ບໍລິສັດ ໂທລະພາບດີຈີຕອນລາວ ຈຳກັດ ໄດ້ປ່ອຍສັນຍານໃຫ້ລູກຄ້າທຸກທ່ານຮັບຊົມຟຣີນັບຕັ້ງແຕ່ມື້ນີ້ ຈົນເຖິງ ວັນທີ 30/04/2020 ເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ລູກຄ້າທີ່ບໍ່ສາມາດອອກມາຈ່າຍຄ່າຮັບຊົມໄດ້ໃນຊ່ວງນີ້

ເບີໂທ: 021 462001, 021 462002, 020 2803 7516 (ເບີໂທພະແນກເຕັກນິກ)