● ອາດເວົ້າໄດ້ວ່າກອງປະຊຸມລັດຖະບານ ສະໄໝສາມັນປະຈຳເດືອນ ເມສາ 2020 ທີ່ໄຂຂຶ້ນ ແລະ ປິດລົງໃນມື້ດຽວ ຄື: ວັນທີ 23 ເມສາ 2020 ນັ້ນເປັນກອງປະຊຸມລົງເລິກສະເພາະວຽກງານປ້ອງກັນ, ຄວບຄຸມ ແລະ ແກ້ໄຂການແຜ່ລະບາດຂອງພະບາດໂຄວິດ -19 ແລະ ຜົນກະທົບຕໍ່ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ທັງຜັນຂະຫຍາຍນະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບດັ່ງກ່າວ.

          ຍ້ອນມີເນື້ອທີ່ຈຳກັດ ຜູ້ຂຽນຂໍອະນຸຍາດນຳເອົາບາງຈຸດສຳຄັນໃນຄຳຖະແຫຼງຜົນຂອງກອງປະຊຸມມານຳສະເໜີ ດັ່ງນີ້:

          ສຳລັບເປົ້າໝາຍໃນຕໍ່ໜ້າມີ ສາມ ເປົ້າໝາຍຄື:

 1. ປົກປ້ອງຊີວິດ ແລະ ສຸຂະພາບຂອງປວງຊົນ; ຮັບປະກັນບໍ່ໃຫ້ມີການລະບາດຂອງພະຍາດອອກສູ່ວົງກວ້າງ ແລະ ພະຍາຍາມໃຫ້ຮັກສາຈຳນວນຜູ້ຕິດເຊື້ອໃນ 19 ຄົນນີ້ເທົ່ານັ້ນ, ພ້ອມທັງພະຍາຍາມປິ່ນປົວຜູ້ຕິດເຊື້ອໃຫ້ຫາຍດີ.
 2. ພະຍາຍາມເຮັດທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຂອງການລະບາດພະຍາດດັ່ງກ່າວ ຕໍ່ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງລາວໃຫ້ໜ້ອຍທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ຈະເຮັດໄດ້.
 3. ຕ້ອງຮັບປະກັນຄວາມສະຫງົບ; ຄວາມປອດໄພ; ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຂອງສັງຄົມ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງຊາດ.

ເພື່ອເຮັດໃຫ້ ສາມ ເປົ້າໝາຍດັ່ງກ່າວໃຫ້ບັນລຸຜົນ ຈຶ່ງມີບາງນະໂຍບາຍອອກມາ ເປັນຕົ້ນ:

 • ຮີບຮ້ອນກວດກາກິດຈະການ; ໂຄງການ; ໂຮງຈັກ-ໂຮງງານ ເລື່ອງສືບຕໍ່ປິດ ແລະ ສາມາດດຳເນີນການໄດ້.
 • ສືບຕໍ່ປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະການຕ່າງໆແກ້ໄຂບັນຫາທຸລະກິດທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ.
 • ມອບໝາຍໃຫ້ກະຊວງໂຍທາທີການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ແກ້ໄຂບັນຫາການຈໍລະຈອນສິນຄ້າ-ການຂົນສົ່ງ ແລະ ສິນຄ້າຕາມຊາຍແດນ.
 • ຄົ້ນຄວ້ານະໂຍບາຍລະບົບປະກັນສັງຄົມ; ແກ້ໄຂບັນຫາແຮງງານນອກກົດໝາຍ.
 • ຈັດຕັ້ງແຜນວຽກງານວັດທະນະທຳ-ທ່ອງທ່ຽວ ທີ່ຖືກປິດໃຫ້ໄດ້ກັບມາບໍລິການພາຍຫຼັງວັນທີ 3 ພຶດສະພາ 2020 ແລະ ຫຼັງການລະບາດ.
 • ລົງເລິກບັນດາຂໍ້ສະເໜີຕ່າງໆດ້ານນະໂຍບາຍການເງິນ-ທະນາຄານ, ສົ່ງເສີມການຜະລິດກະສິກຳ ແລະ ວາງແຜນການຟື້ນຟູເປັນແຕ່ລະໄລຍະ.
 • ຂໍເລື່ອນການຊຳລະໜີ້ຂອງລັດຖະບານຕາມນະໂຍບາຍຂອງສາກົນ ແລະ ສະເໜີການກູ້ຢືມໃໝ່ສຳລັບການແກ້ໄຂບັນຫາໂຄວິດ -19.
 • ສັງລວມຄຳສະເໜີ ແລະ ຄຳເຫັນຕ່າງໆເພື່ອພິຈາລະນາໄວ້ເປັນບ່ອນອີງ ແລະ ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍ.

ຂ້າງເທິງນັ້ນແມ່ນບາງເນື້ອໃນສຳຄັນທີ່ຜູ້ຂຽນຂໍອະນຸຍາດສັງລວມນຳສະເໜີໃຫ້ຜູ້ອ່ານກຳໄດ້.

ຂໍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ໝົດທຸກຄົນ ໂດຍສະເພາະຂະແໜງເສດຖະກິດຕ້ອງກຳແໜ້ນນະໂຍບາຍດັ່ງກ່າວ ເພື່ອພ້ອມກັນຜ່ານຜ່າຈາກວິກິດການໃນຄັ້ງນີ້.

ໂດຍ: ທິດດີ.