ຖ້າທ່ານກວດເບິ່ງເງິນໃນກະເປົາຂອງທ່ານໃນປີຜ່ານມາ ທ່ານອາດຈະພົບວ່າລາຍຮັບຂອງທ່ານຄ້າຍຄືກັນກັບການຖືກແຊ່ແຂງໂດຍສະມາຊິກພະນັກງານ, ບໍ່ມີການເໜັງຕີງ ຍົກຕົວຢ່າງ ມີລາຍຮັບເປັນລ້ານມາຫຼາຍປີ ແຕ່ເຮັດແນວໃດກໍ່ບໍ່ເຖີງຮ້ອຍລ້ານຈັກເທື່ອ ຫຼື ບາງຄົນທີ່ເຮັດທຸລະກິດໄດ້ຫຼາຍແສນຕໍ່ເດືອນ ່ແຕ່ບໍ່ມີແວວໄດ້ເງີນລ້ານເລີຍ.

ເຫດຜົນທຳອິດທີ່ເປັນແນວນີ້ ຍ້ອນວ່າສະໝອງຂອງພວກເຮົາຊິນເຄີຍກັບແບບເດີມໆ ເຊີ່ງເຮົາມີຄວາມສະດວກສະບາຍ ຮັກສາໃຫ້ພວກເຮົາປອດໄພ ແລະ ຢູ່ໃນແນວຄວາມຄິດເດີມໆ ເຊິ່ງຖ້າພວກເຮົາພະຍາຍາມເບິ່ງຄືນໃນຊ່ວງເວລາທີ່ພວກເຮົາຍັງນ້ອຍ ທ່ານຈະໄດ້ພົບເຫັນລາຍຮັບດັ່ງກ່າວໃຫຍ່ຕາມຄວາມຄິດຂອງພວກເຮົາ ເຊັ່ນວ່າ: ຕອນທີ່ພວກເຮົາຍັງເປັນນັກຮຽນ ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ຄິດກ່ຽວກັບການຫາເງິນແທ້ໆ ເພາະວ່າຄົນສ່ວນຫຼາຍຈະໄດ້ເງິນຫຼາຍຈາກພໍ່ແມ່ ໃນນັ້ນການຮັບເອົາອາຫານຫວ່າງນັບຮ້ອຍພັນຊະນິດແມ່ນຖືວ່າມີຫຼາຍແລ້ວ ຫຼັງຈາກຮຽນຈົບ ມີວຽກເຮັດ ເມື່ອພວກເຮົາຮຽນຮູ້ທັກສະໃໝ່ໆ ສະໝອງຂອງພວກເຮົາມີຄວາມຮູ້ຫຼາຍຂື້ນ ໃນນັ້ນພວກເຮົາສາມາດນຳໃຊ້ຄວາມຮູ້ນັ້ນຫາເງິນໄດ້ຫຼາຍ ເຊິ່ງມັນອາດຈະພັດທະນາໄປເປັນຮ້ອຍພັນ ສາມາດເປັນລ້ານໆ ໃນອະນາຄົດ ແລະ ນີ້ແມ່ນ 1 ເຄັດລັບລັບການຝຶກສະໝອງທີ່ເຮັດໃຫ້ເງິນຢູ່ໃນກະເປົາຂອງທ່ານເພີ່ມຂື້ນ ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ບໍ່ມີຂີດຈຳກັດສິ່ງນັ້ນແມ່ນ “ຄວາມຮັກ”.

ທຸກຢ່າງເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍຄວາມຮັກ ແຕ່ເລື່ອງເງິນຄວາມຮັກສາມາດໃຊ້ໄດ້ເມື່ອເຮົາມີຄວາມຮັກກັບບາງຄົນ ບໍ່ວ່າຈະເປັນສະມາຊິກໃນຄອບຄົວ, ແຟນ ຫຼື ໝູ່ເພື່ອນ ສິ່ງທີ່ພວກເຮົາຈະປະຕິບັດຕໍ່ຄົນຮັກລ້ວນແຕ່ແມ່ນສິ່ງທີ່ດີງາມ.

ເຮົາມາທົດລອງສຳຫຼວດຕົນເອງວ່າເຮົາຮູ້ສຶກແນວໃດຕໍ່ຄົນທີ່ເຮົາຮັກ ຖ້າຕອນນີ້ເຈົ້າຮູ້ສຶກແບບນັ້ນ:

 • “ເຈົ້າບໍ່ສາມາດໃຫ້ຄວາມສຸກແກ່ຂ້ອຍໄດ້.”
 • “ເຈົ້າບໍ່ສຳຄັນກັບຂ້ອຍເລີຍ.”
 • “ເຈົ້າບໍ່ແມ່ນທຸກຢ່າງສຳລັບຂ້ອຍ.”
 • “ຂ້ອຍບໍ່ຮູ້ຫຍັງເລີຍກ່ຽວກັບເຈົ້າ.”
 • “ເຈົ້າເປັນຄົນຊົ່ວ. “
 • “ຂ້ອຍບໍ່ຕ້ອງການທີ່ຈະເສຍເວລາຊີວິດທັງໝົດໄປກັບເຈົ້າ.”
 • “ຂ້ອຍຄົງຈະບໍ່ຢູ່ກັບເຈົ້າໄດ້ດົນນານ.”
 • “ມັນຍາກຫຼາຍສຳລັບຂ້ອຍ ແລະ ເຈົ້າທີ່ຈະຢູ່ນຳກັນ.”
 • “ໃຜໆ ກໍ່ເວົ້າວ່າການຢູ່ກັບເຈົ້າແມ່ນການຫຼອກລວງ.”
 • “ເຈົ້າເປັນຄົນຂີ້ຕົວະ ເປັນຄົນຫຼອກລວງ.”
 • “ຂ້ອຍບໍ່ເໝາະສົມກັບເຈົ້າ ຂ້ອຍບໍ່ດີພໍສຳລັບເຈົ້າ. “
 • “ເຈົ້າດີເກີນໄປທີ່ຈະຢູ່ກັບຂ້ອຍ”

ແລະ ທ່ານພະຍາຍາມຈິນຕະນາການຄົນທີ່ກຳລັງລົມກັບເຈົ້າ ເມື່ອພວກເຂົາໄດ້ຍິນປະໂຫຍກເຫຼົ່ານີ້ວ່າພວກເຂົາຍັງຕ້ອງການອາໄສຢູ່ກັບທ່ານຫຼືບໍ່? ເຊັ່ນດຽວກັນກັບຫຼັກການເຮັດວຽກຂອງເງິນ ຖ້າທ່ານມີທັດສະນະຄະຕິທີ່ບໍ່ດີ ສຳລັບເງິນ ເງິນກໍ່ຈະບໍ່ຢູ່ກັບທ່ານ ຫຼືຖ້າຢູ່ໃນໄລຍະເວລາສັ້ນໆ ມັນຈະອອກໄປ.

ທົດລອງປ່ຽນປະໂຫຍກດັ່ງລຸ່ມນີ້:

 • “ເງີນສາມາດໃຫ້ຄວາມສຸກແກ່ຂ້ອຍ.”
 • “ເງີນມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍຕໍ່ຂ້ອຍໃນເລື່ອງທີ່ຕ້ອງການໃຊ້ເງີນ.”
 • “ຄົນທີ່ມີເງີນແມ່ນຄົນທີ່ດີ ສາມາດຊ່ວຍໄດ້ຫຼາຍຢ່າງ. “
 • “ຈະອຸທິດກຳລັງ ແລະ ພະລັງທັງໝົດຂອງຂ້ອຍເພື່ອສຶກສາເລື່ອງເງີນ ແລະ ສິ່ງຕ່າງໆ.”
 • “ ເງີນແມ່ນທັກສະທີ່ຂ້ອຍຈະໃຊ້ເພື່ອຮຽນຮູ້ ແລະ ພັດທະນາຕະຫຼອດຊີວິດ ເພາະວ່າຕັ້ງແຕ່ເກີດຈົນຕາຍ ເງີນມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃນທຸກໄລຍະຂອງຊີວິດ. “
 • “ຫາເງີນໄດ້ງ່າຍ.”
 • “ຂ້ອຍດີພໍ ແລະ ສົມຄວນທີ່ຈະໄດ້ຮັບເງີນກ້ອນນີ້.”
 • “ເງີນຈະນຳຂ້ອຍໄປຮູ້ຈັກກັບໝູ່ທີ່ດີ ແລະ ສັງຄົມທີ່ດີ.”
 • “ ເງີນສາມາດຊ່ວຍປະຢັດເວລາ”

ເມື່ອທ່ານເລີ່ມປັບທັດສະນະຄະຕິຂອງທ່ານຕໍ່ກັບເງີນໃນທາງບວກຫຼາຍຍີ່ງຂື້ນ ໃນຕອນເລີ່ມຕົ້ນມັນຈະເປັນເລື່ອງຍາກ ເພາະວ່າພື້ນຖານຂອງແຕ່ລະຄົນແມ່ນແຕກຕ່າງກັນ ບາງຄົນເກີດມາຕິດລົບ ບາງຄົນເກີດມາພໍມີຢູ່ມີກິນ ບາງຄົນເກີດມາລໍ້າລວຍ.

ແຕ່ວ່າທ່ານຈະເກີດໃນຄອບຄົວແບບໃດກໍ່ຕາມ ເສັ້ນສະແດງຊີວິດຂອງທຸກໆ ຄົນ ມີທັງຂາຂຶ້ນ ແລະ ຂາລົງທັງໝົດ ທ່ານອາດຈະເຄີຍໄດ້ຍິນເລື່ອງນີ້ບາງຄົນເກີດບ່ອນບໍ່ດີ ແຕ່ສຸດທ້າຍສາມາດສ້າງຕົນເອງໃຫ້ກາຍເປັນເສດຖີໄດ້ ແຕ່ວ່າໃນຂະນະທີ່ບາງຄົນລໍ້າລວຍ ກັບກາຍເປັນທຸກ ຈົນເຖີງການລົ້ມລະລາຍກາຍເປັນຂໍທານກໍ່ມີ.

ດັ່ງນັ້ນສິ່ງທີ່ທ່ານຕ້ອງເຮັດຄືການຮັກສາລະດັບການເງີນໃຫ້ຄົງທີ່ ແລະ ດີກວ່າເກົ່າ ໂດຍຮັກສາລະດັບການເງິນໃຫ້ສະໝໍ່າສະເໝີ ຖ້າທ່ານຍັງບໍ່ເຫັນ ພະຍາຍາມປຽບທຽບຊີວິດຂອງທ່ານກັບສວນດອກໄມ້ເພື່ອໃຫ້ມັນເບັ່ງບານຢ່າງສວຍງາມ ທ່ານຕ້ອງເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍການເລືອກພື້ນທີ່ ທີ່ຈະປູກ, ໃຊ້ດິນ, ແນວພັນທີ່ດີ, ການປູກທີ່ເໝາະສົມ, ຫົດນໍ້າເປັນປະຈຳ, ກຳຈັດຫຍ້າເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ລົບກວນດອກໄມ້ທີ່ພວກເຮົາປູກ, ໃສ່ປຸຍ ເພື່ອຜະລິດດອກໄມ້ທີ່ສວຍງາມ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບດອກໄມ້ໃຫ້ຜົນໄດ້ຮັບທີ່ສອດຄ່ອງ ແລະ ສວຍງາມ ສ່ວນເງີນນັ້ນກໍ່ຕ້ອງການເບີ່ງແຍງທີ່ດີເຊັ່ນກັນ.

“ ເງີນບໍ່ມີສຳຄັນຫຍັງເລີຍໃນເລື່ອງທີ່ບໍ່ຕ້ອງການເງີນ ແຕ່ເງີນຈະມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍຕໍ່ບັນຫາທີ່ຕ້ອງການເງີນ”