ສຳລັບການເປັນເຈົ້າຂອງທຸລະກິດຕົນເອງ ແມ່ນຄ້າຍຄືກັບອາຊີບໜື່ງ ຊື່ງຄົນທີ່ຈະປະສົບຜົນສໍາເລັດໃນອາຊີບນີ້ໄດ້ ຕ້ອງມີທັດສະນະຄະຕິສຳຄັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍທີ່ຈະນຳພາທຸລະກິດໄປສູ່ຄວາມສຳເລັດ ເຮົາມາທົດລອງຄົ້ນຄ້ວາເບິ່ງວ່າຖ້າທ່ານຕ້ອງການທີ່ຈະເດີນໃນເສັ້ນທາງນີ້ ເຈົ້າມີທັດສະນະຄະຕິເຫຼົ່ານີ້ບໍ່? ແລະ ພ້ອມທີ່ຈະລຸຍບັນຫາ ຫຼື ບໍ່?

ທັດສະນະຄະຕິທີ 1 ຄວາມສາມາດໃນການບໍລິຫານດ້ານການເງີນ!

ກ່ອນອື່ນໝົດທ່ານຕ້ອງມີຄວາມຮູ້ດ້ານການບໍລິຫານທາງການເງີນທີ່ດີ ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນທ່ານຈະບໍ່ສາມາດເຮັດທຸລະກິດຂອງທ່ານໄດ້ ທ່ານຄວນຮູ້ການໃຊ້ຈ່າຍໃນແຕ່ລະເດືອນວ່າໝົດເທົ່າໃດ? ລາຍຮັບພຽງພໍກັບລາຍຈ່າຍບໍ່? ຖ້າຄຳຕອບຂອງທ່ານແມ່ນ “ລາຍຮັບບໍ່ພຽງພໍ” ທ່ານຈໍາເປັນຕ້ອງດັດປັບການຄຸ້ມຄອງງົບປະມານຂອງລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍທຸລະກິດຂອງທ່ານໃຫ້ສົມດຸນ ຫຼື ປັບປຸງກຳໄລ ເພາະວ່າໝາກຫົວໃຈທຸກໆ ທຸລະກິດແມ່ນຕ້ອງມີເງິນສົດໝູນວຽນດີ ຖ້າກະແສເງີນສົດບໍ່ດີມັນຈະມີບັນຫາຫຼາຍຢ່າງເຂົ້າມາຕໍ່ເນື່ອງ ເປັນຕ່ອງໂສ້ນໍາອີກ.

ທັດສະນະຄະຕິທີ 2 ຄວາມສາມາດໃນການຜະລິດສິນຄ້າ ຫຼື ການບໍລິການ!

ຜະລິດຕະພັນ ຫຼື ການບໍລິການທີ່ດີເລີດນັ້ນຈະເຮັດໃຫ້ທຸລະກິດເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍໂຕ ແລະ ໝັ້ນຄົງໃນໄລຍະຍາວ ແຕ່ຖ້າສິນຄ້າ ຫຼື ການບໍລິການບໍ່ດີ ຊ້າ ຫຼື ໄວ ທ່ານຈະຂາຍດີແຕ່ຕອນທໍາອິດ ແຕ່ໃນຕອນທ້າຍຖ້າຜະລິດຕະພັນ ຫຼື ການບໍລິການນັ້ນບໍ່ດີ ຄົນທັງຫຼາຍກໍ່ຈະຕີຫ່າງຈາກທ່ານ.

ທັດສະນະຄະຕິທີ 3 ຄວາມສາມາດໃນການສ້າງເພື່ອນມິດຜູ້ປະກອບການ!

ອີກວິທີໜຶ່ງສຳລັບທ່ານທີ່ຈະປະສົບຜົນສຳເລັດແມ່ນການຊອກຫາເພື່ອນທີ່ມີຄວາມຮູ້ ກ່ຽວກັບທຸລະກິດ ເພື່ອເປັນທີ່ປຶກສາ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ຄວາມຮູ້ທີ່ເປັນປະໂຫຍດແກ່ທ່ານ ຖ້າຫາກທ່ານມີເພື່ອນໃນອຸດສາ ຫະກຳຫຼາຍເທົ່າໃດ ໂອກາດຂອງຄວາມສຳເລັດຂອງທ່ານຈະເພີ່ມຂື້ນເລື້ອຍໆ.

ທັດສະນະຄະຕິທີ 4 ຮູ້ຈຸດແຂງ ແລະ ຈຸດອ່ອນຂອງຕົນເອງ!

ເຈົ້າຂອງທຸລະກິດບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງເປັນຄົນທີ່ສົມບູນແບບໃນທຸກໆສິ່ງ ທຸກໆຢ່າງ ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມທ່ານຄວນເຂົ້າໃຈຈຸດແຂງ ແລະ ຈຸດອ່ອນຂອງຕົນເອງ ທ່ານສາມາດປະເມີນຕົນເອງໄດ້ ເຊີ່ງມັນຈະນຳ ໄປສູ່ການຕັດສິນໃຈເລືອກຄູ່ຮ່ວມງານ ສະມາຄົມ ຫຼື ຄັດເລືອກພະນັກງານທີ່ເໝາະສົມ ສິ່ງທີ່ທ່ານຄວນເຮັດແມ່ນການພັດທະນາຈຸດແຂງຂອງຕົນເອງທີ່ມີຢູ່ ແລະ ການຊອກຫາຄົນທີ່ເກັ່ງກວ່າໃນເລື່ອງທີ່ທ່ານບໍ່ຊຳນານ ເພື່ອມາຈະຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ທຸລະກິດຂອງທ່ານເຂັ້ມແຂງຍິ່ງຂຶ້ນ.

ທັດສະນະຄະຕິທີ 5 ຄວາມສາມາດໃນການສ້າງທີມທີ່ມີປະສິດຕິພາບ!

ກ່າວເຖິງການຮັບຈ້າງ ແມ່ນໜຶ່ງໃນທັດສະນະຄະຕິທີ່ສຳຄັນສຳລັບຜູ້ປະກອບການຕ້ອງມີ ເພາະບໍລິສັດທີ່ມີຊື່ສຽງແມ່ນການເຕົ້າໂຮມກຸ່ມຄົນທີ່ຕ້ອງການເຮັດວຽກເປັນທີມ ສະນັ້ນຖ້າທ່ານມີທີມທີ່ເຂັ້ມແຂງ ທຸລະກິດຂອງທ່ານກໍ່ແຂງແຮງ ແຕ່ຖ້າທີມງານຂອງທ່ານບໍ່ເກັ່ງພໍ ນອກຈາກທຸລະກິດຈະບໍ່ຂະຫຍາຍຕົວຕາມທີ່ຄາດໝາຍແລ້ວ ບາງທີອາດຈະຮ້າຍແຮງກວ່າເກົ່າອີກ.

ແລະ ເມື່ອທ່ານຮັບສະໝັກພະນັກງານໃໝ່ ທ່ານຕ້ອງສາມາດຂາຍວິໄສທັດໃຫ້ແກ່ຄົນໃນອົງກອນ ເພື່ອໃຫ້ພວກເຂົາຮູ້ວ່າລະບົບດັ່ງກ່າວກຳລັງເຮັດຫຍັງ ແລະ ບໍ່ຄວນເຮັດຫຍັງ ເພື່ອໃຫ້ບໍລິສັດເຄື່ອນໄຫວໄປໃນທິດທາງດຽວກັນ ແລະ ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນການຝຶກອົບຮົມພະນັກງານໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ ແລະ ທັດສະນະຄະຕິທີ່ດີ ຈະຊ່ວຍເພີ່ມປະສິດທິພາບການເຮັດວຽກໃຫ້ດີຍິ່ງຂື້ນ ແລະ ສົ່ງຜົນໃຫ້ບໍລິສັດເຕີບໃຫຍ່ໃນໄລຍະຍາວ.

ຈາກນັ້ນທ່ານຈຳເປັນຕ້ອງມີການບໍລິຫານທີ່ດີເຊັ່ນກັນ ໃນຊ່ວງໄລຍະທໍາອິດຂອງການຂະຫຍາຍຕົວທຸ ລະກິດນັ້ນ ທ່ານຈະເປັນນາຍຈ້າງຂອງພະນັກງານທັງໝົດ ສະນັ້ນທ່ານຕ້ອງເຂົ້າໃຈບັນຫາ ແລະ ເຂົ້າໃຈທີມງານເປັນຢ່າງດີ.

ທັດສະນະຄະຕິທີ 6 ຄວາມສາມາດໃນການເຮັດການຕະຫຼາດເພື່ອເຂົ້າຫາລູກຄ້າຂອງທ່ານ!

ແນ່ນອນການເຮັດທຸລະກິດຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຊອກຫາລູກຄ້າທີ່ຊື້ຜະລິດຕະພັນ ເພາະການຜະລິດສິນຄ້າເຮັດອອກມາກໍ່ເພື່ອຂາຍ ກ່ອນອື່ນໝົດທ່ານຕ້ອງສາມາດລະບຸເປົ້າໝາຍລູກຄ້າທີ່ທ່ານຕ້ອງການໃນຕະຫຼາດເສຍກ່ອນວ່າສິ່ງທີ່ລູກຄ້າຂອງທ່ານມີລັກສະນະແນວໃດ ຕົວຢ່າງ: ເພດ, ອາຍຸ, ການສຶກສາ, ການເຮັດວຽກ, ການເງີນ, ທີ່ຢູ່ອາໃສ, ຊີວິດການເປັນຢູ່ ແລະ ອື່ນໆ…

ນອກຈາກໃນຍຸກ 4.0 ນີ້ແລ້ວ ທ່ານຈຳເປັນຕ້ອງຮຽນຮູ້ການຕະຫຼາດ online ເຊີ່ງສາມາດເຂົ້າເຖິງຜູ້ຄົນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍໃນເວລາສັ້ນໆ ແຖມຍັງໃຊ້ຕົ້ນທຶນໄລຍະເບື້ອງຕົ້ນຕໍ່າກ່ວາການຕະຫຼາດແບບດັ້ງ ເດີມ.

ທັດສະນະຄະຕິທີ 7 ຄວາມສາມາດໃນການປິດການຂາຍ!

ເມື່ອທ່ານສາມາດບັນລຸເປົ້າໝາຍໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ ສິ່ງຕໍ່ໄປທີ່ຈຳເປັນໃນການເຮັດທຸລະກິດແມ່ນ “ປິດການຂາຍ” ເພາະມັນຈະບໍ່ມີປະໂຫຍດຫຍັງເລີຍ ຖ້າທ່ານສາມາດຊອກຫາລູກຄ້າເຂົ້າຮ້ານໄດ້ ແຕ່ບໍ່ມີໃຜຊື້ຜະລິດຕະພັນຂອງທ່ານແຕ່ຢ່າງໃດເລີຍ ແລະ ທຸລະກິດບໍ່ສາມາດຢູ່ລອດໄດ້ຖ້າບໍ່ມີການປິດການຂາຍ.

ທັດສະນະຄະຕິທີ 8 ຄວາມສາມາດໃນການກຳຈັດຄວາມລົ້ມເຫຼວ!

ທ່ານອາດຈະເຄີຍໄດ້ຍິນປະໂຫຍກນີ້ “ຄົນທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດສູງແມ່ນຄົນທີ່ເຮັດຜິດພາດເກືອບທັງ ໝົດໃນທຸລະກິດນັ້ນໆ ມາແລ້ວ” ການເຮັດທຸລະກິດມີຂຶ້ນແລ້ວກໍ່ມີລົງມັນເປັນເລື່ອງທຳມະດາ ຄືກັບເປັນການທົດລອງລະຫວ່າງຄົນທີ່ຕ້ອງການປະສົບຜົນສຳເລັດໃດໜື່ງ ແລະ ຄົນທີ່ພຽງແຕ່ຢາກປະສົບຜົນສຳເລັດເທົ່ານັ້ນ.

ເມື່ອເຮັດຜິດທ່ານຄວນຮຽນຮູ້ ແລະ ເກັບກ່ຽວປະສົບການນັ້ນເພື່ອປັບປຸງ ແລະ ແກ້ໄຂໃຫ້ມັນດີຍີ່ງຂື້ນ ເຮັດຜິດພາດໃນເລື່ອງເດີມໆ ໃຫ້ມັນໜ້ອຍລົງ ແລະ ຕ້ອງເຮັດມັນໃຫ້ດີຂື້ນກວ່າເກົ່າ.

ທັດສະນະຄະຕິທີ 9 ປັບທັດສະນະຄະຕິຂອງຕົນເອງໃຫ້ເປັນບວກ!

ໃນການເຮັດທຸລະກິດມັກມີບັນຫາເຂົ້າມາ ຮູ້ສຶກອຶດອັດສະເໝີ ເຊີ່ງໃນຖານະທ່ານເປັນເຈົ້າຂອງ ແລະ ເປັນຜູ້ນຳທີມ ທ່ານຕ້ອງຈັດການກັບບັນຫາເຫຼົ່ານັ້ນໃຫ້ຈົນໄດ້ ຈົ່ງຫັນທຸກວິກິດໃຫ້ເປັນໂອກາດ ໂດຍການດັດປັບທັດສະນະຄະຕິຕົນເອງໃຫ້ເປັນໂອກາດ ຢ່າພະຍາຍາມໄປຈົ່ມປັກກັບບັນຫາເຫຼົ່ານັ້ນ ເພາະວ່ານອກຈາກຈະບໍ່ຊ່ວຍຫຍັງແລ້ວ ຍັງເຮັດໃຫ້ສະຖານະການຮ້າຍແຮງກວ່າເກົ່າ “ມັນມີໂອກາດຢູ່ໃນທຸກໆ ວິກິດ”

ທັດສະນະຄະຕິທີ 10 ວິໄສທັດທີ່ດີ!

ທຸລະກິດແມ່ນເລື່ອງຂອງການຢືນໄລຍະຍາວ ບໍ່ມີທີ່ສິ້ນສຸດ ມັນບໍ່ແມ່ນເລື່ອງຂອງການໄປເຖິງເສັ້ນໄຊ ຫຼື ການເປັນທີໜື່ງ ແຕ່ມັນເປັນເລື່ອງຂອງການຢືນຢູ່ຕໍ່ໄປໃຫ້ຍືນຍາວ ໂດຍສະເພາະໃນຍຸກເຕັກໂນໂລຢີທີ່ໂລກໝູນວຽນໄວກ່ວາໃນອະດີດຫຼາຍຮ້ອຍພັນຄັ້ງນັ້ນ ຖ້າທຸລະກິດໃດໜຶ່ງບໍ່ສາມາດປັບຕົວເຂົ້າກັບຍຸກໃໝ່ໆ ຫຼື ເຕັກໂນໂລຢີໃໝ່ໆ ທີ່ກຳລັງເຂົ້າມາໄດ້ສຸດທ້າຍທຸລະກິດທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດສູງອາດຈະລົ້ມລະລາຍໃນກະພິບຕາ.

ສະນັ້ນ ເມື່ອເບິ່ງເສັ້ນທາງທຸລະກິດທີ່ຍາວນານ ແລະ ກຽມພ້ອມທີ່ຈະຈັດການ ເຊີ່ງມັນເປັນສິ່ງສຳຄັນທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ທຸລະກິດຂອງທ່ານມີຊີວິດຊີວາໃນຍຸກໃດໜຶ່ງ ແລະ ສາມາດກາຍເປັນນາຍໄດ້ງ່າຍ ແຕ່ກົດລະບຽບ 80/20 ກໍ່ຍັງຄືເກົ່າ ເພາະວ່າຜູ້ທີ່ສາມາດຢູ່ລອດໄດ້ໃນໄລຍະຍາວແມ່ນມີພຽງແຕ່ 20 ເປີເຊັນເທົ່ານັ້ນ.