ຢູ່ສຳນັກງານປົກຄອງບ້ານດົງຄຳຊ້າງ ເມືອງຫາຊາຍຟອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຜ່ານມານີ້, ໄດ້ມີການເຮັດບົດບັນທຶກກັບບຸກຄົນທີ່ສ້າງຄວາມປັ່ນປ່ວນໃຫ້ແກ່ສັງຄົມດ້ວຍການແຊຂ່າວປອມ ກ່ຽວກັບ ບຸກຄົນທີ່ເຜີຍແຜ່ ຄຣີບສຽງ ແລະ ຮູບພາບ ທີ່ສ້າງຄວາມເຊື່ອມເສຍໃຫ້ແກ່ບຸກຄົນອື່ນ ເຊັ່ນວ່າ: ປ່ອຍຂ່າວ ຮ້ານ 3 ອ້າຍນ້ອງ, ຮ້ານຊີແພັກ(ຕົ້ນເຂົ້າ) ແລະ ຮ້ານມາສໂຊ ວ່າມີຜູ້ຕິດເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ -19 ເຊິ່ງຂ່າວດັ່ງກ່າວນີ້ແມ່ນບໍ່ມີມູນຄວາມຈິງແຕ່ຢ່າງໃດ.

ດັ່ງນັ້ນ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ບ້ານດົງຄຳຊ້າງ ຈຶ່ງໄດ້ເອີ້ນຜູ້ກະທຳຜິດທີ່ແຊຂ່າວປອມນັ້ນ ມາຕັກເຕືອນ, ຂໍໂທຕໍ່ເຈົ້າຂອງຮ້ານ ແລະ ຂໍໂທດຕໍ່ສັງຄົມ ທີ່ສ້າງກະແສຂ່າວປອມ ເພື່ອປັ່ນປ່ວນສັງຄົມ ແລະ ຕໍ໋ບຸກຄົນອື່ນໃຫ້ມີຄວາມເຊື່ອມເສຍ.

Medialaos MMD