ເລື່ອງການກະກຽມເປີດຮຽນຄືນໃນສະຖານສາມັນສຶກສາປີສຸດທ້າຍ ແລະ ສະຖານທີ່ອອກກຳລັງກາຍ-ກິລາກາງແຈ້ງ ເພື່ອຮັບປະກັນການປ້ອງກັນ, ຄວບຄຸມ ແລະ ແກ້ໄຂການລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19 ຄວນປະຕິບັດຕາມຄຳແນະນຳລຸ່ມນີ້: