ສອງອາທິດມານີ້ ອາກາດຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນເຖິງຂັ້ນ 40-42 ອົງສາ…ຮ້ອນແທ້ໆ ຢູ່ຫ້ອງແອກໍພໍຢູ່ໄດ້ ແຕ່ຢູ່ໝົດມື້ກໍ່ເມື່ອຍ.

ໃນຍາມຢູ່ເຮືອນຕ້ານພະຍາດໂຄວິດ -19 ນີ້ ການໃຊ້ໄຟຟ້າຫຼາຍແທ້ໆ ແຕ່ຍັງບໍ່ທັນຮູ້ວ່າບິນເດືອນ 5 ຈະອອກມາຢ່າງໃດ.

ມາຄຽງຄູ່ກັບອາກາດຮ້ອນນີ້ ຄົນກໍ່ໃຈຮ້ອນ ເຊິ່ງກໍ່ຕ້ອງຍອມຮັບວ່າມີສະພາບແວດລ້ອມກົດດັນຫຼາຍ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ: ລາຍຮັບບໍ່ພໍຈ່າຍເພາະເດືອນເມສາຫຼາຍບ່ອນພັກຈຳຕ້ອງເສຍລາຍຮັບໄປ…ເມື່ອເປັນເຊັ່ນນີ້ຜູ້ມີລາຍຮັບຕ່ຳໂດຍສະເພາະ ພວກມະນຸດເງິນເດືອນລຳບາກ…ລຳພັງແຕ່ຄ່າເຊົ່າເຮືອນ; ຄ່ານ້ຳ-ຄ່າໄຟຟ້າ ກໍ່ເອົາໄປເກືອບໝົດແລ້ວ.

ຈາກຄວາມກົດດັນນີ້ ມັນກະທົບໃສ່ຈິດໃຈນຳໄປສູ່ການລະເບີດທາງອາລົມ ກາຍເປັນການຜິດຖຽງໃນຄອບຄົວເຊິ່ງບາງຄອບຄົວກໍ່ແຕກຫັກ ມີການລົງໄມ້ລົງມືເລືອກຕົກຢາງອອກ. ເບື້ອງພວກມານສັງຄົມກໍ່ມັກເຄື່ອນໄຫວຍາມນີ້ ພົ້ນເດັ່ນກໍ່ແມ່ນພວກຂີ້ລັກງັດແງະ; ຕວົະຕົ້ມຫຼອກຫຼວງ ເພາະມີຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງຫາທຸກວິທີທາງເພື່ອເອົາຕົວລອດ.

ແຕ່ທຸກຢ່າງມີທາງອອກສະເໝີ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ການເພິ່ມພູນຜະລິດຜົນ…ປູກຝັງ-ລ້ຽງສັດ, ຈຸດນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ແກ່ການດຳລົງຊີວິດເຮົາໄດ້…ໄປຄຽງຄູ່ກັບການປະຢັດອົດອອມໃນການໃຊ້ຈ່າຍ, ສ້າງວິກິດໃຫ້ເປັນໂອກາດ…ພວກມານສັງຄົມກໍ່ຖືກເຈົ້າໜ້າທີ່ລົງໂທດທັນການ ຄືດັ່ງເຫັນເປັນຂ່າວ ບໍ່ວ່າພວກຂີ້ລັກປຸ້ນຈີ້…ພວກຂີ່ລົດກວນບ້ານກວນເມືອງ.

ອັນສຳຄັນຍັງຄົງແມ່ນຄວາມອົດທົນອາກາດຮ້ອນ ແຕ່ພວກເຮົາບໍ່ຮ້ອນຕາມ…ໃນຄອບຄົວກໍ່ພະຍາຍາມອະທິບາຍເຫດຜົນ…ມີບາງອັນກໍ່ໂຈະ ຊື້ແຕ່ແນວຈຳເປັນ ຄິດວ່າພວກເຮົາຈະຜ່ານຜ່າໄປດ້ວຍກັນໄດ້. ຜ່ານມາ 1 ເດືອນແລ້ວທີ່ປະເທດເຮົາບໍ່ມີຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ -19. ແນ່ນອນທາງການເພີ່ນກໍ່ຈະມີມາດຕະການຜ່ອນຜັນຕື່ມອີກ…ຮອດເວລາໃດໜຶ່ງພວກເຮົາຈະກັບຄືນສູ່ສະພາບປົກກະຕິ ໃນການດຳລົງຊີວິດ…

ເຖິງອາກາດຮ້ອນ ແຕ່ໃຈເຮົາບໍ່ຮ້ອນຕາມມັນກໍ່ຖືວ່າເຮົາຊະນະ.

ໂດຍ: ທິດດີ