ເກີດມີຫາງສຽງເລື່ອງມີບາງທ້ອງຖີ່ນມີແຈ້ງການເກັບເງີນຄ່າທໍານຽມຕ່າງໆ ໃນເວລາທີ່ພະຍາດ Covid-19 ລະບາດ.

ປະກົດການນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ: ບໍ່ກຳແໜ້ນເນື້ອໃນຄຳສັ່ງ 06/ນຍ.. ສະນັ້ນຕ້ອງອ່ານໃຫ້ເຂົ້າໃຈ ແລະ ປະຕິບັດໃຫ້ຖືກຕ້ອງ.. ໂດຍສະເພາະການລະດົມທຶນ ຫຼື ເກັບລາຍຮັບ. ໃນຄຳສັ່ງຂໍ້ທີ່ 11 ນັ້ນມີ, ຂໍ້ທີ 6 ນ້ອຍບອກວ່າ: “..ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເພື່ອລະດົມການຊ່ວຍເຫຼືອໃນດ້ານຕ່າງໆ ທີ່ຈຳເປັນເປັນຕົ້ນຊ່ຽວຊານ; ແພດໝໍ; ເຄື່ອງມືແພດ; ອຸປະກອນປ້ອງກັນການຕິດເຊື້ອ; ຊຸດກວດກາເຊື້ອພະຍາດ; ຢາປົວພະຍາດ; ທຶນຮອນ ແລະ ດ້ານອື່ນໆ ທີ່ຈຳ ເປັນ…”

ແຕ່ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເຫັນວ່າມີບາງທ້ອງຖີ່ນອອກແຈ້ງການເກັບເງີນຄ່າທຳນຽມ; ຄ່າປັບໃໝຜູ້ລະເມີດຄຳ ສັ່ງ ເຊີ່ງເຫັນວ່າບໍ່ສອດຄ່ອງ ແລະ ຖືກຕ້ອງ ແລະ ໃນທີ່ສຸດກໍ່ຖືກລະງັບ.

ແຕ່ແລ້ວເຫດການກໍ່ມັກເກີດຊໍ້າອີກເຊີ່ງໃນມໍ່ໆ ມານີ້ກໍ່ມີແຈ້ງການຂອງເມືອງໜື່ງປັບໃໝຜູ້ບໍ່ໃສ່ຜ້້າອັດປາກ-ອັດດັງ!. ແລະ ເລື່ອງການເກັບຄ່າຮຽນ ຂອງໂຮງຮຽນເອກະຊົນ ໃນເດືອນເມສາ ເຊີ່ງໃນຕົວຈີງນັກຮຽນບໍ່ໄດ້ເຂົ້າໂຮງຮຽນເພາະການປະຕິບັດຕາມຄຳສັ່ງ 06/ນຍ. ບໍ່ທໍ່ນັ້ນຍັງມີບາງທ້ອງຖີ່ນຍັງມີການກຳຈັດ ແລະ ສ້າງຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃຫ້ປະຊາຊົນໄປທຳການຜະລິດ; ໄປນາ; ໄປສວນ ແລະ ໄປທໍາມາຫາກິນ ເຊີ່ງໃນຄຳສັ່ງບໍ່ໄດ້ຫ້າມ.

ໃນຍາມວິກິດແບບນີ້ຕ້ອງຖືຫຼັກເສຍສະຫຼະເປັນໂຕນໍາໜ້າ; ການລະດົມທຶນແມ່ນອະນຸຍາດລະດົມຕາມສັດທາ ບໍ່ແມ່ນແຈ້ງການບົ່ງຕົວເລກທໍ່ນັ້ນທໍ່ນີ້; ຜູ້ເຮັດທຸລະກິດກໍ່ຄວນເຫັນໃຈກັນ ເຊັ່ນ: ກໍລະນີນັກຮຽນບໍ່ໄດ້ຮຽນພັດຊິໃຫ້ເສຍຄ່າຮຽນ.

ຂໍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເຂົ້າໃຈ ແລະ ປະຕິບັດໃຫ້ຖືກຕ້ອງຄຳສັ່ງເລກທີ 06/ນຍ.

ໂດຍ: ທິດດີ.