ໃນເວລາທີ່ເກີດວິກິດທາງການໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຄຸ້ມຄອງເລື່ອງລາຄາສິນຄ້າຢ່າງເຂັ້ມງວດ ແຕ່ຕ້ອງຍອມຮັບວ່າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລຳບາກເພາະມີຊາວຄ້າຂາຍບາງຄົນບໍ່ຄ່ອຍໃຫ້ການຮ່ວມມືເທົ່າທີ່ຄວນ.

          ຖ້າເບີ່ງໃນພຶດຕິກຳຕົວຈີງແລ້ວຈະເຫັນວ່າມີຂອດໜື່ງທີ່ຕ້ອງແກ້ໄຂຢ່າງເດັດຂາດ ຕາມຄຳເຫັນ ຂອງຫຼາຍຄົນນັ້ນຄື: ມອບຄວາມຮັບຜິດຊອບເດັດຂາດໃຫ້ເຂົ້າຂອງຕະຫຼາດ; ຈັດສັນຕະຫຼາດ; ຜູ້ຈັດ ການຮ້ານຂາຍເຄື່ອງທັງໃຫຍ່ ແລະ ນ້ອຍທັງຫຼາຍ ໂດຍມີການເຊັນສັນຍາຜູກພັນວ່າຫາກຊາວຄ້າຂາຍບໍ່ປະຕິບັດຕາມແຈ້ງການເລື່ອງລາຄາສິນຄ້າຫາກກວດພົບເຫັນຈະລົງໂທດສອງກໍລະນີພ້ອມກັນຄື: ຜູ້ຂາຍ ແລະ ຜູ້ຄຸ້ມຄອງຕະຫຼາດ ຫຼື ຮ້ານຄ້າ ເຮັດແນວນີ້ຈະເປັນການເພີ່ມຄວາມຮັບຜິດຊອບໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງຮັດກຸມໜີ້ ເພາະໃນພຶດຕິກຳຕົວຈີງຊາວຄ້າຂາຍຂື້ນລາຄາສິນຄ້າບໍ່ສາມາດເຮັດໄດ້ຕາມລຳພັງຫາກບໍ່ມີຕົວຊ່ວຍທຳທ່າເສີຍບໍ່ຮູ້ຮ້ອນບໍ່ຮູ້ໜາວ.

ຟັງເບີ່ງຄຳເຫັນກໍ່ມີສ່ວນຖືກແຕ່ບໍ່ແມ່ນຮອຍເປີເຊັນນໍ! ຜູ້ຄຸ້ມຄອງເພີ່ນກໍ່ມີມາດຕະການຢູ່ດອກແຕ່ຫາກຊາວຄ້າຂາຍເຫັນແກ່ໄດ້ຢ່າງດຽວມັນກໍ່ເກີດກໍລະນີສວຍໂອກາດຂື້ນລາຄາ ຫຼື ວ່າໂກງຕາຊີງ ແຕ່ໃນທີ່ສຸດຫາກຜູ້ຄຸ້ມຄອງເຂັ້ມງວດ, ເຂັ້ມແຂງຜົນທີ່ສຸດການສວຍໂອກາດກໍ່ໝົດໄປໃນທີ່ສຸດ. ສ່ວນການລົງກວດກາ, ປັບໃໝຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ການຄ້າກໍ່ມີແຕ່ມັນບໍ່ໝັ້ນຄົງຄືເຂັ້ມງວດຕໍ່ຜູ້ຄຸ້ມຄອງ.

ຂໍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ໝັ່ນລົງກວດກາເຂັ້ມງວດຫາກທົດລອງຄືຄຳເຫັນຂ້າງເທີງກໍ່ອາດເປັນໄປໄດ້ໂດຍດີ. ແຕ່ກໍ່ຍອມຮັບວ່າລຳບາກໜ້ອນໜື່ງໃນຄັ້ງທຳອິດ.

ໂດຍ: ທິດດີ