ເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍຄຳສັ່ງວ່າດ້ວຍການເພີ່ມທະວີມາດຕະການສະກັດກັ້ນ, ກັນການລະບາດ, ຄວບຄຸມ ແລະ ກຽມຄວາມພ້ອມຮອບດ້ານເພື່ອຕ້ານພະຍາດໂຄວິດ-19 ສະບັບເລກທີ 06/ນຍ, ລົງວັນທີ 29 ມີນາ 2020. ໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ ກະຊວງອຸດສະຫະກຳການຄ້າໄດອອກແຈ້ງການເລກທີ 0348/ອຄ.ກຫອ,ລົງວັນທີ 31 ມີນາ 2020 ກ່ຽວກັບ ການປິດການດຳເນີນກິດຈະການໂຮງງານອຸດສາຫະກຳ ຊົ່ວຄາວຕັ້້ງແຕ່ 1-19 ເມສາ 2020 ເພພື່ອສະກັດກັ້ນການລະບາດຂອງພະຍາດໂກວິດ. ເຊິ່ງມີບັນຊີລາຍຊື່ໂຮງງານຕາມເອກະສານຂ້າງລຸ່ມ.