢ່າງໜ້ອຍ 2 ແມັດ ແລະ ຖ້າຝາເຮືອນຂອງເຮົາມີປະຕູ ຫຼື ປ່ອງຢ້ຽມ ຕ້ອງຢູ່ຫ່າງຈາກຮົ້ວຢ່າງໜ້ອຍ 2 ແມັດ ຈາກເສັ້ນຂອງຮົ້ວ ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນມັນຈະຜິດ.

ການຕິດຕັ້ງເຫຼັກຈະຕ້ອງຈົ່ງເນື້ອທີ່ 60 × 80 ຕາແມັດ ເຮືອນທີ່ມີການຕິດຕັ້ງເຫຼັກປະດັບຢູ່ທາງໜ້າ ຫຼື ເບຕົງຈາກຊັ້ນ 2 ຂຶ້ນໄປເພື່ອປ້ອງກັນການລັກ ຫຼື ສິ່ງອື່ນໆ ການຕິດຕັ້ງເຫຼັກຕ້ອງມີເນື້ອທີ່ 60 × 80 ຊມ ສຳລັບການເປີດ ແລະ ປິດ ຊຶ່ງເປັນການປ້ອງກັນໃນກໍລະນີທີ່ເກີດອຸປະຕິເຫດ ຫຼື ອັກຄີໄພຕ່າງໆ ເພາະບໍ່ໃຫ້ເຫຼັກເປັນແນວກີດຂວາງໃນການເຮັດວຽກຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່.

ເຮືອນຕ້ອງມີເນື້ອທີ່ບໍ່ເກີນ 70% ຂອງເນື້ອທີ່ທັງໝົດ ການປຸກເຮືອນ ຫຼື ບ່ອນຢູ່ອາໃສນັ້ນເປັນສິ່ງສຳ ຄັນເພາະເຮົາຕ້ອງພິຈາລະນາອັດຕາສ່ວນຂອງເນື້ອທີ່ດິນ ແລະ ຂະໜາດຂອງເຮືອນ ບໍ່ແມ່ນວ່າເຮົາມີດິນໜ້ອຍ ແຕ່ກໍ່ສ້າງເຮືອນຫຼັງໃຫຍ່ທີ່ເຕັມດິນ ພຽງຍ້ອນວ່າທ່ານຕ້ອງການມີທີ່ຢູ່ອາໃສຫຼາຍພາຍໃນເຮືອນ ການປຸກສ້າງເຮືອນຕ້ອງມີບ່ອນຢູ່ອາໃສອື່ນນອກເໜືອຈາກເຮືອນຕົນເອງ ໂດຍໃນນັ້ນເຮືອນຕ້ອງບໍ່ໃຫ້ເກີນ 70% ຂອງເນື້ອທີ່ດິນທັງໝົດ ເນື້ອທີ່ສ່ວນທີ່ເຫຼືອນອກເໜືອຈາກເຮືອນອາດຈະໄດ້ຮັບການຕົກແຕ່ງເປັນສວນ ຫຼື ສະຖານທີ່ພັກຜ່ອນໃຊ້ສຳລັບການພັກຜ່ອນ.

ເຮືອນຕ້ອງຫ່າງຈາກໃຈກາງຫົນທາງຢ່າງໜ້ອຍ 3 ແມັດ ບໍ່ວ່າຈະສ້າງດ້ວຍຕົນເອງ ຫຼື ຊື້ໃນໂຄງການທີ່ພັກອາໄສຕ່າງໆ ຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າເຮືອນຂອງເຮົາບໍ່ໃກ້ກັບແຄມທາງ ເພາະວ່າເຮືອນຕ້ອງໄດ້ວັດຈາກໃຈກາງຂອງຫົນທາງ ແລະ ມີໄລຍະຫ່າງຢ່າງໜ້ອຍ 3 ແມັດ ເພື່ອໃຫ້ເໝາະສົມ.

ຮົ້ວທີ່ຕິດກັບຫົນທາງ 3 ແມັດ ແລະ ມູມຫັກຫົນທາງ 135 ອົງສາ ຕ້ອງຕັດແຈຂອງຮົ້ວເບື້ອງລະ 4 ແມັດ ໃນແຕ່ລະດ້ານ ຮົ້ວຕ້ອງເຮັດດ້ວຍຄວາມສູງ 4 ແມັດ ໃນແຕ່ລະດ້ານ ເພື່ອບໍ່ເປັນການຂັດຂວາງວິໃສທັດຂອງຜູ້ຂັບຂີ່ຢູ່ແຄມທາງ ແຕ່ເນື້ອທີ່ດິນທີ່ຖືກຕັດອອກນັ້ນຍັງແມ່ນຊັບສິນຂອງເຈົ້າຂອງເຮືອນບໍ່ແມ່ນພື້ນທີ່ສາທາລະນະ.